افق روشن
www.ofros.com

کارفرمای کارخانه اطلس تسمه به

کارگران اعلام کرد ماه آینده کارخانه را تعطیل خواهد کرد


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                            شنبه ۴ تیرماه ١٣٩٠

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران کارفرمای کارخانه اطلس تسمه روز چهارشنبه دوم تیر ماه جاری با جمع کردن۵۰ کارگر خود در ناهار خوری کارخانه به آنان اعلام کرد از ماه آینده کارخانه تعطیل خواهد شد و آنان به فکر دست و پا کردن کاری برای خود باشند.
وی در این جلسه با نشان دادن فیش برق ۴۵ میلیون تومانی کارخانه به کارگران اظهار داشت:در گذشته فیش برق کارخانه مبلغ چهار میلیون تومان بود و ادامه داد ما تاکنون هر تسمه را به مبلغ ۴هزار تومان به بازار می دادیم در حالی که الان علاوه بر برق ۴۵ میلیون تومانی قیمت مواد اولیه تولید تسمه نیز ۷ برابر شده است و تمامی این‌ها در حالی است که مشابه خارجی همین تسمه ها در بازار به مبلغ دو هزار تومان عرضه می‌شود و بدین ترتیب ما قادر به ادامه تولید نیستیم.
این کارفرما به کارگران اعلام کرده است تمامی حق و حقوق کارگران را پرداخت خواهد کرد و از ماه آینده درب کارخانه را خواهد بست. کارخانه اطلس تسمه در خیابان نهم شهر صنعتی کاوه در شهرستان ساوه قرار دارد.بنا بر اظهار کارگران شاغل در شهر صنعتی کاوه بسیاری از کارخانه ها در این شهرک بزرگ صنعتی وضعیتی مشابه کارخانه اطلس تسمه را دارند

اتحادیه آزاد کارگران ایران - چهارم تیر ماه ۱۳۹۰