افق روشن
www.ofros.com

طومار کارگران تراکتور سازی سنندج

در اعتراض به بذل و بخششها به مدیران و روسای شرکت

کارگران تراکتور سازی سنندج                                                                           شنبه ۲۵مهر ۱٣٨٨

مدیر عامل محترم شرکت تراکتور سازی کردستان جناب آقای حنیفی

سلام علکیم
احتراما به استحضار میرساند با توجه به اینکه یک آیتم از حقوق و مزایای مدیران و رئیسان شرکت بنام "حق جذب" در آخرین روزهای کاری مدیر عامل قبلی به نسبت پست سازمانی از حدود صد در صد تا پانصد درصد به یکباره اضافه شده، لذا ما کلیه امضا کنندگان ذیل با توجه به وضعیت کاری شرکت و کمبود در آمد و منابع نقدینگی به این موضوع اعتراض داشته و عاجزانه خواستار بررسی و رسیدگی به آن از طرف جنابعالی می باشیم. لازم به ذکر است که تعداد زیادی از احکام و پست های سازمانی موجود در همان روز آخر کاری مدیر عامل قبلی و در همان ساعت پایانی شب ایجاد شده اند اما تاریخ اجرای آنها را سه ماه قبل اعلام کرده اند. با تشکر و سپاس فراوان

کارگران تراکتور سازی سنندج - ۱۸/۷/۱۳۸۸

توضیح: طومار فوق به امضای ۵٩ نفر از کارگران تراکتور سازی سنندج رسیده است

اتحادیه آزاد کارگران ایران ۲۱ مهر ماه ۸۸