افق روشن
www.ofros.com

از کارگران خدمات شهری رشت چه خبر؟


کارگران فعال ضد سرمایه داری                                                                            دوشنبه ٣٠ بهمن ۱۳۹۱

چه خبر از کارگران خدمات شهری رشت؟

خبر اول:
در روز ۹۱/۱۱/٢٦ ساعت ٦ عصر حدود ٩٠ نفر از کارگران خدمات شهری شرکتهای خصوصی، شهرباران، نیل آبی زرجوب، نور تابان و ... به دفتر محمودیان عضو شورای شهر رشت- از کارکنان سابق اداره ی زندانهای رشت- در خیابان استقامت رشت رفتند کارگران قرارداد موقت با ثابت قدم شهردار رشت ملاقات کردند تا وی به وضعیت نابسامان - قرارداد موقت بودن کارگران رسیدگی و نسبت به استخدام کلیه ی این کارگران اقدام کند قرار شد ازبین این کارگران ۴ نماینده انتخاب شود و وکیلی نیز از طرف ثابت قدم - شهردار رشت- برایشان در نظر گرفته شود تا کارهای حقوقیشان را پی گیری کند. قرار شد این پی گیری از شنبه ۹۱/۱۱/٢٨ شروع شود. ببینیم و تعریف کنیم!!

خبر دوم:
دستگیری و بازداشت چهارتن از اعضای شورای شهر رشت با خبر شدیم در هفته ی گذشته چهارتن از اعضای شورای رشت به نامهای مباحی- رئیس سابق زندان لاکان رشت- عاطفی- خدمتگزار- قاسمی در حین گرفتن رشوه ٨۵ میلیون تومانی توسط اطلاعات رشت دستگیر شده به اطلاعات تهران فرستاده شدند از این میان مباحی و عاطفی هم اکنون در بازداشت اداره اطلاعات بسر می برند و خدمتگزار و قاسمی بطور موقت آزاد شده اند مباحی در مراسم عروسی پسرش ۴٠ کیلو طلا هدیه داد که اکنون پسرش فراری در فیلیپین بسر می برد.
کافی ست بدانید در حساب مباحی مبلغ ٦۴ میلیارد تومان موجود است که از طریق فروش رانت اطلاعات زمینهای مرغوب و خرید زمین در سطح رشت مانند اطراف پارک دانشجو به پیمانکاران و دلالان آن در طول ۴ سال عضویت در شورای شهر توانست جمع آوری کند.
ما که از روز اول گفتیم و بارها تکرار کردیم اینان همگی دزد و دلال پیمانکاران می باشند و فقط زورشان به ما کارگران شهرداری می رسد که با جریمه و کسر حقوق به لقمه ی نان ما چشم غارت دارند، کو گوش شنوا؟

*********************

خبر اول:
حدود یکماه پیش شرکت تعاونی شهرداری رشت اقدام به بستن قرارداد ۵ ساله با هدف استخدام ٧٠٠ نفر از کارگران و کارکنان شهرداری رشت طبق مصوبه دولت و سازمان امور استخدامی کرد.
بین این ٧٠٠ نفر حدود ۴٠٠ نفر از کارگران و کارکنان دارای سابقه حدود یک سال تا ٧سال دارند که بیشتر آنان کارکنان بخش اداری و کمتر آنها کارگران عملیاتی می باشند حدود ٣٠٠ نفر نیز زیر یکسال و حتی جدیدالاستخدام هستند در استخدام این افراد بیشتر از امتیاز خانواده های شهدا و جانبازان و ... که کمتر ساکن رشت و بیشتر از دیگر شهرستانهای استان می باشند استفاده شده است پی گیری این استخدام توسط نصیری معاون ثابت قدم شهردار رشت صورت گرفته گفتنی ست نصیری و مباحی رئیس شورای شهر رشت از کارمندان سابق اداره زندانها می باشند در حالیکه بیشترین تعداد نیروهای کارگران خدمات شهری رشت که طرف قرارداد با شرکتهای خصوصی مانند شهرباران نیل آبی زرجوب، نورتابان و ... معترض به این محدودیت و تبعیض در استخدام می باشند و آنرا نتیجه باند بازی در ترکیب شورای شهر و شهرداری رشت میدانند.

خبر دوم:
پنجشنبه ٩١/١١/١٢ ساعت شش عصر حدود ۴٠ نفر از کارگران قرارداد موقت خدمات شهری تحت پوشش شرکتهای خصوصی با داشتن طوماری از امضای سایر همکارانشان به دیدار محمد محمودیان عضو شورای شهر رفته و با وی ملاقات کردند.
در مقابل محمودیان به کارگران قول مساعد داده است که با "ثابت قدم" شهردار رشت در این زمینه مذاکره کرده تا وی قانع به استخدام سایر کارگران قراردادی باقیمانده شوند.
لازم به ذکر است در حدود ٢ سال است که کارگران خدمات شهری قراردادی تحت پوشش شرکتهای خصوصی بارها در مقابل نهادهای دولتی، استانداری، فرمانداری، شهرداری و ... دست به تجمع اعتراضی زده اند و پیگیر خواسته های بر حقشان شده اند در حال حاضر اکثر کارگران خدمات شهری دارای قرارداد موقت یک ماهه که ماهیانه تمدید می شود و از دستمزد پرداختی توسط شهرداری که حدود هفتصد هزار تومان است حداکثر ۴۵٠ هزار تومان بدست کارگران میرسد و بقیه توسط شرکتهای خصوصی ملاخور می شود قابل ذکر است که سازمان شهرداری زیر مجموعه نهادهای رهبری می باشد.

کارگران فعال ضد سرمایه داری گیلان