افق روشن
www.ofros.com

کارگران کیان تایر تجمع اعتراضی و آنش زدن لاستیک در محل کارخانه


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                  چهارشنبه ١ اردیبهشت ١٣٨٩


کارگران کیان تایر در اعتراض به وضعیت خود

اقدام به تجمع اعتراضی و آنش زدن لاستیک در محل کارخانه کردند

بنا بر گزارشهای دریافتی توسط اتحادیه آزاد کارگران ایران کارگران کیان تایر در ادامه اعتراض به بلاتکلیفی خود امروز ٣١ فروردین ماه ٨٩ دست به تجمع اعتراضی در پشت نرده های کارخانه مشرف به جاده اسلامشهر زدند.
بنا بر این گزارش ساعت ٨ صبح حدود ٣٠٠ نفر از کارگران کیان تایردر مقابل ساختمان اداری در محل کارخانه تجمع کرده و خواهان پاسخگوئی مسئولین کارخانه به خواستهای خود شدند اما مسئولین اداری پاسخ قانع کننده ای به کارگران ندادند.
بدنبال این وضعیت حدود ۵٠٠ نفر از این کارگران حدود ساعت ٩ صبح تجمع اعتراضی خود را به پشت نرده های کارخانه مشرف به جاده اسلامشهر کشاندند و با آتش زدن لاستیک و سر دادن شعارهایی خواهان رسیدگی به خواستهای خود شدند.
در ادامه این تجمع بخشدار اسلامشهر طی تماسی تلفنی با نماینده های کارگران به آنان وعده داد فردا اول اردیبهشت ماه با حضور در محل کارخانه به خواستهای آنان رسیدگی خواهد کرد.
این تجمع اعتراضی حدود ساعت ١ ظهر و پس از وعده بخشدار چهاردانگه مبنی بر رسیدگی به خواستهای کارگران پایان گرفت.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٣١ فروردین ماه ٨٩

www.etehade.com
k.ekhraji@gmail.com