افق روشن
www.ofros.com

کارگران کیان تایر دست به تجمع اعتراضی در کنار جاده اسلامشهر زدند


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                            یکشنبه ١٧ بهمن ١٣٨٩


این کارگران تا ساعت ١۴ ظهر امروز اقدام به آتش زدن لاستیک در محوطه کارخانه کردند

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز ١٦ بهمن ماه ٨٩ کارگران کیان تایر از ساعت ٨ صبح در اعتراض به عدم اجرای توافقات صورت گرفته با آنها برای پرداخت بموقع دستمزدهایشان و پایان دادن به نابسامانی در تهیه مواد خام در محل کارخانه دست به تجمع زدند و ساعتی بعد حدود دویست نفر از آنان با خارج شدن از کارخانه در کنار جاده اسلامشهر و روبروی بخشداری چهاردانگه به تجمع اعتراضی خود ادامه دادند و همزمان کارگران در داخل کارخانه اقدام به آتش زدن لاستیک کردند که دود حاصل از آن از فواصل دور قابل مشاهده بود.
بنا بر این گزارش کارگرانی که از ساعت ٩ صبح در کنار جاده اسلامشهر دست به تجمع زده بودند پس از یک ساعت به تجمع خود پایان دادند اما آتش زدن لاستیک در داخل کارخانه از سوی کارگران تا ساعت ١۴ ظهر ادامه پیدا کرد.
بدنبال این اعتراضات از سوی کارگران فرمانداری اسلامشهر طی تماسی با نماینده های کارگران اعلام کرد فردا فرماندار اسلامشهر به همراه هیئتی از سوی سازمان حمایت از صنایع برای رسیدگی به خواستهای کارگران به کارخانه خواهند آمد.
لازم به یادآوری است پس از اعتراضات کارگران کیان تایر که از روز ١٨ تا ٢٦ دی ماه گذشته ادامه پیدا کرد کارگران این کارخانه با وعده های کارفرما مبنی بر پرداخت بموقع دستمزدهای جاری شان و همچنین قول وزارت صنایع برای سر و سامان دادن به ادامه تولید در این کارخانه، از تجمع خود در مقابل وزارت صنایع صرف نظر کردند و به اعتراضات شان پایان دادند اما دستمزد دی ماه این کارگران پنجم بهمن ماه پرداخت نشد و فقط ۵٠ درصد آن در روز شنبه نهم دی پرداخت گردید به همین دلیل این کارگران از روز نهم دی ماه بار دیگر اعتصاب خود را از سر گرفتند و امروز با آتش زدند لاستیک در محوطه کارخانه دست به تجمع در کنار جاده اصلی اسلامشهرزدند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١٦ بهمن ماه ٨٩

*********************

گزارش تصویری از اعتراضات امروز کارگران کیان تایر