افق روشن
www.ofros.com

پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران شرکت پتروشیمی فراورش برای افزایش مزد

ادامه اعتصاب و تشدید اعتراضات کارگران پتروشیمی فجر

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                          دوشنبه ٧ بهمن ۱۳۹٢

پایان موفقیت آمیز اعتصاب کارگران شرکت پتروشیمی فراورش برای افزایش مزد

بدنبال اعتصاب کارگران پتروشیمی فراورش در مجتمع پتروشیمی بندر امام در روز شنبه پنجم بهمن ماه که با خواست افزایش ٢٢ درصدی مزد (قبل از اعلام حداقل مزد سال آینده) صورت گرفت و روز یکشنبه نیز ادامه داشت صبح دیروز طی نشستی که ما بین سه نفر از نماینده های کارگران و مدیر عامل، روسای اداری و مالی این شرکت برگزار شد این کارگران موفق به دستیابی به خواستهای خود شدند و متن توافقنامه به طور رسمی به امضای طرفین رسید.
بر اساس این توافقنامه مقرر شد:
١- به دستمزد پایه کارگران ٢٠% افزوده گردد. نحوه پرداخت بصورت ٧% از ماه جاری و ١٣% از ابتدای سال آینده خواهد بود. این افزایش ربطی به افزایش حداقل مزد سراسری در سال آینده ندارد.
٢- برای ٢ ماه باقیمانده سال هر ماه مبلغ ١٠٠هزارتومان نیز نقدا علاوه بر دستمزد ماهیانه به حساب کارگران واریز خواهد شد.

هفتم بهمن ماه ١٣٩٢

*************************

خبر مرتبط با اعتصاب کارگران پتروشیمی فراورش منتشره از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران

اعتصاب کارگران شرکت پتروشیمی فراوارش در مجتمع پتروشیمی بندر امام برای افزایش مزد و تشدید اعتراضات کارگران پتروشیمی فجر
از صبح امروزکارگران پیمانکار شاغل درشرکت فراورش پتروشیمی بندرامام درادامه خواسته قبلی خود مبنی بر افزایش ٢٢ درصدی دستمزد قبل از افزایش حداقل مزد سال آینده، دست از کار کشیدند و مداخله حراست و جلسات مدیریت برای پایان دادن به این اعتصاب بی نتیجه ماند. مقرر شد فردا مدیریت این شرکت درجلسه مشترک با نمایندگان کارگران به خواست آنان رسیدگی کند. این کارگران اعلام کرده اند تا رسیدن به خواست خود مبنی بر افزایش ٢٢ در صددی مزد تا قبل از اعلام حداقل رسمی مزد سال آینده به اعتصاب خود ادامه دهند.

*************************

ادامه اعتصاب و تشدید اعتراضات کارگران پتروشیمی فجر

کارگران پیمانکار پتروشیمی فجر بدنبال چند روز اعتصاب صبح امروز همراه با خانواده هایشان در مقابل درب کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر تجمع کرده و خواهان آزادی ٢ نفر از همکاران بازداشتی خود شدند. همچنین علاوه بر پافشاری بر خواست فوق، این کارگران بر افزایش ٢٢ درصدی دستمزد خود پای فشردند. خواست افزایش ٢٢ درصدی مزد قبل از تعیین حداقل مزد سال آینده یک مطالبه اصلی در میان کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر است. خانواده های کارگران نیز اعلام کرده اند تجمع اعتراضی خود را طی روزهای آینده برای ازادی ٢ نفر از کارگران معترض همچنان ادامه خواهند داد و در صورت عدم تحقق این خواستاشان تجمع خود را به مقابل فرمانداری ماهشهر خواهند کشاند

۵ بهمن ماه ١٣٩٢

*************************

اعتصاب کارگران پتروشیمی بسباران و خوارزمی با وعده افزایش مزد پایان گرفت

بدنبال اعتصاب کارگران پیمانکاری پتروشیمی خوارزمی در روز دهم آذر ماه و سپس اعتصاب کارگران پتروشیمی بسباران در مجتمع پتروشیمی بندر امام در یازدهم آذر، مسئولین این شرکتها با حضور در میان کارگران اعتصابی وعده پیگیری افزایش مزد آنان را دادند و بعد از ظهر دیروز این کارگران بر سر کارهای خود بازگشتند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران در کشمکشی که میان کارگران اعتصابی و مسئولین پتروشیمی بسباران برای پایان اعتصاب صورت گرفت این کارگران اعلام کردند حداقل مزد ما با توجه به شرایط اقتصادی موجود بدون اضافه کاری می باید دو میلیون تومان باشد تا ما قادر به ادامه کار و زندگی شویم. در ادامه این کشمکش، اعتصاب کارگران پتروشیمی بسباران با وعده های مسئولین این شرکت برای پیگیری افزایش مزد و همچنین پرداخت حدود ۵٠٠ هزار تومان پاداش نفت طی ماه آینده پایان گرفت. در پایان این اعتصاب کارگران پتروشیمی بسباران یک هفته به مسئولین شرکت جهت پاسخ عملی فرصت دادند و اعلام نمودند چنانچه در مدت یک هفته به خواست شان برای افزایش مزد رسیدگی نشود بار دیگر اعتصاب خود را از سر خواهند گرفت.
بنا بر این گزارش چنین وضعیتی در پتروشیمی خوارزمی هم پیش آمد و کارگران اعتصابی این پتروشیمی نیز با وضعیتی مشابه کارگران پتروشیمی بسباران روز ۱۱ آذر ماه به اعتصاب خود پایان دادند. لازم به یاد آوری است در گزارش قبلی اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون اعتصاب کارگران پتروشیمی های خوارزمی و بسباران آمده بود که یک روز پس از اعتصاب کارگران خوارزمی، کارگران بسباران نیز روز ۱۱ آذر به این اعتصاب پیوستند. این در حالی بود که کارگران پتروشیمی خوارزمی در روز دهم آذر ماه که دست به اعتصاب زده بودند همانروز با وعده های مسئولین شرکت برای افزایش مزد به اعتصاب خود خاتمه داده بودند که بدینوسیله تصحیح میگردد.
بنا بر گزارش دیگری نیز که به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است در پی اعتصاب سه روزه کارگران پتروشیمی فراورش در مجتمع پتروشیمی بندر امام در اواخر مهر ماه و امضای دستور العمل افزایش مزد به میزان ۳٢ درصد از سوی مدیر عامل پتروشیمی بندر امام در روز بیست و نهم همان ماه، مقرر شده است طی هفته آینده این افزایش در مزد کارگران شرکت فراورش اعمال شود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با حمایت از اعتصابات کارگران پتروشیمی های ماهشهر برای افزایش مزد، مصرانه خواهان افزایش فوری حداقل مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و تامین یک زندگی شرافتمندانه برای کارگران می باشد و بدینوسیله از عموم کارگران در سراسر کشور میخواهد همگام با کارگران پتروشیمی های ماهشهر و کارگران امضا کننده طومار چهل هزار نفری به مبارزه برای افزایش فوری حداقل مزد بپیوندند و برای جلوگیری از هر گونه تصمیمات ضد کارگری در شورایعالی کار و تحمیل حداقل مزد زیر خط فقر در پایان سال، از هم اکنون متحدانه خواهان افزایش حداقل مزد تا سقف دو میلیون تومان شوند.

۱۳ آذر ماه ۱۳۹٢

*************************

اعتصاب کارگران شرکتهای پتروشیمی بسباران و خوارزمی با خواست افزایش مزد

کارگران پتروشیمی خوارزمی از صبح دیروز با خواست افزایش مزد دست به اعتصاب زده اند و صبح امروز کارگران پتروشیمی بسباران نیز به این اعتصاب پیوستند.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران پتروشیمی خوارزمی در حالی از صبح دیروز دست به اعتصاب زده اند که مدیرعامل پتروشیمی بندر امام در روز ٢۹ مهر ماه بدنبال اعتصاب این کارگران و همچنین کارگران پتروشیمی فراورش دستور العمل افزایش ۳٢ درصدی مزد آنان را امضا کرده بود اما از آنجا که این دستور العمل تحقق پیدا نکرده است کارگران پتروشیمی خوارزمی از صبح دیروز دست به اعتصاب زدند و کارگران پتروشیمی بسباران نیز که قبلا با خواست افزایش مزد اعتصاب جداگانه ای را کرده بودند و توجه چندانی به خواست آنان برای افزایش حداقل مزد نشده بود به اعتصاب کارگران پتروشیمی خوارزمی پیوستند و از صبح امروز دست از کار کشیدند.
بنا بر اظهار کارگران پتروشیمی های خوارزمی و بسباران، آنان دیگر با افزایش ۳٢ درصدی دستمزد شان که قبلا مورد توافق مدیر عامل پتروشیمی بندر امام قرار گرفته بود موافق نیستند و خواهان افزایش چندین برابری دستمزدهایشان می باشند.
بنا بر آخرین خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعتصاب این دو شرکت پتروشیمی در مجتمع پتروشیمی بندر امام همچنان ادامه دارد و مسئولین پتروشیمی بندر امام تاکنون عکس العملی به آن نشان نداده اند.

۱۱ آذر ماه ۱۳۹٢

*************************

١۵٠٠ کارگر پتروشیمی بسباران با خواست افزایش مزد دست به اعتصاب زده اند

بدنبال اعتصاب شکوهمند کارگران شرکتهای فراورش و خوارزمی در پتروشیمی بندر امام و موفقیت آنان در تحمیل افزایش ٣٢ درصدی دستمزد، از صبح امروز بیش از ١۵٠٠ کارگر پتروشیمی بسباران از دیگر زیر مجموعه های پتروشیمی بندر امام دست به اعتصاب زده و خواهان افزایش دستمزد های خود شده اند. این کارگران اعلام کرده اند دستمزدهای کنونی به هیچ عنوان تامین کننده هزینه های سرسام آور زندگی نیست و تا رسیدن به خواست خود برای افزایش مزد به اعتصاب شان ادامه خواهند داد.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بدنبال آغاز اعتصاب کارگران پتروشیمی بسباران، مسئولین این شرکت از ساعات اولیه صبح امروز تلاش کردند با ایجاد تفرقه در میان کارگران، آنان را وادار به شکستن اعتصاب کنند اما با هوشیاری کارگران این اقدام کارفرما شکست خورد و کارگران بسباران تا لحظه مخابره این خبر( ساعت ٢٠/۱٢ ظهر) هر کدام در قسمتهای خود همچنان در اعتصاب بسر می برند.

٢٧ آبانماه ۱۳۹٢

*************************

موفقیت اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام و موج اعتراضات کارگری در دیگر پتروشیمی ها

دور تازه ای از اعتراضات کارگری در پتروشیمی بندر امام، مدیر عامل آنرا به پای مذاکره با کارگران معترض کشاند و مدیریت این پتروشیمی در جلسه ای که دیروز مابین نماینده های کارگران و معاون مدیر عامل و چند تن دیگر از مسئولین این پتروشیمی برگزار شد طی توافقی کتبی به تمامی خواستهای کارگران تن داد.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال اعتصاب سه روزه کارگران شرکتهای پیمانکاری فراورش و خوارزمی در هفته گذشته، این اعتصاب با وعده مسئولین پتروشیمی جهت برگزاری جلسه ای برای رسیدگی به خواستهای کارگران پایان گرفت و طبق وعده داده شده روز دوشنبه ٢٩ مهر ماه این جلسه برگزار شد. در این جلسه که از یک سو نماینده های کارگران و از سوی دیگر معاون پتروشیمی بندر امام و چند نفر دیگر از مسئولین این پتروشیمی شرکت داشتند پس از مذاکره ای طولانی کارگران موفق شدند به همه خواستهای خود دست پیدا کنند و دستورالعمل آن توسط مدیر عامل پتروشیمی بندر امام امضا شد. این خواستها عبارت بودند از: ١- افزایش ٣٢ درصدی دستمزدها ٢- پرداخت ۴ درصد حق کار سخت و زیان آور ٣- پرداخت حق نوبتکاری هماهنگ (طبق درصدی که به سایرکارکنان رسمی وقرارداد مستقیم پرداخت میشود)
بنا بر این گزارش بدنبال اعتصاب سه روزه کارگران پیمانکاری شرکتهای فراورش و خوارزمی، موج این اعتراض کارگری به دیگر پتروشیمی های ماهشهر نیز کشیده شد و روزهای ٢٩ و ٣٠ مهر ماه کارگران پتروشیمی های بزرگ اروند و مارون نیز با خواستی مشابه کارگران پتروشیمی بندر امام دست به اعتصاب زدند. این در حالی است که کارگران شرکت بسباران در پتروشیمی بندر امام نیز در حال امضای طوماری با مضمون خواستهای کارگران فراورش هستند و فضای اعتراضی زیادی در میان آنان وجود دارد.
لازم به یادآوری است بدنبال اعتراضات کارگری گسترده در پتروشیمی بندر امام در سالهای ٩٠ و ٩١ و پذیرش خواست کارگران مبنی بر انعقاد قرارداد مستقیم و برچیده شدن شرکتهای پیمانکاری، مدیریت این پتروشیمی فقط ٣٠ درصد کارگران پیمانکاری را مشمول انعقاد قرارداد مستقیم کرد و مابقی آنان همچنان تحت پوشش شرکتهای پیمانکاری باقی ماندند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - یکم آبانماه