افق روشن
www.ofros.com

کارگران از بعد از ظهر امروز به اعتصاب خود پایان دادند


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                          یکشنبه ٢٦ دیماه ١٣٨٩

این کارگران از بعد از ظهر امروز به اعتصاب خود پایان دادند

کارگران کیان تایر با دریافت مطالبات جاری خود تجمع امروز را برگزار نکردند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال نصب بیانیه ای از سوی کارگران کیان تایر بر روی تابلو اعلانات کارخانه و عزم آنان برای تجمع در مقابل وزارت صنایع، دیروز بعد از ظهر مطالبات جاری معوقه این کارگران به حساب آنان واریز شد.
کارگران کیان تایر که از روز شنبه ١٨ دی ماه در اعتراض به عدم پرداخت منظم و بموقع دستمزدهای جاری خود و همچنین عدم پرداخت دستمزد مهر ماه امسال و عدم پرداخت ۴ ماه از دستمزد سالهای گذشته خود دست به اعتصاب زده و سپس اعلام کرده بودند امروز یکشنبه ٢٦ دی ماه دست به تجمعی بزرگ در مقابل وزارت صنایع خواهند زد پس از واریز مطالبات جاری خود به حساب شان که بعد از ظهر روز گذشته صورت گرفت و همچنین مذاکراتی که نمایندگان شان با مسئولین وزارت صنایع به عمل آوردند تجمع در مقابل وزارت صنایع را برگزار نکردند و بعد از ظهر امروز به اعتصاب ٩ روزه خود پایان دادند.
بر اساس مذاکرات بعمل آمده نمایندگان این کارگران با مسئولین وزارت صنایع قرار بر این شده است کارگران کیان تایر به کار خود ادامه دهند و کارفرما نیز دستمزدهای جاری آنان را بموقع پرداخت کند تا وزارت صنایع مقدمات واگذاری کارخانه به بانک سپه را که طلبکار عمده این کارخانه است فراهم نماید. لازم به یادآوری است کارفرمای فعلی کارخانه کیان تایر دستمزد مهر ماه این کارگران و مطالبات قبلی آنان را بر عهده خود نمیداند و طبق توافقهای قبلی قرار بود وزارت صنایع با اختصاص ٧ میلیارد تومان تسهیلات به این کارخانه، امکان پرداخت دستمزدهای معوقه سالهای گذشته این کارگران را فراهم کند اما تاکنون به این وعده عمل نشده است و وزارت صنایع در حال حاضر احتمال واگذاری کارخانه به بانک سپه را مطرح کرده است تا پس از آن مطالبات معوقه سالهای گذشته کارگران پرداخت شود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٦ دی ماه ٨٩

www.etehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com