افق روشن
www.ofros.com

چهارمین روز تجمع اعتراضی کارگران پالایشگاه نفت ابادان


اتحادیه مستقل کارگران                                                                                         سه شنبه ٣ خرداد ١٣٩٠

اعتراضات کارگران پالایشگاه نفت آبادان وارد چهارمین روز خود شد

صبح امروز سه شنبه سوم اردیبهشت ماه کارگران معترض پالایشگاه ابادان با تجمع در روبروی درب اصلی پالایشگاه اقدام به سر دادن شعارهایی برای رسیدگی به وضعیت کاری و معیشتی خود شدند آنها همچنین به اخراج تعدادی از همکاران خود که طی سنوات گذشته اخراج شده بودند اعتراض داشتند .این اعتراضات که از روز 5 شنبه گذشته و در آستانه ی سفر رئیس جمهور آغاز شده بود سر انجام امروز و با آمدن محمود احمدی نژاد برای افتتاح و افزایش تولید بنزین در یکی از قسمت های این پالایشگاه ادامه یافت.
هنگام بازدید رئیس جمهور یکی از کارگران که مسئول تنظیمات داخلی قسمت مربوطه بود به نشانه اعتراض فشار دستگاه ها را آنچنان افزایش داد که باعث انفجار و آتش سوزی گردید و خود نیز جان داد و تعدادی نیز زخمی شدند در این هنگام کارگران با سر دادن شعار احمدی حیا کن وزارت را رها کن و کارگر بیدار است از استثمار بیزار است و کارگر کارگر اتحاد اتحاد اقدام به پرتاب اشیا به سوی اتومبیل رئیس جمهور کردند و با هو کشیدن او را بدرقه کردند که موجب درگیری نیروهای امنیتی با کارگران شد. شدت انفجار و آتش سوزی به حدی بود که دود سیاه وغلیظی بخشی از آسمان شهر را فرا گرفت و تا لحظه مخابره ی خبر آتش سوزی همچنان ادامه داشته است.
اتحادیه مستقل کارگران شمال خوزستان ضمن محکوم کردن برخورد خشونت آمیز و سرکوب گرایانه برعلیه کارگران خواستار محکومیت این گونه اقدامات از سوی نهادهای بین المللی کارگری و حقوق بشری میباشد. همچنین ما خواستار حمایت همه جانبه ی نهادها و فعالین کارگری از اعتراضات مسالمت آمیز کارگران کشور هستیم.

*************

تجمع اعتراضی کارگران پالایشگاه نفت ابادان به خشونت کشیده شد

روز پنج شنبه ٢٩ اردیبهشت عده ی زیادی از کارگران شرکت نفت آبادان تجمع گسترده ای را در کنار اروند تدارک دیده بودند و با سر دادن شعارهایی علیه نظام سرمایه داری خواستار اتحاد همه ی کارگران برای دستیابی به حقوق و مطالبات طبقه کارگر شدند و بر علیه اخراج همکاران خود از سوی شرکت اعتراض کردند. در این تجمع که حدود ۵٠٠ نفر از کارگران فعلی شرکت نفت و بسیاری از کارگران اخراجی سنوات قبل نیز حضور داشتند عده ی زیادی از افراد لباس شخصی و بسیجی که در ابتدا و ظاهراً تجمعی را برای محکومیت رژیم بحرین تدارک دیده بودند به کارگران نزدیک شدند و با درگیری لفظی که میان کارگران و بسیجیان و لباس شخصی ها رخ داد کارگران با آنها درگیر شدند و با سر دادند شعارهایی بسیجی حیا کن شرکت نفت را رها کن کار به درگیری شدید انجامید. همچنین نیروهای یگان ویژه در محل حاضر و به کمک بسیج به ضرب و شتم کارگران پرداختند و عده ی زیادی از کارگران زخمی و دستگیر شدند همچنین کارگران در ادامه تجمع خود روز شنبه ٣١ اردیبهشت ماه اقدام به تجمع مجدد نمودند که موجب درگیری مستقیم کارگران ونیروهای انتظامی شد و عدۀ دیگر زخمی شدند. کارگران با سر دادن شعار کارگر کارگر اتحاد اتحاد - مرگ بر استثمار بر ادامه تجمع خود در روز ٣ شنبه سوم خرداد و مقابل پالایشگاه نفت تاکید کردند.
اتحادیه مستقل کارگران شمال خوزستان ضمن محکوم کردن اقدامات سرکوبگرایانه نیروهای امنیتی بر علیه کارگران خواستار حمایت همه جانبه نهادها و ارگانهای بین المللی کارگری از کارگران ایران میباشد. همچنین ما خواستار اخراج نمایندگان ایران از نهادها و نمایندگی های بین المللی کارگری به دلیل سرکوب خواسته های بر حق کارگران و جایگزین کردن نمایندگان واقعی کارگران در سازمانهای بین المللی میباشد.

اتحادیه مستقل کارگران شمال خوزستان