افق روشن
www.ofros.com

اخراج كارگران شركت فتح و ادامه فشار بر فعالین زندان سنندج

آژانس ایران خبر                                                                                      دوشنبه ٢ آذر ۱٣٨٨


اخراج كارگران شركت فتح

بنا برخبردریافتی كارفرمای شركت فتح كارگران خود را به بهانه نابسامان بودن وضعیت اقتصادی كشور اخراج كرده است. شرکت فتح ٢٧ واقع در جاده قدیم بعد از شیر پاستوریزه می باشد، این شرکت که به صورت خصوصی می باشد بیش از بیست نفر کارگر داشته که همگی بیمه بوده اند و در فضایی بزرگ کارهای اسکلت سازی و آهنگری را انجام میدادند، اما كارفرما به دلیل نابسامان بودن اقتصاد كشور تصمیم به اخراج كلیه این كارگران گرفته و آنهارا اخراج كرده است.
به دنبال این اقدام، تمامی کارگران اخراجی، به اداره کار مراجعه و تنظیم شکایت کرده اند و اعلام کرده اند که اگر به درستی حکم برایشان صادر نشود با حضور خانواده هایشان دست به تجمع اعتراضی خواهند زد.
به اظهار کارگران، کارفرما یکی از سرمایه داران بزرگ شهر می باشد که دارای یك دفتر كار بسیار مجلل و بزرگ است که اگر بخواهد با هزینه همان دفتر کار میتواند حقوق چند سال كارگران را پرداخت كند.

ادامه فشار بر فعالین زندان سنندج

در ادامه ی فشار بر فعالین زندان سنندج، رئیس زندان استفاده از روزنامه دربین زندانیان را نیز ممنوع اعلام کرد.

آژانس ایران خبر - ۲/۹/۱۳۸۸