افق روشن
www.ofros.com

کارگران فضای سبز شهر سنندج دست به تجمع اعتراضی زدند


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                        یکشنبه ٦ آذر ماه ١٣٩٠

بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، حدود ١٠٠ نفر از کارگران فضای سبز شهر سنندج در اعتراض به اخراج سه ماهه خود در هر سال، از ساعت ١٠ صبح تا نزدیک ظهر امروز در مقابل دفتر فضای سبز این شهر در خیابان دیدگاه دست به تجمع اعتراضی زدند.
بنا بر این گزارش در ادامه این تجمع مسئولین فضای سبز شهر سنندج برای پاسخگویی به کارگران ناچار شدند با شهرداری مرکزی سنندج موضوع را در میان بگذارند که نهایتا قرار شد فردا برای رسیدگی به خواستهای کارگران، شهردار مرکزی سنندج با آنان ملاقات حضوری داشته باشد.
لازم به یادآوری است در تجمع امروز، کارگران ناحیه ٣ فضای سبز شهر سنندج شرکت داشتند و قرار است فردا کارگران دو منطقه دیگر نیز در مقابل شهرداری مرکزی سنندج به این کارگران بپیوندند.
مجموع کارگران فضای سبز شهر سنندج حدود ٢٠٠ نفر هستند که هر کدام از آنها تا ١٠ سال سابقه کار دارند و هر ساله از اول آذر تا اول اسفند ماه از کار خود اخراج میشوند، در این مدت سه ماهه، این کارگران هیچ حقوقی نمیگیرند و بیمه های آنان رد نمی شود تا اینکه بار دیگر از اول اسفند هر سال شروع بکار کنند.
این کارگران از آنجا که مدت ٩ ماه از سال را در فضای سبز شهر سنندج کار میکنند خواهان برقراری دستمزد و بیمه های خود در طول سه ماه دیگر سال یعنی از اول آذر تا اول اسفند ماه هستند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ٦ آذر ١٣٩٠