افق روشن
www.ofros.com

سقوط یک کارگر ساختمانی ١۵ ساله از طبقه سوم یک ساختمان در سنندج


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                     چهارشنبه ٢٧ مهرماه ١٣٩٠

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، دیروز شنبه ٢٣ مهر ماه یک کارگر نوجوان ساختمانی ١۵ ساله ای به نام کیوان جعفری در حین کار از طبقه سوم ساختمانی در محله بردشت سنندج سقوط کرد و از ناحیه سر و صورت بشدت مصدوم شد و یکی از پاهای وی از دو ناحیه دچار شکستگی گردید.
همکاران این کارگر بلافاصله پس از سقوط کیوان، وی را به بیمارستان بعثت در سنندج منتقل و همانجا وی را برای مداوا بستری کردند. این کارگر نوجوان همچون میلیونها کارگر ساختمانی در سراسر ایران از هیچگونه بیمه خدمات درمانی برخوردار نبود.
سقوط از ارتفاع در کار ساختمانی که اغلب به جان باختن کارگران و یا به وارد شدن صدمات جبران ناپذیر بر آنان منجر میشود ناشی از عدم فراهم کردن وسایل ایمنی کار در ارتفاع توسط کارفرمایان است با این حال زمانی که کارگران ساختمانی دچار سوانح ناشی از کار میشوند کارفرمایان در این زمینه مسئولیتی بعهده نمی گیرند. کارگران ساختمانی در اغلب شهرهای کشور در حالی با دستمزد روزانه ١٧- ١٨ هزار تومانی مشغول بکارند که این رشته از کار، سانحه خیزترین کار در ایران محسوب میشود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با اعلام انزجار از وضعیت موجود که در آن سود و سودآوری سرمایه بر جان انسانها ارجحیت دارد و نوجوان ١۵ ساله ای مجبور به کار در یکی از سخت ترین و پر مخاطره ترین کارها میشود برای کیوان جعفری آرزوی بهبودی میکند.

اتحادیه آزاد کارگرانر ایران - ٢۴ مهر ماه ١٣٩٠