افق روشن
www.ofros.com

(اعتصاب و موفقیت نسبی کارگران لاستیک البرز (کیان تایر


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                  چهارشنبه ١۵ اردیبهشت ١٣٨٩


موفقیت نسبی کارگران کیان تایر و احتمال پایان اعتصاب این کارگران

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در تداوم کشمکش کارگران کیان تایر با سرمایه گذار و مدیریت جدید این کارخانه، امروز ١۵ اردیبهشت ماه کارگران کیان تایر ضمن تداوم اعصاب خود در مقابل ساختمان اداری در محل کارخانه دست به تجمع زده و خواهان دریافت دستمزدهای معوقه خود شدند.
بدنبال این تجمع مسئولین کارخانه با اعلام اینکه پولی ندارند از کارگران خواستند بدون دریافت دستمزد فروردین ماه و درصدهای دستمزدهای باقی مانده خود از بهمن و اسفند سال گذشته آغاز بکار نمایند که این امر با اعتراض شدید کارگران مواجه شد و آنان اعلام کردند اگر پولی ندارید چرا کارخانه را تحویل گرفته و در آن سرمایه گذاری کرده اید.
در ادامه این کشمکش با مقاومت متحدانه کارگران و قاطعیت آنان در عدم آغاز بکار، نهایتا مدیریت کارخانه اعلام کرد همین امروز ٢٠٠ هزار تومان از دستمزد فروردین ماه کارگران را به حساب آنان خواهد ریخت و ٢٠٠ هزار تومان دیگر را تا ٢۵ اردیبهشت ماه پرداخت خواهد نمود و باقی مانده مطالبات کارگران از فروردین ماه امسال و درصدهای دستمزدهای باقی مانده کارگران از بهمن و اسفند سال گذشته را تا آخر خرداد ماه تسویه خواهد کرد و پس از آن هر ماهه قسمتی از ۵ ماه دستمزد معوقه این کارگران از سال ٨٧ را همراه با دستمزد ماهیانه کارگران به آنان پرداخت خواهد کرد.
بنا بر این خبر کارگران پس از این صحبتها از سوی مدیریت کارخانه، خواهان تبدیل این صحبتها به ابلاغیه و نصب آن بر تابلوی اعلانات کارخانه شدند که این امر نیز از سوی مدیریت کارخانه مورد موافقت قرار گرفت و امروز بر تابلوی اعلانات کارخانه نصب شد و دویست هزار تومان به حساب کارگران واریز شد.
بنا بر آخرین خبرها جمعهایی از کارگران کیان تایر از توافق صورت گرفته با کارفرما ناراضی هستند و خواهان پرداخت تمامی مطالبات فروردین ماه و درصدهای باقی مانده دستمزدشان از بهمن و اسفند سال گذشته بطور یکجا شده اند به همین دلیل احتمال میرود فردا کارگران کیان تایر قبل از شروع بکار با برگزاری مجمع عمومی در این مورد اقدام به اتخاذ تصمیم جمعی و متحدانه ای بکنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١۵ اردیبهشت ماه ٨٩

-------------------------------------

تلاش مدیریت جدید کارخانه کیان تایر برای عدم پرداخت

دستمزدهای کارگران در سال جدید و ادامه اعتصاب کارگران این کارخانه

بنا بر خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال عدم شروع تولید در کارخانه کیان تایر و بلاتکلیفی کارگران این کارخانه از شروع سال جدید، اوایل اردیبهشت ماه سازمان حمایت از صنایع، سرمایه گذار و مدیریت جدیدی را به این کارخانه معرفی کرد.
بدنبال استقرار مدیریت جدید در کارخانه کیان تایر، این مدیریت به کارگران اعلام نمود مسئولیت پرداخت دستمزد کارگران در ایام سال جدید تا زمان شروع بکار کارخانه با آنها نیست و کارگران باید بدون دریافت دستمزد این ایام از مدیریت جدید، تولید را شروع کنند. اما کارگران کیان تایر اعلام کردند تا دریافت دستمزد معوقه شان در سال جدید و روشن شدن تکلیف ۵ ماه دستمزد معوقه خود از سال ٨٧، استارت تولید در کارخانه را نخواهند زد.
بنا بر این گزارش در ادامه این کشمکش میان کارگران و مدیریت جدید از اوایل اردیبهشت ماه تاکنون و تلاش این مدیریت برای شروع تولید، یکی از مسئولین کارخانه امروز تلاش نمود کارگران انبار را وادار به کار کند اما یکی از کارگران تهدید به آتش زدن خود با بنزین کرد.
بدنبال این وضعیت کارگران کارخانه کیان تایر امروز ١۴ اردیبهشت ماه در اقدامی متحدانه طی نامه ای رسمی به مدیریت کارخانه که آنرا بر تابلوی اعلانات کارخانه نیز نصب کردند، اعلام نمودند تا دریافت دستمزد معوقه خود در سال جدید بر سر کارهای خود حاضر نخواهند شد و استارت تولید در کارخانه را نخواهند زد.
این کارگران اعلام کرده اند با استقرار مدیریت جدید در سال هشتاد وهفت، ۵ ماه از دستمزدها یشان تاکنون پرداخت نشده است و این بار با استقرار مدیریت جدید دیگری، اجازه نخواهند داد همان بلای سال ٨٧ بر سرشان بیاید. همچنین کارگران کیان تایر مصرانه خواهان روشن شدن تکلیف ۵ ماه دستمزد معوقه خود در سال ٨٧ شده اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١۴ اردیبهشت ماه ٨٩

www.etehade.com
k.ekhraji@gmail.com