افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارگران شهرداری در شوشتر


خبرگرای فارس                                                                                                       شنبه ٢ بهمن ١٣٨٩

اعتصاب دو روزه کارگران شهرداری شوشتر با میانجی‌گری فرماندار و رییس شورای شهر پایان یافت.
به گزارش فارس، پس از آنکه کارگران بخش تنظیف شهرداری شوشتر مقابل شهرداری تجمع کردند و از جمع آوری زباله‌های شهری خودداری کردند در نهایت با پادرمیانی برخی از اعضای شورای شهر و برخی تجدید نظرها در پرداختی به آنها این اعتصاب شکسته شد و کارگران برای جمع‌آوری زباله‌ها مشغول به کار شدند.
احمد آصفی، شهردار شوشتر در این خصوص به فارس گفت: از هر کارگر تنها هفت تا هشت ساعت اضافه کاری کم شده است که به این دلیل اعتصاب کارگران انجام شده است. وی با اشاره به تلاشی که برای رفع مشکل کارگران شهرداری شده است، گفت: در هفت ماه گذشته کارگران شهرداری هشت مرتبه حقوق دریافت کرده‌اند و دریافتی آنها به روز شده است، یعنی در پایان هر ماه حقوق دریافت می‌کنند و این نشان از تلاش کادر شهرداری برای رفع مشکل کارگران است.
آصفی خاطر نشان کرد: کاهش دریافتی کارگران بخش تنظیف شهرداری شوشتر در پرداخت جاری جبران می‌شود و این مشکل برطرف خواهد شد.
وی در پاسخ به سئوالی که اعضای شورای شهر از مسئول خدمات شهری شهرداری راضی نیستند، گفت: این نخستین باری است که مسئول خدمات شهری شهرداری شوشتر از رده بالای تحصیلی برخوردار است و این مهم سبب پیشرفت است.
آصفی با اشاره به اینکه اعتصاب کارگران ربطی به مسئول خدمات شهری نداشته است، گفت: کارگران مسئول دارند و مسئول آنها پیمانکار است و این امر به مسئول خدمات شهری ربطی ندارد.
در کمتر از ٢٠ روز در شهرداری شوشتر دو بار کارگران بخش تنظیف اعتصاب کرده‌اند که بار گذشته این اعتصاب دو روز به طول انجامید و با میانجی‌گری فرماندار و رئیس شورای شهر اعتصاب پایان پذیرفت.