افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب پرصلابت ٨ روزه کارگران

پیمانکاری پتروشیمی و تعویق ٦ ماه دستمزد کارگران پرریس


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                         شنبه ۲٧ فروردین ١٣٩٠

اعتصاب پرصلابت بیش از ده هزار کارگر شرکتهای پیمانکاری

مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر وارد هشتمین روز خود شد

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتصاب بیش از ده هزار کارگر شرکتهای پیمانکاری مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر که از روز بیستم فروردین ماه جاری آغاز شده است همچنان ادامه دارد.
روز پنج شنبه ٢۵ فروردین ماه علیرغم گرد و غبار در منطقه، کارگران روزکار مجتمع پتروشیمی بندر امام در محل کار خود در حال اعتصاب بودند و ساعت ١٢ ظهر طبق معمول روزهای گذشته با راهپیمائی در گرداگرد میدان مقابل دفتر مرکزی مجتمع و سر دادن شعار به منازل خود رفتند و کارگران شیفتها طی دو روز تعطیل پنج شنبه و جمعه در محل کار خود حاضر بودند اما کار نمیکردند.
روز جمعه مشاور مدیر عامل مجتمع پتروشیمی بندر امام از فرصت نبود کارگران روز کار استفاده کرده و با همراهی رئیس حراست و چند تن دیگر از مسئولین پتروشیمی با گردش در واحدهای مختلف تلاش کرد با دادن وعده و وعید کارگران شیفتها را راضی به شکستن اعتصاب کند اما موفق به اینکار نشد.
بنا بر این گزارش امروز شنبه ٢٧ فروردین ماه طبق معمول روزهای گذشته کارگران در محل کار خود حاضر شدند و ضمن تداوم اعتصاب دست به تجمع و راهپیمائی در مقابل دفتر مرکزی شرکت زدند. در تجمع امروز کارگران پیمانکاریهای مجتمع پتروشیمی بندر امام، کارگران شیفتها نیز حضور پیدا کرده بودند و تعداد کارگران تجمع کننده بیش از دو هزار و پانصد نفر بود. امروز رئیس حراست و چند تن دیگر از مسئولین پتروشیمی با حضور در تجمع کارگران و دادن وعده تلاش کردند با ایجاد تفرقه در میان کارگران آنان را وادار به پایان دادن به تجمع و شکستن اعتصاب کنند اما با مقاومت متحدانه و اصرار کارگران مبنی بر تحقق خواستهایشان مواجه شدند.
در تجمع امروز کارگران با سر دادن شعار "حی الا خیر العمل رئیس جمهور مرد عمل" خواهان تحقق مصوبه هیئت وزیران در سال ٨۴ مبنی بر بر چیده شدن شرکتهای پیمانکاری شدند. دیگر شعارهای امروز کارگران عبارت بودند از: پیمانکار نمیخواهیم نمیخواهیم - پیمانکار غارتگر بیت المال - وعده ما فردا وعده ما فردا- ظریف کار ظریف کار پیمانکار نمیخواهیم.
امروز اعتصاب و تجمع و راهپیمائی کارگران در سایر مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر نیز در جریان بود و بیش از ده هزار نفر از کارگران این منطقه اقتصادی همچنان به اعتصاب و تجمعات خود ادامه دادند.
بر اساس گزارشهای دریاقتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران با تداوم اعتصاب کارگران شرکتهای پیمانکاری در مجتمع پتروشیمی امام و علیرغم فشاری که بر کارگران رسمی جهت جلوگیری از توقف تولید در واحدهای مختلف وارد کرده اند طی هفته گذشته و پس از گذشت سه روز از اعتصاب بتدریج واحدهای مختلفی از سرویس خارج شده اند که از جمله این واحد ها میتوان از واحدهای: پی وی سی - ال دی - اچ دی - بی دی اس ار و در مجتمع کیمیا از واحد سلروم وی سی نام برد.

٢٧ فروردین ١٣٩٠

****************

حقوق کارگران ریسندگی پرریس سنندج ٦ ماه است پرداخت نشده است

با عدم پرداخت بیش از ٦ ماه از حقوق های کارگران کارخانه ریسندگی پرریس سنندج، تعویق حقوق کارگران این کارخانه همانند دیگر مراکز تولیدی کشور به امری عادی تبدیل شده است. پس از اخراج سی تن از کارگران این کارخانه در سال گذشته، هم اکنون ٣۵ کارگر که اکثرا زن می باشند در این شرکت مشغول بکارند. در طول یک سال گذشته همواره فشارهای کارفرما بر کارگران افزایش پیدا کرده و در مقابل هر نوع اعتراضی از جمله در اعتراض به تعویق دستمزدها، کارفرما رو به کارگران می گوید شرایط ما همین است و هر کسی نمی پذیرد برود و به اداره کار شکایت ببرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٦ فروردین ١٣٩٠

www.etehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com