افق روشن
www.ofros.com

صدیق کریمی آزاد شد


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                     پنجشنبه ١٧ فروردین ١٣٩١

صدیق كریمی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد كارگران ایرا ن روزچهارشنبه ١٦ فروردین آزاد شد.وی در روز سه شنبه ١١ بهمن ماه یكهزار سیصد ونود بازداشت شده بود.
صدیق كریمی به همراه شیث امانی كه در روز جهانی كارگرسال ٨٦ دستگیر و به ٦ ماه زندان محكوم شده بودند با عفو ریاست قوه قضائیه وقت پرونده ایشان مختومه شد اما بعد از گذشت بیش از سه سال مجددا توسط اجرای احكام برای تحمل كیفر به دادگاه فراخوانده شدند.
بعد از آزادی شیث امانی , در روز ٢٨ اسفند سال٩٠ به مدت ١۵ روز به صدیق کریمی مرخصی داده شد که دیروز ١۵ فروردین ماه سال ٩١ صدیق کریمی به زندان مراجعه نمود و امروز ساعت ٣ بعد از ظهر خبر آزادی وی ابلاغ شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز شادمانی ازآزادی صدیق کریمی، بازگشت وی به میان خانواده و دوستان و همکارانش را به اعضا اتحادیه،کارگران سنندج و بویژه به خانواده وی صمیمانه تبریک میگوید و خواهان آزادی فوری تمامی فعالین و رهبران کارگری از زندان است که تنها به جرم دفاع از حقوق انسانی کارگران محاکمه و به زنجیر کشیده شده اند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

١٧/١/١٣٩١