افق روشن
www.ofros.com

جان باختن دو کارگر در مجتمع پتروشیمی بندر امام


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                      چهارشنبه ١١ خرداد ١٣٩٠

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگرانبعدازظهر دیروز سه شنبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۰دو نفر از کارگران پیمانکارمجتمع پتروشیمی بندرامام حین انجام کار براثر خفگی در درون مخزن جان خودرا ازدست دادند.
بنا بر این گزارش عصر دیروز یکی از کارگران تعمیرات این مجتمع بنام جواد عبادی جهت تعویض فیلترهای بالای سیلو در واحد پلی پروپیلن سنگین(H.D)این مجتمع به محوطه ی /هوپر/این سیلو وارد شد و به محض ورود به دلیل وجود گاز ازت در آن دچار خفگی شد.در این حین یکی از کارگران آتشکار به نام عادل آلبوغبیش که ناظر صحنه دلخراش خفه شدن همکار خود بود فداکارانه به کمک او شتافت اما وی نیز به همراه جواد بر اثر خفگی جان سپرد.
خفه شدن جان گداز این کارگران در محوطه هوپر سیلوی واحد H.Dدر حالی رخ داده است که طبق روش وقوانین کار در اینگونه مکانها میباید تمامی مخازن و وسایل قبل از ورود اشخاص گاززدائی شود و سپس با دستگاه تست انواع گازها و اکسیژن سنج از وجود اکسیژن کافی در آن‌ها اطمینان حاصل گردد.جان باختن جواد و عادل در مجتمع پتروشیمی امام اولین حادثه دلخراش در این مجتمع نیست و حدود ۸ ماه قبل نیزدرهمین واحد (H.D)یکی از کارگران براثرانفجار جان خود را ازدست داد.
تکرارغیرقابل باوراین شکل از سوانح کار (خفگی کارگران هنگام ورود و کار درمخازن)یک مسیله دایمی در مراکزصنعتی بویژه پالایشگاهها وپتروشیمی ها است اما هیچگاه ابتدایی ترین تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار اینگونه حوادث قابل پیشگیری مد نظر مدیران و کارفرمایان قرار نمیگیرد چرا که انگیزه و نیروی محرکه ای به نام سود و سودآوری تمامی سازوکارهای اجرائی واقدامات سرمایه داری را درهرشکل وشمایلی رقم میزند ودر این میان جان زحمتکش ترین انسانها قربانی مطامع سودآوری سرمایه میگردد.آیا باورکردنی است که با اینهمه پیشرفت های فنی وتکنولوژیکی وحتی همین قوانین موجود، شاهد مرگ دلخراش کارگران در مقابل چشمانمان باشیم؟ آیا جان انسانها تا این سطح غیر قابل باور بی ارزش است؟ با آمار رسمی ۴ کارگر جان باخته در انفجار و آتش سوزی پالایشگاه آبادان و هم اینک با جان باختن دو کارگر در مجتمع پتروشیمی بندر امام، شرکتهای مرتبط با سود آورترین بخش صنعت ایران یعنی صنعت نفت در حال تبدیل شدن به قتلگاه کارگران است .
اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز تأسف عمیق از جان باختن جواد عبادی و عادل البوغبیش و تسلیت به خانواده های این کارگران و همکارانشان در مجتمع پترشیمی بندر امام، رویکرد شرکت ملی نفت ایران در مواجهه با ایمنی محیط کار را قویاً محکوم میکند و خواهان توضیح رسمی این وزارتخانه در مورد حادثه جان باختن چهار کارگر در انفجار پالایشگاه نفت آبادان و حادثه دیروز جان باختن دو کارگر در پتروشیمی بندر امام و محاکمه همه کسانی است که با نادیده گرفتن ایمنی کارگران در محیطهای کار چنین حوادث دلخراش و غیر قابل جبرانی را برای آنان رقم میزنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۰