افق روشن
www.ofros.com

رزمایش فجر انقلاب بسیج به منظور آمادگی مقابله با کارگران


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                       چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۰ فوریه ۲۰۱٦

سایت کلاله خبر، روز جمعه ۱٦ بهمن گزارشی از رزمایش نیروهای بسیج سپاه که به منظور نمایش آمادگی در برخورد با کارگران برگزار شده بود را با عنوان "اغتشاشگران کلاله دستگیر شدند" به همراه عکسهائی از ضرب و شتم کارگران فرضی توسط بسیجیان منتشر کرد.

متن خبر:

اغتشاشگران کلالهای دستگیرشدند!

کارگران کارخانه ای درکلاله که دست به اغتشاش زدند، توسط نیروهای ضد اغتشاش وناآرامی بسیج سپاه کلاله دستگیرشدند. به گزارش کلاله خبر، دررزمایش فجرانقلاب گردانهای بیت المقدس کلاله به منظورامادگی کامل نیروهای بسیج ضداغتشاش، این نیروها با کارگرانی که دست به اغتشاش(بصورنمایشی) زده بودند برخوردکردند.
نمایش آمادگی نیروی نظامی برای مقابله و درگیری با کارگرانی است که به هر شیوه ای به مصائب و بلاهائی که سرمایه داران و کارفرمایان بر سرشان بیاورند،اعتراض کنند! پیام واضح است. به کارگران اخطار داده می شود که صفوف اعتراضیتان، همان گونه که در عکسهای رزمایش فجر انقلاب به تصویر کشیده شده اندبا یورش گردانهایی نظیر بیت المقدس در هم خواهد شکست!
ما قبلا هم شاهد نمایش مانورهائی از این قبیل علیه شهروندان به طور عمومی به خصوص در تهران با نام رزمایش ضد اغتشاش شهری بوده ایم، اما حالا این رویاروئی با مرزبندی مشخص تری برای مقابله با کارگران ترسیم شده و با وضوح و شفافیت نقش و وظیفه نیروهای انتظامی و نظامی از جمله بسیج در برابر اکثریت جامعه به نمایش گذاشته می شود. تصاویری که از این رزمایش گرفته شده اند نشان می دهند که چگونه بسیجیان در صفوف منظم اسلحه هایشان را رو به کارگران اغتشاشگر فرضی گرفته اند و به طرفشان یورش می برند، چگونه آنها را روی زمین می کشند و از پشت به دستشان دست بند می زنند. شنیدن این خبر و دیدن عکسهای مشمئز کننده اش، هر انسان دارای درک و شعوری را متنفر و منزجر می گرداند. چرا کارگران که تولید کنندگان و سرپا نگهدارندگان جامعه هستند و یک روز بدون کار و تلاش آنها هیچ چیز سر جایش قرار نخواهد گرفت، باید اینگونه برچسب اغتشاشگر، مخرب ، برهم زننده نظم و غیره بگیرند و نیروی بسیج خود را برای حمله به بیش از ۴٠ میلیون انسان آماده کند؟ دلیل اجرای این رزمایش، وجود جنگ واقعی ده ها میلیون کارگر با سرمایه داری بر سر حق زندگی و دفاع از انسانیتشان و اعتراضات گسترده و مهار نشدنی ای هستند که اقدامات سرکوبگرانه مدافعان سرمایه داری را تا به امروزبی تأثیر کرده است. اکنون که این نیروی معترض ده ها میلیونی دارای تجارب ارزنده مبارزاتی در موقعیتی قدرتمندتر قرار گرفته، مقابله عریان تر با مشخصات جنگی (جنگ با دشمن) با آن در دستور کار نیروهای حفاظت از منافع سرمایه داران قرار گرفته است. نیروی نظامی ای که آنطور در بیان گفته می شود باید در مقابل دشمن خارجی بایستد، دشمنی خود را با بخش عظیم جامعه اعلام کرده و عملا به جنگش آمده است!
اما همچنانکه تا کنون تهدیدات، ارعاب، بازداشت، زندان و حتی کشتار نتوانسته است در عزم ما کارگران برای دست یابی به زندگی ای در شأن انسان قرن بیست ویکمی خللی ایجاد کند، در ادامه نیز نه رزمایش فجر انقلاب گردانهای بیت المقدس، نه حتی گسیل گردانها و لشکرها برای سرکوب در میدان واقعی (کارخانه ها و مراکز کارگری)، نخواهند توانست ما را از طلب حقوق انسانیمان منصرف کنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٠ بهمن ٩۴