افق روشن
www.ofros.com

یکی از اعضای سندیکای اتوبوسرانی تهران از کار تعلیق شد


فعالین حقوق بشر                                                                                                شنبه ٢٣ مرداد ١٣٨٩

غلامرضا غلامحسینی، یکی از فعالین سندیکایی شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه از کار تعلیق شد.
غلامرضا غلامحسینی -۴۴ ساله متاهل و دارای ٣ فرزند - از رانندگان شرکت اتوبوس رانی منطقه ٦ تهران مورخ دوم مردادماه، به دلایل واهی از کار تعلیق شد. به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی، این فعال کارگری به تعلیق غیرقانونی خود به اداره کار شکایتی تنظیم کرده ولی بدلیل حجم گسترده اخراج کارگران در سطح استان تهران، مسئولان به او گفته اند بعد از ٢ ماه شکایت او را پیگیری خواهند کرد.
هم چنین شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه از لحظۀ تعلیق از کار غیر قانونی این فعال سندیکایی اقدام به قطع حقوق و مزایای او نموده است که این مسئله باعث شده وضعیت معیشتی خانواده اش را در شرایط بسیار دشواری قرار گیرد.
غلامرضا غلامحسینی در جریان اعتصابات گسترده کارکنان شرکت واحد در سال ٨۴ دستگیر و چند هفته در زندان اوین در بازداشت بسر برد و نزدیک به 4 سال از کار تعلیق شد. وی حدودا ٦ ماه پیش پس از رای به بازگشت اداره کار توانست به محل کار خود بازگردد.
لازم به یادآوری است که در حال حاضر آقایان منصور اسانلو، ابراهیم مددی و رضا شهابی ٣ تن از مسئولان و اعضای سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه، محبوس اند.

فعالین حقوق بشر و دموکراسی

پنجشنبه ٢١ مرداد ١٣٨٩