افق روشن
www.ofros.com

مبارزات ٢٢٠ کارگر بازنشسته کارخانجات صنایع فلزی به بار نشست


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                       سه شنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٢

مبارزات ٢٢٠ کارگر بازنشسته کارخانجات صنایع فلزی به بار نشست

پس از گذشت نزدیک به ده ماه از مبارزات کارگران بازنشسته کارخانجات صنایع فلزی شماره ١ و ٢ که با برگزاری یک مجمع عمومی از سوی این کارگران در ششم آبانماه سال ٩١ آغاز شد این کارگران موفق به دریافت سنوات و معوقات خود شدند. کارگران صنایع فلزی همچنین خواهان پرداخت خسارت نسبت به دیر کرد پرداخت سنوات خود بودند اما از آنجا که اغلب آنها از ابتدای بازنشستگی اقدام به شکایت از کارفرما نکرده بودند مسئله پرداخت خسارت منتفی اعلام گردید.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران اغلب ٢٢٠ کارگر صنایع فلزی که از سال ١٣٨٧ و حدود ٨٠ نفر از آنها از سال ٨۵ به این سو بتدریج بازنشسته شده بودند، سنوات خود را در طول این سالها دریافت نکرده بودند و اقدامات فردی آنها نیز در طی این سالها نتیجه ای در بر نداشته است، تا اینکه این کارگران در اقدامی سازمانیافته ششم آبانماه سال ٩١ با حضور در محل کارخانه و برگزاری یک مجمع عمومی تصمیم به مبارزه برای دریافت سنوات خود گرفتند. بدنبال این مجمع، کارگران بازنشسته صنایع فلزی پیرو تصمیمات خود در مجمع عمومی، اولین تجمع اعتراضی خود را در مقابل معاونت برنامه ریزی استانداری تهران در روز ٢٣ آبانماه بر گزار کردند و سپس دست به تجمعات اعتراضی دیگری به ترتیب در روزهای پنجم دی، هشتم و بیستم اسفند ماه سال ٩١ در مقابل استانداری تهران زدند. بدنبال این تجمعات اعتراضی و اولتیماتوم قاطعانه این کارگران، استانداری تهران از آنان خواست با شکایت دسته جمعی از کارفرما و روشن شدن دقیق مطالبات شان آنرا به استانداری تحویل دهند تا این مسئله راسا از طرف استانداری تهران در مراجع قضایی پیگیری شود. همچنین اعتراضات این کارگران باعث شد تا اداره کار اسلامشهر بطور فوری و ظرف مدت یک هفته رسیدگی به شکایت ٢٢٠ کارگر و احتساب سنوات آنها را به پایان برساند.
اما علیرغم وعده هایی که از سوی استانداری تهران برای رسیدگی فوری در مراجع قضایی به خواست کارگران مبنی بر توقیف اموال کارفرما داده شده بود این مسئله تا اول مرداد ماه سالجاری طول کشید و در این مدت نیز کارگران بازنشسته صنایع فلزی لحظه ای از پیگیری خواستهای خود در استانداری تهران غافل نشدند و همین امر باعث گردید تا از اول مرداد ماه سالجاری پروسه پرداخت سنوات کارگران بازنشسته کارخانجات صنایع فلزی صورت عملی به خود گیرد و بر این اساس دیروز ٢٨ مرداد ماه، ٦٠ نفر اول لیست بازنشستگان این دو کارخانه موفق به دریافت سنوات خود بصورت نقدی شدند. بر مبنای توافقی که میان کارگران و کارفرما صورت گرفته است قرار است در طول هفته های آینده و در هر هفته ٦٠ نفر دیگر از بازنشستگان سنوات خود را دریافت کنند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران پیروزی کارگران کارخانجات صنایع فلزی را که پس از گذشت سالهای متمادی از زمان بازنشستگی و علیرغم پیچیدگی های غیر قابل وصفی، ظرف مدت ده ماه محقق شد به یکایک این دوستان صمیمانه تبریک میگوید و این پیروزی را حاصل برگزاری مجمع عمومی، تصمیم سازی در این مجمع و مبارزات متحدانه و سازمانیافته این کارگران ارزیابی میکند و روی آوری به برگزاری مجامع عمومی کارگری، تصمیم سازی در این مجامع و تدارک مبارزه ای متحد و سازمانیافته و پیگیرانه را به عنوان تجربه ای ارزشمند برای دستیابی به مطالبات کارگری به عموم کارگران ایران توصیه میکند.
ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران به کارگران بازنشسته صنایع فلزی و مبارزات جانانه آنان درود می فرستیم و کارگران ایران در سراسر کشور را برای پایان دادن به وضعیت فلاکتبار کنونی، به بر پائی تشکلهای مستقل کارگری و مبارزه ای متحد و سراسری فرا می خوانیم. بدون تردید مبارزات ارزشمند ما کارگران در هر کارخانه ای زمانی میتواند تضمین کننده موفقیت پایداری برای ما کارگران باشد که این مبارزات در یک بعد ملی و سراسری به بار بنشینند.

زنده باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران ایران

٢٩ مرداد ماه ١٣٩٢

********************

بیش از ٧٠٠ کارگر شاغل و بازنشسته کارخانه های صنایع فلزی دست به تجمع اعتراضی در مقابل استانداری تهران زدند

اتحادیه آزاد کارگران ایران: بیش از ٧٠٠ کارگر شاغل و بازنشسته کارخانه های صنایع فلزی شماره ١ و ٢ در ادامه اعتراضات خود نسبت به عدم پرداخت دستمزدهایشان از ساعت ٣٠/٩ صبح امروز دست به تجمعی اعتراضی در مقابل استانداری تهران در خیابان طالقانی زدند.
کارگران شاغل این کارخانه ها هفته گذشته نیز دو روز متوالی دست به تجمع اعتراضی در محوطه بیرونی کارخانه در خیابان صنایع فلزی زدند و خواهان پرداخت دستمزدهای معوقه خود شدند. این اعتراضات از سوی کارگران این کارخانه ها پس از آن آغاز شد که مدیریت دولتی مستقر در کارخانه به آنان اعلام کرد فقط میتواند برای آخر سال ۴٠ درصد از دستمزد باقی مانده آذرماه آنان را پرداخت کند و همین مسئله باعث شد آنان با دست کشیدن از کار در محوطه بیرونی این دو کارخانه در روزهای سیزدهم و چهاردهم اسفند ماه دست به تجمع اعتراضی بزنند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال این تجمعات مسئولین استانداری تهران به همراه دو نفر از مدعیان مالکیت کارخانه با حضور در میان کارگران به آنان وعده دادند ١۵ اسفند ماه یکماه از حقوق معوقه و تا آخر سال تمامی دستمزد معوقه کارگران تصفیه خواهد شد اما تا دیروز از تحقق هیچیک از این وعده ها خبری نشد وبه همین دلیل این کارگران صبح امروز به شکل گسترده ای دست به تجمع اعتراضی در مقابل استانداری تهران زدند.
بدنبال این تجمع از آنجا که تا ساعت ده صبح هیچیک از مسئولین استانداری تهران توجهی به خواست کارگران نکردند آنان با سر دادن شعارهایی اقدام به بستن خیابان پردد طالقانی در تقاطع خیابان بهار نمودند و در حالیکه مردم حاضر در محل نیز بتدریج در حال پیوستن به کارگران معترض بودند کل منطقه مملو از نیروهای گارد ویژه شد و نیروهای انتظامی با ایجاد حلقه ای حائل میان مردم و کارگران مانع پیوستن آنان به کارگران شدند. کارگران در این اقدام اعتراضی در حالیکه پلاکاردهایی بر دست داشتند شعار میدادند: ما منتظر تمدن هستیم هیچ نمیریم همینجا هستیم – صنایع فلزی فلسطین ایران است - حقوق شش ماه پرداخت باید گردد، صنایع فلزی آزاد باید گردد - تمدن تمدن وعده وعید بس است ما منتظر جوابیم و...، بر روی پلاکارهای کارگران نیز این شعارها به چشم میخورد: ما گرسنه ایم - یک درصد تامین تامین - ٩٩ درصد در حال مرگ و....
بنا بر این گزارش، با بسته شدن خیابان طالقانی توسط کارگران معترض مسئولین استانداری تهران با دعوت از نماینده های کارگران خواهان آرامش و پایان دادن به تجمع از سوی کارگران شدند اما آنان تا حدود ساعت ١٢ ظهر خیابان طالقانی را بسته نگه داشتند و اجازه تردد به خودرو ها ندادند.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، صدها کارگر معترض و خشمگین صنایع فلزی پس از اینکه به آنان وعده داده شد تا آخر وقت اداری روز سه شنبه هفته جاری ٢ ماه از چهار ماه دستمزد معوقه بعلاوه عیدی و پاداش آنان پرداخت خواهد شد به تجمع خود پایان دادند و اعلام کردند چنانچه این وعده به هر دلیلی محقق نشود با قدرت بیشتری تجمعات اعتراضی خود را از سر خواهند گرفت. علاوه بر این وعده به کارگران شاغل، مسئول قضایی پرونده کارگران بازنشسته دو کارخانه صنایع فلزی شماره ١ و ٢ نیز به استانداری تهران احضار شد و در ادامه به این کارگران اعلام گردید ما تا آخر وقت امشب تکلیف شما را روشن خواهیم کرد و فردا صبح جواب قانع کننده ای به شما خواهیم داد.

٢٠ اسفند ماه ١٣٩١

********************

کارگران صنایع فلزی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد برای دومین روز متوالی دست به تجمع اعتراضی زدند

ششصد کارگر صنایع فلزی شماره ١ و ٢ برای دومین روز متوالی به اعتصاب خود ادامه داده و دست به تجمع اعتراضی در مقابل کارخانه زدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این کارگران پس از تجمع دیروز خود در مقابل کارخانه و جواب منفی مدیریت دولتی به خواست هایشان، با برگزاری مجمع عمومی تصمیم به تجمع اعتراضی در مقابل استانداری تهران گرفتند و صبح امروز با اجاره اتوبوس در حال تدارک عزیمت به استانداری بودند که به آنان خبر داده شد مسئولین استانداری حوالی ظهر خود به کارخانه خواهند آمد به همین دلیل این کارگران تا ساعت ١۴ ظهر به تجمع در مقابل درب کارخانه در خیابان صنایع فلزی ادامه دادند.
بنا بر این گزارش حوالی ساعت ١١ صبح شایعه ای مبنی بر حضور مسئولین استانداری در کارخانه شماره یک پیچید و به همین دلیل کارگران کارخانه شماره ٢ بصورت راهپیمایی عازم کارخانه شماره یک شدند اما خبری از حضور مسئولین استانداری در این کارخانه نبود تا اینکه حدود ساعت ١٦ که کارگران خشمگین بناچار عازم خانه هایشان بودند یکی از مسئولین استانداری در میان آنان حاضر شد و اعلام کرد ما نهایتا ۴٠ درصد دستمزد آذر و دستمزد دی ماه را پرداخت خواهیم کرد و مابقی مطالبات خود را باید از طریق مسیرهای قانونی دنبال کنید که در این هنگام یکی از کارگران فریاد زد: وقتی کارخانه را به دزدان واگذار میکردید نیز مسیر قانونی را طی کردید!؟
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه ازاد کارگران ایران از آنجا که کارخانه در حال تعطیل بود کارگران صنایع فلزی بناچار و بدون هیچ تصمیی در مورد وضعیت پیش آمده در ساعت ١٦ عازم خانه هایشان شدند و قرار شد فردا در مورد وضعیت پیش آمده تصمیم گیری کنند.
لازم به یادآوری است مدیریت دولتی کارخانه های صنایع فلزی شماره ١ و ٢ قبل از تجمع امروز کارگران این کارخانه ها به آنان اعلام کرده بود در روزهای پایانی سال نمیتوانند دستمزد دی، بهمن، اسفند و عیدی و پاداش پرداخت کنند و فقط قادر به پرداخت ۴٠ درصد از دستمزد باقی مانده آذر ماه آنان هستند.

١۴ اسفند ماه ١٣٩١

 

 

********************

در ادامه اعتراضات کارگری به نحوه تعیین و میزان افزایش حداقل دستمزدها،

کارگران شرکت واحد تهران دست به تجمع اعتراضی در محل وزارت کار زدند

در ادامه اعتراضات کارگری به نحوه تعیین و میزان افزایش حداقل دستمزد در شورایعالی کار، صبح امروز بیش از صد نفر از رانندگان شرکت واحد تهران با لباسهای فرم این شرکت در حالی که جلسه شورای عالی کار نیز برای تعیین دستمزد سال ٩٢ در وزارت کار بر قرار بود دست به تجمع اعتراضی در این محل زدند و خواهان افزایش دستمزدها و رسیدگی به دیگر مشکلات خود شدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران این تجمع از ساعت ٩ صبح امروز در محل وزارت کار آغاز شد و پس از ساعاتی مسئولین حراست وزارت کار، تجمع کنندگان را به مسجد این وزارتخانه هدایت کردند و در ادامه چند نفر از مسئولین این وزارتخانه منجمله آقای ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار در میان کارگران حاضر شد. در این نشست آقای ظریفی آزاد از کارگران تجمع کننده در مورد راه حل افزایش دستمزدها و تحقق دیگر مطالبات کارگران سوال کرد و کارگران شرکت واحد تهران با اشاره به اینکه کسانی که تحت عنوان نماینده های کارگران در شورایعالی کار حضور دارند نماینده های واقعی آنان نیستند به بر پایی تشکلهای مستقل کارگری تاکید گذاشتند و خواهان حضور و دخالت نماینده های واقعی کارگران در تعیین حداقل دستمزدها شدند.
در ادامه این نشست کارگران شرکت واحد تهران به طرح مشکلات خود از جمله اخراج چندین نفر از همکارانشان به دلیل فعالیتهای صنفی پرداختند و ظریفی آزاد به کارگران تجمع کننده قول داد شخصا پیگیر بازگشت بکار این کارگران خواهد شد.
بنا بر این گزارش تجمع کارگران شرکت واحد تهران با قولهای مساعد مسئولین وزارت کار در ابلاغ خواست کارگران تجمع کننده به شورایعالی کار برای افزایش دستمزدها در ساعت ١٢ ظهر پایان گرفت.

١۴ اسفند ماه ١٣٩١

********************

کارگران صنایع فلزی دست از کار کشیدند و با تجمع در محوطه بیرونی درب کارخانه اقدام به آتش زدن لاستیک کردند

ششصد کارگر صنایع فلزی شماره یک و دو از صبح امروز ١٣ اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد و بی توجهی مدیریت دولتی به وضعیت فلاکتبارشان دست از کار کشیدند و با تجمع در محوطه کارخانه خواهان پرداخت دستمزدهای معوقه خود شدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال این اعتصاب و تجمع، مدیریت دولتی کارخانه به آنان اعلام کرد ما شب عید فقط میتوانیم ۴٠ درصد باقی مانده دستمزد آذر ماه شما را پرداخت کنیم، مشکل جای دیگری است و کاری از دست استانداری تهران بر نمی آید. بدنبال این وضعیت کارگران معترض هر دو کارخانه صنایع فلزی شماره یک و دو در اقدامی اعتراضی تجمع خود را به محوطه بیرونی درب کارخانه مشرف به خیابان صنایع فلزی کشاندند و با روشن کردن لاستیک در وسط خیابان به اعتراض خود ادامه دادند.
بنا بر این گزارش در پی این اقدام اعتراضی از سوی کارگران بلافاصله نیروهای امنیتی و انتظامی در محل حاضر شدند و پس از کشمکشی دو ساعته آنان به اعتراض خود در خیابان پایان دادند و سپس اقدام به برگزاری مجمع عمومی کردند. در این مجمع کارگران بطور یکپارچه ای تصمیم به ادامه اعتراض خود در مقابل نهادهای دولتی گرفتند. بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، این کارگران احتمالا از فردا صبح دست به تجمع در مقابل استانداری تهران و یا یک نهاد دولتی دیگر خواهند زد.
ششصد کارگر صنایع فلزی در حال حاضر علاوه بر آنکه ۴٠ درصد دستمزد آذر ماه خود را دریافت نکرده اند حقوق ماههای دی، بهمن، اسفند و عیدی و پاداش خود را نیز طلبکارند و مدیریت دولتی کارخانه به استثنای پرداخت ۴٠ درصد باقی مانده دستمزد آذر ماه این کارگران، حاضر به پرداخت ریالی از مابقی دستمزد معوقه آنان نیست.
کارگران بازنشسته این کارخانه نیز وضعیت مشابهی دارند و از ۵ سال پیش که بازنشست شده اند موفق به دریافت سنوات خود نشده اند بنا بر اذعان مسئولین استانداری تهران حدود صد میلیارد تومان از دارائی نقدی کارفرماهای شناخته و ناشناخته این کارخانه ها بلوکه شده است اما قوه قضائیه تاکنون اقدامی موثر برای پرداخت سنوات این کارگران از محل اموال نقدی بلوکه شده کارفرمایان این کارخانه ها انجام نداده است.

١٣ اسفند ماه ١٣٩١

********************

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته صنایع فلزی در مقابل استانداری تهران

حدود صد نفر از کارگران بازنشسته کارخانه های صنایع فلزی شماره ١ و ٢ صبح امروز دست به تجمع اعتراضی در مقابل استانداری تهران در خیابان طالقانی زدند. این کارگران از اول سالجاری به این طرف بارها در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتراض زده اند. آخرین بار آنان در روز ۵ دی ماه در مقابل استانداری تهران اقدام به برپایی تجمع اعتراضی کردند که بدنبال آن مسئولین استانداری از این کارگران خواستند با شکایت از کارفرما در اداره کار اسلامشهر آرا خود مبنی بر محکومیت کارفرما را به استانداری ارائه دهند تا استانداری از محل مصادره اموال نقدی کارفرما اقدام به پرداخت سنوات این کارگران کند.
پروین محمدی یکی از نماینده های این کارگران در باره اقدامات خود در اداره کار اسلامشهر به سایت اتحاد اظهار داشت: ما با توصیه استانداری تهران پس از شکایت از کارفرما، آرا خود را برای دریافت مطالباتمان گرفتیم. استانداری نیز به ما وعده داده بود چنانچه آرا خود را بدست ما برسانید ما با ارائه این آرا به قوه قضائیه مطالبات شما را ظرف یک هفته از محل اموال نقدی بلوکه شده کارفرما پرداخت خواهیم کرد اما با گذشت بیش از یکماه از این مسئله، خبری از پرداخت مطالبات ما نشده است.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال شروع تجمع کارگران بازنشسته صنایع فلزی در مقابل استانداری تهران که از ساعت یازده صبح آغاز شد و توام با حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در محل بود معاونت سیاسی استانداری تهران طی ملاقاتی با نماینده های کارگران به آنان اعلام کرد ما آرا شما را در اختیار قوه قضائیه داده ایم اما عملا نمیتوانیم کاری از پیش ببریم به همین دلیل اگر اعتراضی دارید باید به قوه قضائیه مراجعه کنید.
بنا بر این گزارش، بدنبال این اظهارات از سوی معاونت سیاسی استانداری تهران، کارگران بازنشسته صنایع فلزی تجمع خود را به مقابل معاونت برنامه ریزی استانداری در خیابان وصال کشاندند و در آنجا خواهان حضور رئیس این معاونت در میان خود و پاسخگویی به مطالباتشان شدند. در ادامه این تجمع علیرغم اینکه به کارگران اعلام شد رئیس این معاونت در محل نیست اما با مقاومت کارگران برای تداوم تجمع شان در مقابل معاونت برنامه ریزی استانداری تهران ریاست این اداره در میان کارگران حاضر شد و به آنان اعلام کرد شورای تامین استان تصمیم گرفته است تا طی روزهای آینده سه نفر از مالکین را با احکام قضایی احضار کند تا از این طریق اقدامی فوری برای پرداخت سنوات کارگران انجام گیرد وی در ادامه از نماینده های کارگران خواست تا برای پیگیری مسئله روز شنبه آینده به معاونت برنامه ریزی استانداری تهران مراجعه کنند.
تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته صنایع فلزی حدود ساعت ٣ بعد از ظهر پایان گرفت. این کارگران اعلام کرده اند چنانچه تا پایان وقت اداری سه شنبه آینده موفق به دستیابی به مطالبات شان نشوند صبح روز چهارشنبه آینده بار دیگر دست به تجمع در مقابل استانداری تهران خواهند زد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - هشتم اسفند ماه ١٣٩١

********************

پایان سال، شرایط فلاکتبار کارگران کارخانه های صنایع فلزی شماره ١ و ٢ و اعتراضات آنان

ششصد کارگر صنایع فلزی شماره یک و دو، سالهاست همچون کارگران دهها و صدها کارخانه در سراسر کشور در شرایط فلاکتباری کار و زندگی میکنند. مسئولین دولتی هر از چند گاهی پس از دوندگی های هر روزه توسط این کارگران و اعتراضاتی که به پا میدارند بخشی از دستمزدهای معوقه آنان را پرداخت میکنند و پس از چند صباحی بار دیگر زمانی که کارد به استخوان آنان میرسد و دستمزدهایشان مدتها پرداخت نمیگردد یا واریز بیمه هایشان ماهها به تاخیر میافتد دست به اعتصاب و تجمع میزنند.
بازنشستگان این کارخانه ها نیز که بالغ بر دویست نفر می باشند وضعیتی بهتر از شاغلین ندارند. طی سالهای گذشته مالکیت این کارخانه ها چنان دست به دست شده و به گره کوری بدل گشته است که هیچکس پاسخگوی پرداخت سنوات این کارگران نیست. هر روز و با اعتراض این کارگران وعده ای داده میشود اما دریغ از پرداخت ریالی پول به آنان. این کارگران چندین سال است بازنشست شده اند اما هیچکدام موفق به دریافت سنوات خود نشده اند بطوریکه که هم اکنون قدرت خرید سنوات این کارگران که میباید از ۵ سال پیش پرداخت میشد به علت گرانی های سرسام آور سالهای گذشته عملا به یک سوم کاهش پیدا کرده و دیگر مبلغی به حساب نمی آید.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، ششصد کارگر صنایع فلزی شماره یک و دو ماههاست حقوقهای خود را دریافت نکرده اند و بیمه هایشان به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است و تمام اینها در حالی است که امسال در دهه فجر مدیریت مستقر دولتی در کارخانه از دادن کالاهایی که هر ساله به مناسبت این ایام به کارگران پرداخت میشد خودداری کرد.
پروین محمدی نماینده کارگران بازنشسته کارخانه های صنایع فلزی شماره یک و دو در رابطه با برخورد کارگران این دو کارخانه نسبت به وضعیت شان به سایت اتحاد اظهار داشت: کارگران این کارخانه ها دارای سنتهای مبارزاتی درخشانی در برخورد به وضعیت تحمیل شده بر خود هستند و چه بسا که اگر مبارزات آنان نبود از سالها پیش این کارخانه ها توسط مالکین رنگارنگش بلعیده شده بود و امروز صدها کارگر این کارخانه ها آواره خیابانها شده بودند.
وی در ادامه افزود: همین ٢٣ بهمن ماه گذشته بود که کارگران هر دو کارخانه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان و در اعتراض به عملکرد مدیریت دولتی مستقر در کارخانه که از پرداخت برخی اقلام غذایی به مناسبت دهه فجر خودداری کرد دست به اعتصاب زدند و موفق شدند ضمن دریافت ١٠ کیلو برنج هندی و ٨ کیلو مرغ، مدیریت کارخانه را متعهد به پرداخت باقی مانده دستمزد آبان و حقوق آذر ماه شان کنند که قرار بوده تا آخر بهمن پرداخت شود. همچنین آقای تمدن استاندار تهران متعهد گردید طی نامه ای به سازمان تامین اجتماعی مسئله عدم تمدید دفترچه های درمانی کارگران را نیز حل کند. اما با پایان بهمن ماه نه از پرداخت دستمزد خبری شد و نه سازمان تامین اجتماعی اقدام به تمدید دفترچه های درمانی کارگران کرد به همین دلیل طی چند روز گذشته بار دیگر زمزمه اعتصاب در میان کارگران شروع شد و مدیریت کارخانه ناچار گردید دیروز ٦٠ درصد از دستمزد آذر ماه کارگران را پرداخت کند. پروین محمدی در ادامه این مصاحبه در مورد قولهایی که به بازنشستگان این کارخانه مبنی بر پرداخت مبلغی از سنواتشان داده شده بود اظهار داشت: تا کنون هیچ پولی پرداخت نشده است و به نظر میاید مدیریت کارخانه در صدد است تا با بهانه قرار دادن پرداخت قسمت بسیار ناچیز و تحقیر کننده ای از سنوات کارگران بازنشسته (٢٠٠ هزار تومان) از پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران شاغل طفره برود و بدین ترتیب عملا به تفرقه در میان کارگران شاغل و بازنشسته دامن بزند.
وی در مورد چگونگی پیشرفت تلاشهای کارگران بازنشسته این دو کارخانه برای دستیابی به مطالبات شان به سایت اتحاد اظهار داشت: بدنبال تجمعات مکرر کارگران بازنشسته هر دو کارخانه در محل کارخانه ها و در مقابل استانداری تهران قرار بر این شد با حمایت استانداری تهران، این کارگران آرا شکایت خود از کارفرما را از وزارت کار دریافت کنند تا این آرا برای توقیف اموال و پرداخت سنوات کارگران در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد بر این اساس استانداری تهران متعهد شده بود یک هفته پس از صدور رای شکایت کارگران در هیئت حل اختلاف اداره کار اسلام شهر سنوات کارگران را از محل اموال توقیف شده نقدی کارفرما پرداخت کند. اما پس از گذشت چندین هفته خبری از تحقق وعده های استانداری نشد به همین دلیل کارگران بازنشسته در روز ٢٩ بهمن در محل کارخانه دست به تجمع زدند و علیرغم قاطعیتی که کارگران بازنشسته در جلوگیری از خروج مدیر دولتی از کارخانه بعمل آوردند و سپس تلاش آنان برای گرفتن اتوبوس و عزیمت به استانداری جهت تجمع اعتراضی، مسئولین استانداری تهران با وقت کشی و با پراکندن این خبر که در راه کارخانه هستیم عملا موفق به پایان رساندن روز و توقف اعتراض کارگران شدند. اما این اعترضات پایان نخواهد گرفت. کارگران بازنشسته از خلف وعده های استانداری تهران بشدت خشمگین هستند و تا رسیدن به خواستهایشان اعتراضات خود را ادامه خواهند داد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - سوم اسفند ماه ١٣٩١

********************

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کارخانه های صنایع فلزی شماره ١ و ٢ در مقابل استانداری تهران

حدود ١٨٠ کارگر کارخانجات صنایع فلزی شماره ١ و ٢ از ساعت ١٠ صبح امروز در اعتراض به عدم پرداخت سنوات خود و بی توجهی مسئولین استانداری تهران به وعده های شان در مقابل این استانداری دست به تجمع اعتراضی زدند.
در آخرین تجمع اعتراضی این کارگران که روز ٢٣ آبانماه* در مقابل معاونت استانداری تهران برگزار شد مسئولین استانداری به آنان وعده دادند حداکثر ظرف مدت یکماه مالکین را وادار به پرداخت سنوات کارگران خواهند کرد و چنانچه اینکار انجام نشود خود استانداری راسا از محل تسهیلات استانداری سنوات کارگران را پرداخت خوهد نمود اما پس از گذشت بیش از چهل روز از این وعده ها و پیگیری نماینده های کارگران در این مدت، خبری از تحقق وعده های داده شده از سوی استانداری نشد به همین دلیل این کارگران روز گذشته با برگزاری مجمعی در محل کارخانه و شنیدن گزارش نماینده های خود تصمیم به تجمع امروز در مقابل استانداری تهران گرفتند. کارگران در این تجمع پلاکارد بزرگی را در دست داشتند که در آن نوشته بودند: ما کارگران بازنشسته صنایع فلزی بیش از سه سال است سنوات خود را دریافت نکرده ایم
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران پس از گذشت یکساعت از این تجمع، مسئولین استانداری کارگران معترض را به داخل استانداری هدایت کردند و از آنان خواستند نماینده هایی جهت مذاکره انتخاب کنند اما کارگران اعلام کردند ما حاضر به هیچ مذاکره ای نیستیم و شخص استاندار باید پاسخگوی ما باشد. بدنبال این وضعیت و از آنجا که استاندار تهران در محل نبود معاونت بازرسی استانداری از کارگران خواست تا بروند و از مالک شکایت کنند. وی در حالی این توصیه را به کارگران کرد که طی یکماه گذشته هر گونه شکایات از کارفرمای صنایع فلزی و مصادره اموال وی در مراجع قضایی ممنوع شده است و شکایتهای سالهای گذشته این کارگران نیز به جایی نرسیده است و از سوی دیگر مسئولین استانداری بدنبال تجمع این کارگران در روز ٢٣ آبانماه گذشته به آنان قول دادند ظرف مدت یکماه سنوات همه آنان را پرداخت پرداخت خواهند کرد. به همین دلیل کارگران تجمع کننده از اظهارات معاونت بازرسی استانداری تهران بشدت خشمگین شدند بطوریکه برخی از کارگران با نشان دادن دست و پاهای معیوب شده خود فریاد اعتراض شان را بلند کردند و مامورین امنیتی استانداری در اقدامی تحریک آمیز تلاش کردند برخی از آنان را از جمع کارگران جدا کنند که با عکس العمل شدید کارگران موفق به اینکار نشدند. در ادامه این تجمع و کشمکش میان مسئولین استانداری و کارگران، معاونت بازرسی استانداری تهران از کارگران خواست تا فردا دست به تجمعی نزنند و نماینده های خود را جهت رسیدگی به خواست هایشان به استانداری بفرستند اما کارگران با پایان دادن به تجمع خود در ساعت ٣٠/١٢ ظهر اعلام کردند ما فردا با تجمع در محل کارخانه منتظر پاسخ عملی به خواست هایمان خواهیم شد و چنانچه مانند همیشه وعده های توخالی داده شود به سمت استانداری حرکت خواهیم کرد.
بنا بر اظهار کارگران تجمع کننده، کل مطالبات آنان دو میلیارد و دویست میلیون تومان است و استانداری تهران در حالی آنان را برای پرداخت این مبلغ سر میدواند که طی یکماه گذشته از سویی هر گونه شکایت و ضبط اموال کارفرما در مراجع قضایی ممنوع شده است و از سوی دیگر بنا بر اذعان خود مسئولین استانداری ١٠٠ میلیارد تومان دارایی نقدی سهامداران عمده کارخانه های صنایع فلزی شماره ١ و ٢ بلوکه شده است اما علیرغم تمام اینها و محرز شدن انواع کلاهبرداریهای کارفرما از کارگران بازنشسته، آنان همچنان و بناچار برای پیگیری دریافت سنوات خود اسیر هستند.
بنا بر گفته این کارگران، کارفرمای این دو کارخانه طی سالهای گذشته بطور مداوم اقدام به کلاهبرداریهای متعدد از آنان کرده است. بطوریکه وی در یک دزدی آشکار از کارگران بازنشسته با بهانه پرداخت سنوات آنان، این کارگران را به بانک سرمایه جهت دریافت وام معرفی کرده بود تا آنان وام را به نام خود دریافت کنند و اقساط اش را کارفرما به بانک پرداخت کند. اما کارفرما علیرغم اینکه وام به نام کارگران بوده است و بانک از کارگران سفته دریافت کرده بود این وام را یکجا خود برداشته و هیچ قسطی نیز به بانک پرداخت نکرده است. به این ترتیب وی در یک کلاهبرداری آشکار از کارگران بازنشسته نه تنها سنوات آنان را پرداخت نکرده بلکه آنان را وادار به دریافت و باز پرداخت وامی کرده است که خود همه را برداشت کرده است. لازم به یادآوری است بدنبال تجمعات اعتراضی کارگران بازنشسته کارخانه های صنایع فلزی شماره ١ و ٢ یکی از خواستهای آنان عودت سفته هایشان از بانکهای شهر و سرمایه بوده است که در حال حاضر بانک سرمایه مجبور به عودت این سفته ها شده است اما بانک " شهر" هنوز سفته های این کارگران را پس نداده است.
بنا بر گزارش دیگری که به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است حدود ششصد کارگر شاغل کارخانه های صنایع فلزی شماره ١ و ٢ نیز مدت دو ماه است دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند. در حال حاضر و بدنبال تجمعات اعتراضی کارگران شاغل این کارخانه ها از مهر ماه سالجاری به این سو مدیریت دولتی در آنها مستقر شده است با اینحال تغییری در وضعیت پرداخت بموقع دستمزدهای کارگران ایجاد نشده است و در طول دو ماه گذشته در دو مرحله و در هر مرحله فقط یکصد هزارتومان به ششصد کارگر شاغل در این کارخانه ها پرداخت شده است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ۵ دی ماه ١٣٩١

* افق روشن: برای مشاهده اخبار ٢٣ آبانماه اینجا کلیک کنید.

********************

پس از اعتراضات پی در پی کارگران کارخانجات

صنایع فلزی این کارگران به همه خواستهایشان دست یافتند

بیش از ششصد کارگر کارخانجات صنایع فلزی شماره ١ و ٢ به تمامی مطالبات خود دست یافتند.
کارگران صنایع فلزی آخرین بار روزهای ٢٢ و ٢٣ مهر ماه به ترتیب در مقابل وزارت کار و استانداری تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. این کارگران ۵ ماه دستمزد معوقه داشتند و بیمه های آنان به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز نشده بود و مدتها بود هر دو کارخانه به حال خود رها شده بود.
بدنبال تجمع این کارگران در مقابل استانداری در روز ٢٣ مهر ماه گذشته، به آنان وعده داده شد مدیریتی از سوی دولت برای کارخانه تعیین خواهد شد، از محل تسهیلات استانداری بیمه های معوقه کارگران به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز خواهد شد و کلیه مطالبات کارگران نیز پرداخت خواهد گردید.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، پس از گذشت نزدیک به دو هفته از وعده های داده شده به کارگران صنایع فلزی، کلیه معوقات این کارگران تا مهر ماه، روز سه شنبه دوم آبان به حساب آنان واریز شد، مدیریتی نیز از سوی دولت برای هر دو کارخانه تعیین شد و معوقات مربوط به سازمان تامین اجتماعی نیز با توافقی که ما بین استانداری تهران و سازمان تامین اجتماعی بعمل آمد قرار شد بصورت اقساط توسط دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.
دست یابی کارگران کارخانجات صنایع فلزی به مطالبات شان یک موفقیت مهم برای این کارگران است. اتحادیه آزاد کارگران ایران این موفقیت را حاصل اتحاد و عزم راسخ کارگران صنایع فلزی برای رسیدن به مطالبات شان میداند و آنرا صمیمانه به یکایک این دوستان تبریک میگوید.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - پنجم آبان ماه ١٣٩١

********************

خبر تکمیلی تجمع اعتراضی ششصد کارگر کارخانجات صنایع فلزی در مقابل استانداری تهران

کارگران کارخانجات صنایع فلزی با وعده حل فوری مشکلات خود به تجمع در مقابل استانداری تهران پایان دادند
اتحادیه آزاد کارگران ایران: کارگران کارخانه های صنایع فلزی شماره ١ و ٢ ، پس از وعده های رئیس برنامه ریزی استانداری تهران مبنی بر استقرار مدیریت دولتی در کارخانه و حل مسائل و مشکلات کارگران به تجمع اعتراضی خود در مقابل استانداری تهران پایان دادند. این کارگران تصمیم داشتند چنانچه جواب روشنی به آنها داده نشود همچنان در مقابل استانداری بمانند.
دیروز در تجمع کارگران صنایع فلزی در مقابل وزارت کار مسئولین این وزارتخانه تحقق خواستهای کارگران در مورد دستمزدهای معوقه و دیگر خواستهایشان را به وزارت صنایع موکول کردند. از سوی دیگر از مدتها قبل نیز قرار بود امروز جلسه ای در وزارت صنایع برای رسیدگی به مشکلات این کارگران برگزار شود. اما صبح امروز پس از مراجعه نماینده های کارگران به وزارت صنایع در این وزارتخانه به آنان اعلام شد دستهایی در کار است که اجازه نمیدهند ما در مورد کارخانه شما کاری از پیش ببریم.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران منتظر در کارخانه زمانی که از این مسئله مطلع شدند از آنجا که استاندار تهران نیز چند ماه پیش به آنان حل فوری مسائل شان را داده بود اینبار تصمیم به تجمع در مقابل استانداری تهران گرفتند.
بنا بر این گزارش قبل از حضور کارگران در مقابل استانداری نیروهای امنیتی و انتظامی بطور چشمگیری در محل حاضر شده بودند با اینحال کارگران با حالتی تعرضی شروع به سر دادن شعارهای اعتراضی در مقابل استانداری کردند و این امر باعث شد رئیس کمیسیون سیاسی انتظامی استانداری برای آرام کردن کارگران بلافاصله در میان آنان حاضر شود. وی از کارگران خواست به ایشان مهلت دهند تا مسائل شان را حل کند اما کارگران بطور یکپارچه ای شعار دادند: یا مرگ یا زندگی.
بدنبال این وضعیت، استاندار تهران و سپس رئیس برنامه ریزی استانداری به میان کارگران آمدند و نهایتا رئیس برنامه ریزی استانداری با اشاره به جلسه ای که صبح امروز در استانداری پیرامون کارخانه های بحران زده برگزار شده بود اعلام کرد: ١- با هماهنگی که با سازمان تامین اجتماعی بعمل آمده است قرار است از محل تسهیلات استانداری حق بیمه کارگران پرداخت شود تا بیش از ٢٠٠ کارگر کارخانه قادر به بازنشستگی شوند ٢- از صبح فردا مدیریت دولتی در کارخانه مستقر خواهد شد و تولید را راه خواهد انداخت 3- دو مالک اصلی به کارخانه راه داده نخواهند شد و از آنها سلب مالکیت خواهد گردید ٤- کلیه معوقات کارگران از محل تسهیلات استانداری تا یکشنبه آینده پرداخت خواهد شد.
در این تجمع کارگران شعار میدادند: ۵ ماه حقوق کارگر پرداخت باید گردد، صنایع فلزی آباد باید گردد - مرگ بر سرمایه دار - یا مرگ یا زندگی - صنایع فلزی فلسطین ایران است و...
کارگران کارخانجات صنایع فلزی پس از وعده های رئیس برنامه ریزی استانداری حدود ساعت ١٤ به تجمع خود پایان دادند و اعلام کردند چنانچه وعده های داده شده سر موعد مقررمحقق نشود تجمعات اعتراضی خود را از سر خواهند گرفت.

********************

کارگران کارخانجات صنایع فلزی تجمع اعتراضی خود را به مقابل استانداری تهران کشاندند

ششصد کارگر صنایع فلزی پس از تجمع دیروز خود در مقابل وزارت کار در خیابان آزادی، امروز ٢٣ مهر ماه تجمع اعتراضی خود را به مقابل استانداری تهران کشاندند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، دیروز در تجمع کارگران صنایع فلزی در مقابل وزارت کار مسئولین این وزارتخانه تحقق خواستهای کارگران در مورد دستمزدهای معوقه و دیگر خواستهایشان را به وزارت صنایع موکول کردند.
بنا بر این گزارش علاوه بر اینکه دیروز در تجمع کارگران به آنان اعلام شد وزارت صنایع به خواستهایشان رسیدگی خواهد کرد از مدتها قبل نیز قرار بود در وزارت صنایع جلسه ای برای رسیدگی به مشکلات کارگران صنایع فلزی شماره ١ و ٢ تشکیل شود. اما امروز وزارت صنایع اقدام به تشکیل جلسه جهت رسیدگی به خواستهای این کارگران نکرد و به همین دلیل آنان از ٣٠/١١ صبح امروز دست به تجمع اعتراضی در مقابل استانداری زدند.
بنا بر آخرین خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران صنایع فلزی در مقابل استانداری اقدام به دادن شعارهای اعتراضی کرده اند و در حال حاضر(لحظه مخابره این خبر - ساعت ٢٠/١٢ ) استاندار تهران با حضور در میان کارگران مشغول سخنرانی برای آنان است. گزارش تکمیلی این تجمع متعاقبا منتشر خواهد شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٣ مهر ماه ١٣٩١

********************

گزارش تکمیلی تجمع امروز کارگران

صنایع فلزی در مقابل وزارت کار- همراه با گزارش تصویری

کارگران کارخانجات صنایع فلزی: تجمعات اعتراضی خود را در مقابل وزارت صنایع ادامه خواهیم داد
ششصد کارگر کارخانجات صنایع فلزی شماره ی١ و ٢ در اقدامی متحدانه از صبح امروز ٢٢ مهر ماه دست به یک تجمع اعتراضی در مقابل وزارت کار در خیابان آزادی زدند. این تجمع از ساعت ٣٠/١٠ صبح آغاز شد و بدنبال بی توجهی مسئولین وزارت کار این کارگران خیابان پر تردد آزادی را بمدت نیم ساعت مسدود کردند اما با وعده مامورین انتظامی مبنی بر حضور فوری مسئولین وزارت کار در میان کارگران، آنان تجمع خود را به پیاده رو و محوطه داخلی وزارت کار کشیدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، حدود ساعت ٣٠/١٢ مسئولین وزارت کار در داخل ساختمان این نهاد با نماینده های کارگران وارد مذاکره شدند. در این مذاکره مسئولین وزارت کار در حالی که این کارگران ۵ ماه دستمزد معوقه دارند به آنان اعلام کردند ٧ درصد سهم بیمه کارگری را خودتان واریز کنید و ٣ درصد را نیز دولت پرداخت کند تا مسئله بازنشستگی تعدادی از کارگران و تمدید دفترچه های درمانی آنان حل شود. در ادامه این مذاکرات مسئولین وزارت کار در مورد دستمزدهای معوقه کارگران و مدیریت و راه اندازی کارخانه نیز اعلام کردند مسئولیت اینکار مربوط به وزرات صنایع است و بدین ترتیب این مذاکره بدون حصول نتیجه ای پایان گرفت.
بنا بر این گزارش، پس از پایان مذاکرات که حدود یک و نیم ساعت طول کشید نماینده های کارگران با حضور در میان همکاران خود نتیجه مذاکرات را با آنان در میان گذاشتند و از آنجا که هیچ نتیجه ای بدست نیامده بود کارگران خشمگینانه اعلام کردند فردا در مقابل وزارت صنایع دست به تجمع خواهیم زد و به تجمع خود در مقابل وزارت کار پایان دادند. در این تجمع مامورین انتظامی موبایل تعدادی از شهروندان را که با ابراز همدردی با کارگران از این تجمع عکس میگرفتند ضبط کردند.
بیمه کارگران صنایع فلزی شماره ١ بمدت ١١ ماه و بیمه کارگران صنایع فلزی شماره ٢ ، مدت ۵ ماه است که واریز نشده است همچنین این کارخانجات در حال حاضر به حال خود رها شده اند و ششصد کارگر آنها مدت ۵ ماه است دستمزدی دریافت نکرده اند.
کارگران کارخانجات صنایع فلزی از سال گذشته در خیابان صنایع فلزی(محدوده شادآباد) و مقابل وزارت صنایع در اعتراض به وضعیت خود بارها دست به تجمع اعتراضی زده اند. در آخرین تجمع این کارگران در مقابل وزارت صنایع در روز ٢٤ مرداد ماه سالجاری سه ماه از دستمزدهای معوقه و عیدی این کارگران را پرداخت کردند و وزارت صنایع وعده داد در اسرع وقت مدیریتی جهت اداره کارخانه در محل مستقر خواهد شد و باقیمانده دستمزدهای معوقه کارگران و بیمه های آنان نیز پرداخت خواهد گردید اما با گذشت ٢ ماه از این وعده ها وزارت صنایع به هیچیک از تعهداتی که به کارگران داده بود عمل نکرد و به همین دلیل آنان بار دیگر از صبح امروز تجمعات اعتراضی خود را آغاز کردند.

 

 

 

 

********************

تجمع اعتراضی ششصد کارگر کارخانجات صنایع فلزی در مقابل وزارت کار

ششصد کارگر کارخانه های صنایع فلزی شماره ١ و ٢ از صبح امروز شنبه ٢٢ مهر ماه در مقابل وزارت کار در خیابان آزادی در اعتراض به عدم دریافت دستمزد (بمدت ۵ ماه) و واریز بیمه هایشان به حساب سازمان تامین اجتماعی، دست به تجمعی اعتراضی زده اند.
این تجمع از ساعت ٣٠/١٠ آغاز شده است و تا لحظه مخابره این خبر (ساعت ١٢/١٠) همچنان ادامه دارد.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال شروع این تجمع و عدم توجه مسئولین وزارت کار به اعتراض کارگران، آنان ساعت ٣٠/١١ دقیقه به مدت نیم ساعت اقدام به بستن خیابان پر تردد آزادی کردند اما با وعده مامورین انتظامی مبنی بر حضور فوری مسئولین وزارت کار در میان کارگران و رسیدگی به خواستهایشان، خیابان را باز کردند و در حال حاضر در مقابل وزارت کار و محوطه آن به اعتراض خود ادامه میدهند.
گزارش تکمیلی این تجمع متعاقبا منتشر خواهد شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٢ مهر ماه ١٣٩١

************************

گزارش تکمیلی تجمع کارگران صنایع فلزی در مقابل وزارت صنایع - همراه با گزارش تصویری

بیش از ششصد کارگر کارخانه های صنایع فلزی شماره ١ و ٢ که صبح دیروز در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان باند اصلی جاده قدیم کرج به تهران (بزرگراه فتح) را بمدت دو ساعت بستند از صبح امروز اعتراض خود را به مقابل ساختمان اصلی وزارت صنایع در تقاطع خیابان نجات اللهی و سمیه کشاندند و از ساعت ٣٠/١٠ در مقابل این وزارتخانه دست به تجمعی اعتراضی زدند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، پس از تجمع این کارگران در مقابل وزارت صنایع بلافاصله نیروهای انتظامی و امنیتی بطور گسترده ای در محل حاضر شدند و تلاش کردند کارگران را وادار به پایان دادن به تجمع خود کنند. این درحالی بود که یگانهای موتور سوار گارد ویژه با تجهیزات کامل در خیابانهای اطراف مستقر شده بودند اما کارگران بدون توجه به این تهدیدات، در اعتراض به وضعیت خود بطور یکپارچه ای اقدام به شعار دادن میکردند. کارگران در این تجمع شعار میدادند: وزارت صنایع حیا کن ، سرمایه دار رها کن - وزیر بی لیاقت استعفا استعفا- صنایع فلزی آباد باید گردد،معاون صنایع اعدام باید گردد - صنایع فلزی فلسطین ایران است- نصر من الله و فتح قریب مرگ بر این وزیر مردم فریب، وزارت صنایع، صنایع ها ویرانند و...
بنا بر این گزارش پس از گذشت حدود سه ساعت از تجمع کارگران صنایع فلزی، صالح نیا معاون وزیر صنایع و صادقی رئیس صنایع استان تهران با حضور در میان کارگران اعلام کردند: کارفرما خانه ای را برای فروش جهت پرداخت دستمزدهای معوقه شما (۵ میلیارد تومان) در اختیار وزارت صنایع قرار داده است و پس از فروش این خانه معوقات شما پرداخت خواهد شد که این اظهارات با هو کردن از سوی کارگران و اعتراض شدید آنان مواجه شد. در ادامه مدیر دولتی منتصب استانداری تهران در کارخانه های صنایع فلزی در میان کارگران اعلام کرد: دستمزدهای معوقه شما را از بهمن ماه سال گذشته تا پایان فروردین ماه جاری تا روز پنج شنبه پرداخت خواهیم کرد که این اظهارات نیز با شعار "امروز امروز" از سوی کارگران مواجه شد. بدنبال این وضعیت مسئولین وزارت صنایع ناچار شدند نماینده های کارگران را به داخل ساختمان دعوت کنند که پس از مذاکرات فی مابین نماینده های کارگران و مسئولین این وزارتخانه نهایتا به کارگران اعلام شد یک چک تضمینی از کارفرما برای پرداخت معوقات کارگران از بهمن ماه سال گذشته تا پایان فروردین ماه جاری از طرف وزارت صنایع دریافت شد اما این مقدار از دستمزدهای کارگران بدون توجه به چک کارفرما فردا ٢۵ مرداد ماه راسا از سوی وزارت صنایع به حساب کارگران واریز خواهد شد.
کارگران کارخانه های صنایع فلزی شماره ١ و ٢ پس از این توافق حدود ساعت ٣٠/١۵ به تجمع خود پایان دادند و اعلام کردند چنانچه فردا پول وعده داده شده به حسابهایشان واریز نشود به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
فایل صوتی بخشی از شعارهای کارگران صنایع فلزی در تجمع امروزشان در مقابل وزارت صنایع و معادن بر روی قسمت فایلهای صوتی سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران قرار دارد.

 

 

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢۴ مرداد ماه ١٣٩١

************************

خبر فوری

از صبح امروز کارگران کارخانه های صنایع فلزی تحت تدابیر شدید امنیتی در مقابل ساختمان اصلی وزارت صنایع در تقاطع خیابان نجات اللهی و سمیه دست به تجمع اعتراضی زده اند
اتحادیه آزاد کارگران ایران: کارگران کارخانه های صنایع فلزی شماره ١ و ٢ بدنبال اقدام اعتراضی دیروز خود از ساعت ٣٠/١٠ صبح امروز دست به تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان اصلی وزارت صنایع و معادن زده اند. تا لحظه دریافت این خبر (ساعت ١٣) هیچیک از مسئولین این وزارتخانه در میان کارگران حاضر نشده اند به همین دلیل کارگران در فواصل معینی اقدام به دادن شعارهایی از قبیل صنایع فلزی آباد باید گردد- معاون صنایع اعدام باید گردد و ....میکنند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال این تجمع اعتراضی و سر دادن شعار از سوی کارگران، نیروهای انتظامی و امنیتی و گارد ویژه به طور گسترده ای تا شعاع چند کیلومتری ساختمان وزارت صنایع و معادن مستقر شده اند و کارگران معترض عملا در محاصره شدید این نیروها قرار گرفته اند.
خبر تکمیلی این اعتراض متعاقبا به اطلاع عموم خواهد رسید.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢۴ مرداد ماه ١٣٩١

************************

امروز صدها کارگر معترض کارخانه های صنایع فلزی

شماره یک و دو، باند اصلی جاده قدیم کرج به تهران را بمدت دو ساعت بستند

از ساعات اولیه صبح امروز حدود ٦٠٠ کارگر کارخانه های صنایع فلزی شماره ١و ٢ در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود و خلف وعده های کارفرما و سازمان حمایت از صنایع، از مقابل این کارخانه ها در خیابان صنایع فلزی دست به راهپیمایی به سمت جاده قدیم کرج (بزرگراه فتح) زدند و از حدود ساعت ٣٠/٩ تا ٣٠/١١ دقیه بمدت دو ساعت باند اصلی این بزرگراه به سمت تهران را بستند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال این اقدام اعتراضی از سوی کارگران صنایع فلزی، نیروهای انتظامی و امنیتی و لباس شخصی در محل حاضر شدند و تلاش کردند با تهدید و همچنین وعده رسیدگی به مشکلات کارگران، آنان را از ادامه اعتراض و بستن جاده باز دارند اما کارگران با اصرار بر تحقق خواستهای خود همچنان به اعتراض خود ادامه دادند. بدنبال این وضعیت حدود ساعت ٣٠/١٠ یگانی از موتورسوران گارد ویژه با تجهیزات کامل در محل تجمع کارگران حضور پیدا کردند که با هو کردن از سوی کارگران معترض مواجه شدند. در ادامه این کشمکش و احتمال تعرض گسترده این نیروها، کارگران بناچار حدود ساعت ٣٠/١١ با شعار "فردا مقابل سازمان صنایع" به تجمع خود پایان داده و عازم کارخانه شدند. اما علیرغم عزیمت کارگران به محل کارشان، موتور سواران گارد ویژه با چرخیدن حول کارخانه و مانور دادن در این محل به تهدیدات خود بر علیه کارگرانی که تنها جرم شان اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهایشان بود ادامه دادند.
کارگران کارخانه های صنایع فلزی شماره ١ و ٢، امروز در حالی دست به بستن باند اصلی جاده قدیم کرج زدند که بر اساس توافق نامه ای در استانداری تهران قرار شده بود ۵٠ درصد دستمزدهای معوقه آنان از ١٨ تا ٢٢ مرداد ماه جاری پرداخت شود اما با فرارسیدن امروز ٢٣ مرداد، هیچ خبری از عمل به توافق صورت گرفته نشد. این توافق نامه در تاریخ ١٦ مرداد ماه جاری طی جلسه ای در استانداری تهران با حضور مقامات بالای استانداری، وزارت اطلاعات، وزارت کار، دادگستری تهران، نماینده های مالک قبلی و مالک فعلی و همچنین نمایندگان کارگران حاصل شده و به امضای همه شرکت کنندگان در این جلسه رسیده بود.
کارگران کارخانه های صنایع فلزی شماره ١و ٢ از چندین سال پیش با عدم پرداخت دستمزدهای خود مواجه هستند. این کارگران بویژه از مرداد ماه سال گذشته هر بار با خلف وعده های مسئولین استانداری تهران، وزارت کار، سازمان حمایت از صنایع و کارفرما مواجه شده اند و در این مدت به دلیل عدم پرداخت دستمزد هایشان خود و خانواده هایشان با مشکلات شدید اقتصادی و فقر و فلاکت مواجه بوده اند. آخرین اعتراض این کارگران، تجمع آنان در مقابل وزارت صنایع در ٢٨ فروردین ماه سالجاری بود که منجر به استقرار مدیریت دولتی و سپس مدیریتی مشتمل از کارفرما و نمایندگان سازمان حمایت از صنایع بر این دو کارخانه شد.
کارگران صنایع فلزی شماره ٢ به استثنای حقوق خرداد ماه سال جاری و صد هزار تومان علی الحساب از دی ماه سال گذشته تاکنون هیچ حقوقی دریافت نکرده اند. کارگران صنایع فلزی شماره ١ نیز از اول سال به استثنای حقوق خردادماه سالجاری تاکنون دستمزدی دریافت نکرده اند و ناهارشان نیز از اول خرداد ماه قطع شده است. همچنین مدیریت کارخانه صنایع فلزی شماره ١ در اقدامی عوامفریبانه و با وعده بازنشسته کردن حدود ١۵٠ نفر از کارگران با سابقه بالای ٢۵ سال، آنان را از اول تیرماه خانه نشین کرده است اما خبری از بازنشستگی این کارگران نیست.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٣ مرداد ماه ١٣٩١

**********************

خبرهای قدیمی تر:

کارگران صنایع فلزی ١و٢ در جلوی وزارت صنایع و معدن دست به تجمع اعتراضی زدند

طبق خبرهای ارسالی به اتحادیه آزاد کارگران ایران کارگران صنایع فلزی ١و٢ در پی محقق نشدن یکی از بندهای صورتجلسه تنظیمی وزارت صنایع که مبلغ حدود ٣٠ میلیون لازم داشت امروز به جهت اعتراض به وضعیت بلاتکلیفی خود و احقاق حقوقهای معوقه ی خود از ساعت ١٠ صبح در جلوی وزارت صنعت و معدن دست به تجمع زدند. کارگران در این تجمع با دادن شعارهایی مثل یا حجت ابن الحسن ریشه ی ظلومو بکن و یا مرگ بر سرمایه دار و وزارت صنایع,صنایع ها ویران است ویا جواب میخوایم یاالله و صالح نیا بیا پایین .معاون وزارت صنایع را خطاب قرار میدادندو خواهان پاسخگویی آنان شدند.
بلافاصله نیروهای امنیتی اطراف کارگران حلقه زدند و از کارگران خواستند تا نمایندگانشان را به دفتر معاون وزارت صنایع بفرستند تا جلسه ایی در این خصوص تشکیل دهند ولی کارگران موافقت نکردندو گفتند حرف دیگه بسه، ما از دادن وعده و وعید خسته شدیم و میخواهیم که جواب درست به ما داده شود.اگر آنان حرفی دارند به میان کارگران بیایند.
ساعت ١٢.۵ ظهر تمام کارگران را به مسجد وزارت صنایع بردند و آقایان صالح نیا معاون وزارت صنایع و آقای صادقی مسئول صنایع استان تهران در جمع کارگران حاضر شدند و ادعا کردند که چون مالکین جدید را ندیدندو نماینده تام الاختیار آنان نیز نتوانسته به تعهدات داده شده عمل کند وزارت صنایع همان مالک قبلی را به رسمیت میشناسدو از کارگران خواست به تجمع پایان دهند تا آنان با نمایندگان کارگران جلسه ایی داشته باشدو نتایج را بعد از ١٠ روز اعلام نماید ولی کارگران گفتند در همان مسجد میمانند تا نتیجه جلسه معلوم شود
ساعت ٣.۵ بعد از ظهر نمایندگان کارگران از جلسه بیرون آمدندو گفتند مسئولین وزارت صنایع با مالک قبلی به صورت تلفنی گفتگو کردند و وزارت صنایع متعهد گردیده ظرف ١٠ روز آینده مشکلات سرویس آیاب و ذهاب و ناهار و تامین اعتبار دفترچه های بیمه ی آنان را حل کند و نفری ۵٠٠ هزار تومان به کارگران پرداخت گرددو تکلیف مدیریت این کارخانه را معلوم نمایند.. کارگران ساعت ۴ بعد از ظهر به تجمع خود پایان دادند

 

 

**********************

اعتصاب کارگران کارخانجات صنایع فلزی پنجمین روز خود شد

هیچیک از توافقات صورت گرفته در وزارت صنایع به اجرا در نیامد

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتصاب کارگران کارخانه های صنایع فلزی شماره ١ و ٢ که از روز شنبه هفته جاری آغاز شده است امروز چهارشنبه ٢٣ فروردین ماه پنجمین روز خود را پشت سر گذاشت. این کارگران در دومین روز اعتصاب خود در مقابل نهاد ریاست جمهوری دست به تجمع زدند و فردای این تجمع طی جلسه ای در وزارت صنایع توافق نامه ای میان نماینده کارفرما، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و معاون سازمان در امور صنایع و اقتصاد برای تحقق خواستهای کارگران امضا شد. اما کارگران اطمینانی به اجرای این توافقنامه نداشتند و تصمیم به ادامه اعتصاب تا تحقق بند دوم توافقنامه که یک مهلت ۴٨ ساعته برای اجرای آن تعیین شده بود گرفتند.
بنا بر این گزارش علیرغم گذشت ۴٨ ساعت از مهلت مقرر، کارفرما حتی به این بند که حداکثر هزینه آن تا ٣٠ میلیون تومان بود نیز عمل نکرده است این در حالی است که مطالبات معوقه هشتصد کارگر شاغل کارخانجات صنایع فلزی و کارگران بازنشسته این کارخانه بیش از ٣ میلیارد تومان است.
بنا بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، نماینده تام الاختیار کارفرما که ماه هاست به کارخانه نیامده است پس از توافق در وزارت صنایع بار دیگر به منوال قبل عمل کرده و در کارخانه حاضر نشده است و دیروز فقط طی ملاقاتی در دفتر خود در بیرون از کارخانه با نماینده های کارگران اعلام کرد کارفرما مبلغ لازم برای برون رفت از وضعیت حاضر و پرداخت مطالبات مختلف کارگران را ۴ میلیارد و هشتصد میلیون تومان برآورد کرده است که هر زمان آنرا در اختیار من قرار دهد اقدام به اجرای توافق نامه خواهم کرد. کارگران صنایع فلزی کارفرمای جدید این کارخانه را هیچگاه ندیده اند و پیش آمدن چنین وضعیتی را به کارفرمای قبلی نسبت میدهند.
کارگران کارخانجات صنایع فلزی اعلام کرده اند تا زمان تحقق خواستهایشان یا حداقل بخشهایی از آن، همچنان به اعتصاب و اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ٢٣ فروردین ماه ١٣٩١

**********************

کارگران کارخانجات صنایع فلزی امروز نیز به اعتصاب خود ادامه دادند

متن تصمیات سازمان صنایع استان تهران در مورد رسیدگی به خواستهای کارگران

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتصاب کارگران کارخانه های صنایع فلزی شماره ١ و ٢ وارد سومین روز خود شد. این کارگران پس از تجمع دیروز خود در مقابل نهاد ریاست جمهوری در حالی به اعتصاب شان ادامه دادند که امروز قرار بود نماینده های آنان در جلسه ای در سازمان صنایع با حضور نماینده کارفرما و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران شرکت کنند اما این نماینده ها وقتی به سازمان صنایع رسیدند به آنان اعلام شد جلسه خاتمه یافته است و صورتجلسه توافق شده را در اختیار نماینده های کارگران قرار دادند.
کارگران صنایع فلزی اطمینان چندانی به اجرای تصمیمات ذکر شده در صورتجلسه ندارند و به همین دلیل امروز نیز به اعتصاب خود ادامه دادند.
متن صورتجلسه فی مابین مسئولین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران و نماینده مالک کارخانجات صنایع فلزی به شرح زیر است:
١- تا پایان فروردین ماه سال ٩١ می بایستی کارفرما نسبت به تسویه حساب با کارگران اقدام نماید.
٢- تمدید دفترچه بیمه خدمات درمانی و پرداخت هزینه سرویس ایاب و ذهاب و تسویه حساب با پیمانکار غذا ظرف ٤٨ ساعت می بایستی صورت پذیرد.
٣- ترتیب مذاکره و تسویه حساب با بیمه بازنشستگی ١۵٠ نفر به رقم حدود پنج میلیارد ریال ظرف ۵ روز اداری می بایستی از طرف کارفرما صورت پذیرد.
۴- ترتیب پرداخت سنوات تعداد حدود ١٠٠ نفر از بازنشستگان سالهای قبل می بایستی تا ١۵/٢/١٣٩١ از طرف کارفرما اقدام گردد.
۵- موضوع شکایت کارگران علیه کارفرما و نماینده وی در دستگاه قضایی تا پایان مراحل فوق کان لم یکن خواهد بود.
٦- با توجه به بازتاب شب گذشته از حضور کارگران در مقابل نهاد ریاست جمهوری که اثر منفی در رسانه های غرب BBC داشته است تبعات و عواقب آن متوجه کارفرما خواهد بود.
بدیهی است چنانچه موضوعات فوق در موعد مقرر عملی نشود کارفرما و نماینده ایشان مسئول هستند و هرگونه عواقبی از جمله صدور حکم مدیر دولتی و راهکار اقدامات قضایی مبنی بر توقیف اموال و... را از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران را بدنبال خواهد داشت.
صورتجلسه فوق را یدالله صادقی ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، سید مهدی میرخانی معاون سازمان در امور صنایع و اقتصاد، سرپرست اداره حراست و نماینده تام الاختیار کارفرما امضا کرده اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ٢١ فروردین ماه ١٣٩١

**********************

خبر تکمیلی - همراه با گزارش تصویری

بیش از ششصد کارگر صنایع فلزی در مقابل نهاد ریاست جمهوری دست به تجمع اعتراضی زدند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بیش از ٦٠٠ کارگر صنایع فلزی شماره ١ و ٢ که از صبح دیروز در اعتراض به بلاتکلیفی و عدم پرداخت دستمزد هایشان دست به اعتصاب زده اند در ادامه اعتراضات شان از ساعت ٣٠/١١ صبح امروز تا ساعت ١۴ ظهر در مقابل نهاد رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری دست به تجمع زدند. بدنبال این تجمع مسئولین این نهاد با نماینده های کارگران وارد مذاکره شدند و نهایتا نهاد ریاست جمهوری نامه ای جهت رسیدگی فوری به مسائل و مشکلات این کارگران به وزارت صنایع نوشت و نماینده های کارگران آنرا به این وزارتخانه بردند و صالح نیا یکی از معاونین وزیر صنایع طی مذاکره ای با نماینده های کارگران به آنان اعلام کرد فردا صبح جلسه ای با حضور نماینده های کارگران، مسئول صنایع استان تهران و نماینده کارفرما در محل وزارت صنایع برگزار شود تا در این جلسه در خصوص رسیدگی به خواستهای کارگران تصمیم گیری شود.
بنا بر این گزارش کارگران صنایع فلزی شماره١ و ٢ در ساعت ١۴ ظهر به تجمع خود در مقابل نهاد ریاست جمهوری پایان دادند اما حدود ۴٠٠ کارگر صنایع فلزی شماره ٢ پس از عزیمت از مقابل نهاد ریاست جمهوری بمدت یک ساعت دیگر در میدان پاستور تجمع کردند و سپس عازم کارخانه شدند.

 

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٠ فروردین ماه ١٣٩١

**********************

صدها کارگر صنایع فلزی شماره ١ و ٢ در مقابل نهاد ریاست جمهوری دست به تجمع زده اند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزد کارگران ایران، بیش از ششصد کارگر صنایع فلزی از ساعت ٣٠/١١ صبح امروز در اعتراض به بلاتکلیفی و عدم پرداخت معوقات خود در مقابل نهاد رسیدگی به شکایات مردمی نهاد ریاست جمهوری دست به تجمع زده اند.
بر اساس این گزارش نماینده های این کارگران پس از ملاقات با مسئولین نهاد ریاست جمهوری عازم وزارت صنایع شده اند و کارگران نیز در مقابل خواست مسئولین این نهاد مبنی بر پایان دادن به تجمع، اعلام کرده اند تا زمان بازگشت نماینده هایشان از وزارت صنایع به تجمع خود ادامه خواهند داد. خبر تکمیلی این تجمع متعاقبا منتشر خواهد شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٠ فروردین ماه ١٣٩١

**********************

اعتصاب و تجمع اعتراضی کارگران صنایع فلزی در محوطه کارخانه

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز ١٩ فرودین ماه کارگران صنایع فلزی شماره دو، در اولین روز کاری در سال جدید در اعتراض به بلاتکلیفی و عدم تحقق وعده های داده شده، بر سرکارهای خود نرفتند و در محوطه کارخانه دست به تجمع زدند. بنا بر این گزارش امروز کارگران صنایع فلزی شماره یک نیز در اولین روز کاری در سال جدید در اعتصاب بسر بردند.
بدنبال تجمع اعتراضی حدود ششصد کارگر صنایع فلزی شماره یک و دو در خیابان هفده شهریور در اواخر بهمن ماه سال گذشته، نماینده کارفرمای جدید کارخانه در جلسه ای با حضور نماینده های کارگران و مسئولین استانداری تهران و وزارت صنایع و معادن، طی توافق نامه ای کتبی متعهد شده بود تا پایان سال نود مطالبات معوقه و عیدی و پاداش کارگران را تصفیه کند. در این جلسه صالح نیا یکی از معاونین وزارت صنایع نیز اعلام کرده بود وزارت صنایع در صورت خلف وعده کارفرما راسا نسبت به پرداخت مطالبات کارگران اقدام خواهد کرد اما پس از این جلسه نماینده کارفرما تا تا پایان سال در کارخانه حاضر نشد و مراجعات نماینده های کارگران به وزارت صنایع نیز جهت ملاقات با صالح نیا به جایی نرسید و آخر اسفند ماه از کل مطالبات چندین ماهه و عیدی و پاداش کارگران فقط مبلغ ۵٠٠ هزارتومان به هر یک از آنان پرداخت گردید.
کارخانه های صنایع فلزی شماره یک و دو هر سال پس از پایان روز سیزده فروردین ماه کار خود را شروع میکردند اما امسال به آنان اعلام شده بود روز ١٩ فروردین ماه بر سر کارهای خود بیایند. به همین دلیل امروز اولین روز کاری کارگران این دو کارخانه بود. با این حال نماینده کارفرما در کارخانه حاضر نشده بود تا جوابگوی کارگران باشد به همین دلیل کارگران این دو کارخانه تصمیم گرفتند بر سر کارهای خود حاضر نشوند و کارگران صنایع فلزی شماره دو در محوطه کارخانه دست به تجمع اعتراضی زدند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٩ فروردین ماه ١٣٩١

**********************

حدود ششصد کارگر صنایع فلزی

شماره ١ و ٢ بمدت چهار ساعت خیابان هفده شهریور را بستند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، از ساعت ده صبح امروز ٢۴ بهمن ماه، حدود ششصد کارگر صنایع فلزی شماره ١ و ٢ در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود، خیابان هفده شهریور را بمدت چهار ساعت مسدود کردند و جلوی تردد خودروها در این مسیر را که به بازار آهن منتهی میشود، بستند.
بنا بر این گزارش بدنبال این حرکت اعتراضی، نیروههای پلیس امنیت و گارد ویژه در محل حاضر شدند و تلاش کردند با تهدید و امنیتی خواندن اقدام کارگران، آنان را وادار به عقب نشینی و باز کردن خیابان کنند اما کارگران با اظهار اینکه هیچکس در این مملکت به ما جواب نمیدهد و به داد ما نمیرسد به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند. در ادامه این تجمع مامورین امنیتی از کارگران یک هفته مهلت خواستند تا راسا و به همراه نماینده های کارگران مشکلات آنان را پیگیری و حل و فصل کنند. بر اساس این وعده قرار شده است مامورین پلیس امنیت همراه با نماینده های کارگران در دادستانی تهران و سایر نهادهای ذیربط پیگیر خواستهای کارگران شوند. کارگران معترض این دو کارخانه ساعت١۴ ظهر به تجمع خود پایان دادند. این کارگران با احتساب دستمزد اسفند و عیدی و پاداش امسال خود سه میلیارد تومان طلبکارند.
کارگران کارخانه های صنایع فلزی شماره ١ و ٢ از مرداد ماه سالجاری به جز ملبغ ناچیزی به عنوان علی الحساب، دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند و کارخانه در حالت بلاتکلیفی قرار دارد. این دو کارخانه اردیبهشت امسال به خریداران جدید واگذار شد. این خریداران طی دو ماه اول مالکیت خود بر این کارخانه ها معوقات کارگران را پرداخت کردند و با خرید مواد اولیه طوری وانمود کردند که در حال رونق بخشیدن به آنها هستند اما از اواخر تیر ماه تاکنون کارخانه ها را به حال خود رها کرده اند و کارگران هیچ خبری از آنان ندارند. در طول اینمدت این کارخانه ها توسط چند تن از مدیران میانی که از قبل جزو کادر امور اداری شرکت بوده اند اداره میشود.
بنا بر اظهار کارگران، از تیر ماه سال جاری تاکنون، نماینده های آنان با نامه نگاری های متعدد و شکایت به اداره کار اسلامشهر و دادستانی تهران و دیگر مراجع قانونی خواهان رسیدگی به وضعیت خود شده اند اما تا کنون به هیچ نتیجه ای نرسیده اند.
به گفته کارگران، خریداران جدید کارخانه مرتبط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی هستند و مالک قبلی نیز حاضر به پذیرش هیچ مسئولیتی نیست. کارگران این کارخانه ها اعتقاد دارند معامله کارخانه صوری بوده است و مالک قبلی، مسئول اصلی وضعیت حاضر در این کارخانه هاست.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢۴ بهمن ماه ١٣٩٠