افق روشن
www.ofros.com

انتقال رضا شهابی از زندان اوین به بیمارستان خمینی


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                         سه شنبه ٣٠ آبان ١٣٩١

انتقال رضا شهابی از زندان اوین به بیمارستان امام خمینی

اتحادیه آزاد کارگران ایران:رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که در حال حاضر دوران محکومیت شش سال زندان خود را در زندان اوین بند ٣۵٠ سپری میکند بخاطر سردرد های شدید و بی حسی انگشتان دست چپش در مورخ ٢٧/٨/٩١ ساعت ١١صبح به بخش سی تی اسکن و ام ار ای بیمارستان امام خمینی منتقل شد و تا ساعت ٩ شب در بیمارستان مورد معاینه پزشکی قرار گرفت. نامبرده از ناحیه گردن و سرش ام ار ای و سی تی اسکن شد . قرار شد بعد از نتیجه معاینات ادامه درمان این عضو سندیکای شرکت واحد همچنان ادامه داشته باشد .رضا شهابی چندی پیش در همین بیمارستان مورد عمل جراحی ٦ ساعته قرارگرفته بود . پزشکان تاکید داشتند که نامبرده دوران بعد از عمل را باید خارج از زندان سپری کند .اما متاسفانه مورد قبول مسئولین قضایی قرار نگرفت رضا شهابی ساعت ٩ شب به زندان اوین برگردانده شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید بر حقوق مسلم کارگران برای دفاع از هستی شان، اعلام میدارد: هیچ کارگری نباید به دلیل اعتراض، اعتصاب، تجمع، برپایی تشکل و تلاش برای دست یابی به حقوق انسانی اش، با توسل به اتهامات واهی بازداشت و یا تحت تعقیب قضایی قرار بگیرد.
رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، شاهرخ زمانی، محمد جراحی و دیگر انسانهای شریفی که به جرم اعتراض به نابرابری در زندانها بسر می برند باید فورا و بی قید و شرط آزاد شوند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ٢٩ آبانماه ١٣٩١