افق روشن
www.ofros.com

اخراج کارگران در پلی اتیلن و شرکت سازه و تماس اسالو با خانواده

اتحادیه آزاد کارگران- اینا- بهکیش                                                        سه شنبه ٣۱ شهریور ۱٣٨٨


اخراج ۴٠ تن از کارگران پلی اتیلن سنگین

کرمانشاه و خطر اخراج ۵٠ تن دیگر از کارگران این شرکت طبق خبر رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز پنج شنبه ٢٦ شهریور، تعداد ۴٠ تن از کارگران شرکت پلی اتیلن کرمانشاه - پترشیمی بیستون- از کار اخراج شدند. این کارگران به بهانه مشکلات مالی تسویه حساب شده اند. کارگران پروژه ای با وجودی که از حقوق های آنان مالیات ده درصدی کسر شده و هم چنین حق بیمه می پردازند، مشمول دریافت بیمه بیکاری نمی شوند. این کارگران برای برخورداری از بیمه بیکاری اولا باید ثابت کنند که کارفرمای شان با وجود نیاز به کار آنان را اخراج نموده و در ثانی ثابت نمایند که کارفرمای آنان یک نفر دیگر را عینا و در همان پست آنان به کار گماشته که ثابت نمودن هر دوی این شروط از محالات می باشد. روز شنبه ٢٨ شهریور نیز ۵٠ تن دیگر از کارگران شرکت پلی اتیلن از کار اخراج خواهند شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - جمعه ٢٧ شهریور ٨٨

٩٠ کارگر از کارگران شرکت سازه اخراج گردیدند

پتروشیمی- پلیمر کرمانشاه امروز ٢٦/٦/ ٨٨ دچار یک زمین لرزه موضعی گردید این زمین لرزه تاکنون تلفات جانی در بر نداشته اما خسارات وصدماتی به زندگی ٩٠ نفر از کارگران شرکت سازه وارد شده .
٩٠ نفر از کارگران این شرکت از خوراک، پوشاک،بهداشت وحداقل امکانات معیشتی ویک زندگی کارگری وپر مشقت در مقابل دستمزد ناچیز بخور ونمیر محروم گردیدند وبه خیل بیکاران پیوستند .
اخراج وبی کار کردن کارگران در شرایط کنونی حکم یک زلزله ی ویرانگر را برای آنها دارد . خبر تاثرآور ونفرت انگیز است" امروز ٢٦/٦/٨٨ نود نفر از کارگران شرکت سازه اخراج گردیدند ".

سازمانهای کارگری ،اتحادیه ها ،دوستداران وحامیان کارگران از هر طریق ممکن که می دانید ومی توانید جلو اخراج کارگران را بگیریم نگذاریم زندگی کارگری آنها بر اثر این اخراجها دچار فروپاشی گردد .

ب . ی . ا . د - بهکیش ( کاظم) - ٢٦/٦/٨٨

تماس منصور اسالو با خانواده

بنا بر خبر دریافتی منصور اسالو که از حدود بیست روز پیش به اندرزگاه ۱ زندان رجایی شهر منتقل شده بود روز ۴ شنبه بیست وپنج شهریور بعد از بیست روز با منزل خود تماس تلفنی گرفت و خانواده اش را از حال خود باخبر کرد .

آژانس ایران خبر - ۲۶/۶/۱۳۸۸