افق روشن
www.ofros.com

فعال کارگری داود صالحی پس از طی محکومیت غیر قانونی خود آزاد شد


فعالین حقوق بشر                                                                                              چهارشنبه ٢٦ آبان ١٣٨٩

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"فعال کارگری زندانی پس از طی یکسال محکومیت غیر انسانی شب گذشته از زندان آزاد شد. داود صالحی رئیس انجمن صنفی کارگران فنی ایران پس از طی ١ سال محکومیت غیرانسانی و غیر قانونی سه شنبه غروب ٢۵ آبان ماه از بند ٣ زندان گوهردشت کرج آزادشد.در حالی که او به یک سال زندان محکوم شده بود ولی علاوه بر ١ سال زندان 3 روز بیشتر وی را در زندان نگه داشتند.او در طی این مدت تحت فشارها و شرایط قرون وسطایی قرار داشت و همچنین در طی مدت بازداشتش فقط یک بار توانست با خانواده اش ملاقات کند.آقای صالحی علاوه بر ١ سال زندان همچنین محکوم به ٣ سال و ١ ماه معرفی ماهیانۀ خود به دادگاه انقلاب است.
فعال کارگری داود صالحی رئیس انجمن صنفی کارگران فنی ایران است و به خاطر دفاع از حقوق کارگران ٨ سال پیش از کار اخراج شد و در طی این مدت او و خانواده اش از شرایط سخت معیشتی رنج می بردند. آقای صالحی خود یکی از کارگران فنی کارآزموده بود و در حیطۀ کاریش از مهارتهای بالای برخوردار بود. او در طی مدتی که از کار اخراج شده بود به پیگیری حقوقی برای بازگشت به کار به وزارت کار و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع دولتی مستمرا مراجعه نمود و اثبات نمود که اخراج او غیر قانونی بوده است ولی به خواسته های به حقش رسیدگی نشد.
آقای صالحی در طی مدت بیکاریش شروع به آگاهی سازی کارگران بخصوص کارگران فصلی و پروژه ای نسبت به حقوق ضایع شدشان نمود.به این خاطر چندین بار توسط اداره اطلاعات و بسیج احضار و مورد تهدید قرار گرفت و چند بار بازداشت شد.
فعال کارگری پس از اینکه به این نتیجه رسید که در این کشور فریادرسی وجود ندارد. پلاکارد بزرگی تهیه نمود و بام خانۀ خود نصب کرد. بر این پلاکارد شعار:« مرگ بر خامنه ای» نوشته شده بود که با یورش وحشیانه نیروهای اطلاعاتی و بسیجی به منزلش مواجه شد و او را دستگیر نمودند.
داود صالحی در تاریخ ٢١ فروردین ماه به شعبۀ ١ دادگاه انقلاب برده شد و توسط عاصف حسینی رئیس این شعبه محکوم به ١ سال زندان و ٣ سال و ١ ماه معرفی ماهیانه خود به این فرد گردید.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، آزادی این فعال کارگری را به تمامی کارگران ایران تبریک می گوید و خواستار آزادی تمامی فعالین کارگری در بند است. ‌

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران