افق روشن
www.ofros.com

سایت "اتحاد" تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران بتدریج بروز رسانی میشود


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                        یکشنبه ٨ بهمن ۱۳۹۱

بدنبال هک سایت "اتحاد" تارنمای اتحادیه آزاد کارگران ایران در روز ١٨ دی ماه، مسئولین سایت تلاش زیادی برای بروز رسانی آن بعمل آوردند اما سایت "اتحاد" پس از مدت کوتاهی بروز رسانی برای دومین بار هک شد و این مسئله کار مسئولین سایت را برای باز سازی آن مشکل تر کرد و همین امر باعث به درازا کشیدن باز سازی و بروز رسانی سایت شد.
اینک سایت "اتحاد" پس از بیش از ٢٠ روز تا حدی که بشود مقالات و اخبار کارگری را بر روی آن گذاشت باز سازی شده است اما استفاده از تصویر در قسمت اخبار کارگری بدلیل لطمه شدیدی که این بخش خورده است همچنان بر جای خود باقی است و مسئولین سایت در صدد رفع آن هستند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران بار دیگر با محکوم کردن هک سایت "اتحاد" بدینوسیله اعلام میدارد دامنه این سایت با آدرس www.ettehadeh.com حذف شده است و از این پس سایت اتحاد فقط با آدرس www.etehadyh.com قابل دسترسی خواهد بود لذا از سایتهای دیگری که از آدرس www.ettehadeh.com برای لینک دادن به سایت "اتحاد" استفاده کرده اند خواهشمندیم به جای این لینک، از آدرس www.etehadyh.com برای لینک دادن به سایت اتحاد استفاده نمایند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - هشتم بهمن ماه ١٣٩١

www.etehadyh.com

k.ekhraji@gmail.com