افق روشن
www.ofros.com

مقاومت مدنی در مقابل دیکتاتوری


فعالان کارگری ضد سرمایه داری                                                                               شنبه ٢۵ آبان ۱۳۹۸ - ١٦ نوامبر ۲۰۱۹


مقاومت مدنی در مقابل دیکتاتوری

از ساعت ده صبح شنبه ٢۵/٨/٩٨ همزمان با دیگر شهرهای ایران تجمع مردمی که ماشینهایشان را خاموش کرده بودند در اعتراض به ٣ برابر شدن نرخ بنزین در رشت در میدانهای قلی پور و گاز اتفاق افتاد. در مقابل مامورین یگان ویژه ،انتظامی ،بسیج به سرکوب مردم پرداختند.
در فلکه قلی پور دو نفر دستگیر شدند که با مداخله مردم از دست ماموران آزاد شدند.
در ضمن نیرو های سرکوب با آوردن جرثقیل تعدادی از ماشین ها را به پارکینگ انتقال داده و سپس به متفرق کردن مردم پرداختند. این مقاومت مدنی در فلکه گاز تا ساعت ١۵ ادامه داشت.

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان