افق روشن
www.ofros.com

اخبار کارگری فلزکار


فلزکار                                                                                                             شنبه ۵ مرداد ۱۳۹٢

اخبار کارگری فلزکار

* کارگران کارخانه شیشه فلوت قزوین یکی از کارخانه های بی نظیر در خاورمیانه که بدست مهندسین انگلیسی در سال ١٣٨٩ راه اندازی شد از بهمن ماه حقوق نگرفته اند.هرچند که در زمان راه اندازی هم ١١ماه حقوق معوقه داشتند.در حال حاضر مدتی است که مهندسین انگلیسی از کارخانه رفته اند و هم زمان نیز اکثر کارگران را اخراج کردند.
* شهرک های صنعتی شمس آباد،ایوانکی،عباس آباد،پایتخت،اشتاد در محورگرمسار تعطیل شده و ٤٠ الی ۵٠ نفر نگهبانان و انبار دارهای در واحدهای تولیدی این شهرک هاحضور دارند.دراین شهرک ها بلبرینگ، کندانسور، اواپرتور و لوازم خانگی تولید می شد.
* کارخانه ایران خودرو به رغم تلاشی که در هفته اخیر از طرف مدیریت به عمل آمد تنها توانست در بخش تولید وانت وپژو تا حدودی فعال شود.بخش رنگ و تزیینات پژوبا ٢ شیفت ونصف ظرفیت کار می کند.قسمت ال ٩٠ تعطیل کامل شده است.
* چای شمال ایران یکی از باکیفیت ترین چای های جهان است متاسفانه با سیاست های ضد ملی و ضد کشاورزی سرمایه داری انگل تجاری طبق گفته آقای رمضانی رییس سندیکای چایکاران لاهیجان ضربه مهلکی به صنعت تولید چای وکشاورزان چایکار زده است.او می گوید ٧٠٠٠هکتار زمین کشت چای ازسال ١٣٨۵ ازبین رفته است.باتوجه به اینکه ٩٠ درصد مردم لاهیجان چایکارند و 6 ماه ازسال را کارکرده و ٦ ماه را بیکارند و کشت چای به زندگی ومعیشت مردم ارتباط مستقیم دارد،این خیانت به صنعت چای بیشترنمایان می شود.کارخانه های چای بهاره وبرهان تعطیل شده ویکسال حقوق معوقه به کارگرانشان بدهکارند. کارخانه چای املش چای بی کیفیت از خارج وارد کرده وبسته بندی کرده می فروشند.
* اخراج ١٠ کارگر کارخانه لوازم خانگی پاک شوما.این کارگران به بهانه دادن تست اعتیاد وسپس بدون ارایه هیچ گونه مدرکی به کارگزینی رفته و برگ اخراج گرفتند.سیاست یکساله مدیریت حاج محمود ابراهیمی اخراج کارگران متاهل وباسابقه وجایگزینی با کارگران جوان ومجرد بوده است.

باارسال خبرهای کارگری نشریه پیام سندیکا را یاری کنید!

*******************

خبار کارگری فلزکار

روز ٩٢/٢/٢٣ در عسلویه یک کارگر شرکت نفت با خودسوزی در محل کارش به اخراج خود اعتراض کرد.این کارگر پس از رسیدن به بیمارستان و نتیجه بخش نبودن معالجات درگذشت. ما یاداین جان باخته کارگری را گرامی داشته ونسبت به این عمل غیرانسانی در حق او وخانواده اش اعتراض می کنیم. روابط عمومی سندیکای کارگران

روز١٣٩٢/٢/٢٣ درفاز١٣ پارس جنوبی ۵٠ نفرازکارگران شرکت سپکو که زیرمجموعه شرکت پتروپارس است دست ازکارکشیده ودر جلوی درب شرکت سپکو تجمع کرده وخواستار حقوق معوقه اسفند ماه خود شدند وتا روز پنج شنبه که شرکت قول پرداخت داده است کارنخواهند کرد.

*امروز١٣٩٢/٢/٢۵ کارگران شرکت صنایع فراساحل (شف) کلیه دفاتر اداری،مالی،انبار رابسته ونگذاشتند که کسی داخل ویاخارج بشود .این اعتراض نسبت به ٣ ماه دستمزد عقب افتاده صورت گرفت. این شرکت نیز زیرمجموعه شرکت مدیریت برق های صنعتی ایران IPMIاست.این کارگران نیز خواستار پرداخت تنها یک ماه از سه ماه حقوق پرداخت نشده خود هستند.

متاسفانه سطح مطالباتی جنبش آنقدر پایین است که کارگران نه یرای سه ماه حقوق عقب افتاده بلکه برای یکماه از سه ماه دست به تلاش می زنند. بیکاری ومشکلات روزافزون معیشتی کارگران را بسیارمحتاط کرده است.

روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک