افق روشن
www.ofros.com

اخبار و گزارشات کارگری


فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان                                                                    یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۹۸ - ۸ سپتامبر ۲۰۱۹


بدهکاری ٧٠٠ میلیاردی شهرداری !!

- شهرداری رشت در زمان شهردار ثابت قدم به دلیل طرحهای بلند پروازانه اش مبلغ ٧٠٠ میلیارد تومان بدهکارست و این موضوع دستاویزی شده تا به این بهانه شرکتهای خدمات شهری و شرکت اتوبوسرانی رشت از پرداخت مطالبات کارگران و رانندگان اتوبوسرانی خودداری کنند و این کارگران زحمتکش را از نظر تأمین معیشت روزمره بشدت در تنگنا قرار دهند. ما در گزارشهای سالها پیش – زمان شهرداری ثابت قدم - پرده برداشتیم از دزدی ها و هاپولی کردن زیر خاکیهایی که در مرکز رشت به بهانه پیاده راه سازی - مسیر علم الهدی- و نزدیک استخر شهرداری - بدست آورند!!

ولی کو گوش شنوا و چشم بینا!!
قابل ذکرست که شهرداری از نظر چارت سازمانی زیر مجموعه حکومتی ست و مجموعه در درآمدهای آن به خزانه حکومت - ولایت فقیه-واریز می شود و ربطی به بودجه دولت به عنوان کابینه ندارد مانند بنیادی های مسکن و ١۵ خرداد و صندوق نذورات - کمیته امداد و سایر نهادهای چپاولگر که حاصل رنج و زحمت کارگران و سایر زحمتکشان را می دوشند. بعد حداقل قضیه اختلاسهای چندهزار میلیارد تومانی و غیره... که تمامی این دیکتاتوری اقتصادی عین رعایت قسط اسلامی !! می باشد.

توضیح:
مطالبات معوقه کارگران خدمات شهری رشت

- کلیه شرکتهای خدماتی رشت سه ماه - خرداد ، تیر ، مرداد - را به کارگران نپرداخته اند همچنین کارگران مفاصاحساب ۹٧ و ما به التفاوت افزایش دستمزد سال جاری - ۹۸ را دریافت نکرده اند. در ضمن کلیه کارگران قراردادی می باشند.
گزارش شرکتهای خدمات شهری رشت واریز کنند!! فعلاً خبری نیست!!

١- شرکت خدمات شهری دهکده سبز پوش
- کارفرمای این شرکت علیخانی بود و پزشکیان نماینده ی وی می باشد در این شرکت حدود ٢۴٠ کارگرو راننده مشغول بکار می باشند و همگی قراردادی می باشند سرپرست کارگران فردی ست ضدکارگر بنام محسن بهروزه که اضافه کاری کارگران را خیلی کمتر از میزان واقعی اعلام کرده و همواره مترصد گرفتن بهانه از کارگران جهت توبیخ و جریمه و اخراج شان می باشد. بطور متوسط بین ۴۵ تا ۵٠ درصد دستمزد کارگران توسط این شرکت هاپولی می شود.

٢- شرکت خدمات شهری سبزیور
کارفرما و پیمانکار این شرکت فردیست بنام حیدرخانی و سجاد حسن پور نماینده کارفرما می باشد در این شرکت حدود ١۵٠ نفر مشغول بکار می باشند در این شرکت دستمزد کارگران نیز بابت دلالی پیمانکاران برای شهرداری کاسته می شود مثلاً از دستمزد ٠٠٠/٧٠/٢ تومانی حدود ٠٠٠/٧٠٠/١ تومان بدست کارگر می رسد ساعات اضافه کاری نیز بشدت تعدیل می شود.
کارگران شیفت شب سبزیور چهارشنبه ١٣ شهریور دست از کار کشیدند در نتیجه کارفرما و شهردار به آنهاقول داد که معوقه شان را شنبه ١٦/٦/

٣- شرکت خدماتی نورتابان نوین
در این شرکت حدود ۵٠ نفر مشغول بکار می باشند حدود ١٨ نفر در سطح پیاده راههای شهرداری مرکز رشت مشغول نظافت و بقیه مأموران سد معبر می باشند قابل ذکرست به رانندگان پایه یکم دستمزد کارگران عادی پرداخت می شود! در این شرکت قبلاً حدود ١٨٠ نفر مشغول بکار بودند که بشدت اخراج شدند و به رقم فعلی - ۵٠ نفر- رسیدند.

۴- شرکت خدماتی سیمین کاران
در این شرکت حدود ١۵٠ نفر مشغول می باشند که بیشتر این کارگران دارای سابقه کار بالا بوده و به علت مطالبات معوقه شان بدهکار بقال و خوار بار فروش محله و یا بستگانشان و صاحبخانه شان می باشند.

۵- شرکت واحد اتوبوسرانی رشت
پس از انتشار خبر اعتصاب نامحسوس و ... دستمزدهای معوقه رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی رشت مدیر عامکل این شرکت معادل یکماه از دستمزد رانندگان از ٣ ماه دستمزد معوقه را به آنها پرداخت کرد!!

«فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان»