افق روشن
www.ofros.com

تجمع کارگران خدمات شهری رشت مقابل استانداری گیلان


فعالان کارگری ضد سرمایه داری                                                                          چهارشنبه ٢۵ مرداد ١٣٩١

روز یکشنبه ٢٢/۵/٩١
حدود ٢٠ کارگر خدمات شهری رشت وابسته به شرکت های مختلف خدماتی نیل آبی زرجوب، ظریف کاران شهر باران، نور تابان شمال و ... پس از اتمام کار شیفت صبح ساعت یک بعد از ظهر در مقابل استانداری گیلان تجمع اعتراضی کردند . کارگران خدمات شهری برای سومین بار است که از بهمن ماه ١٣٩٠ تا کنون در مقابل استانداری برای استخدام شدن توسط سازمان شهرداری رشت و لغو قراردادهای موقت تجمع اعتراضی می کنند.
سه نماینده کارگران با نماینده استاندار مذاکره کردند و به آنها وعده سرخرمن داده شد.
گفتنی است قرار بود به کارگران بن کارگری به ارزش بین ١٣٠ الی ١٨٠ هزار تومان در ماه رمضان داده شود که فقط به یک کیلو شکر، ۴ عدد روغن مایع نیم لیتری و یک قوطی رب گوجه و ۵ کیلو برنج تعدیل یافت.
آخرین خبر که در طول هفته گذشته قراردادهای سفید یک ماهه تا برج ٦ ،١٣٩١ با کارگران بسته شد. قابل ذکر است کارفرمای کل صاحب امتیاز خدمات شهری پست بانک می باشد که دوستدار مسئول این پیمانکاری با شرکت های خدمات شهری است.
به همین دلیل هر ماه کارگران خدمات شهری در فیش حقوقی خود شاهد ۴٠ الی ٦٠ هزار تومان جریمه توسط پست بانک می شوند آنهم به دلیل نامفهوم.
اولین خواست جدی کارگران خدمات شهری رشت لغو قراردادهای موقت بوده و خواستار استخدام شدن هستند . البته گفتنی است که در انتهای برج مرداد بسر می بریم و از مساعده خبری نیست. لازم به ذکر است که سازمان شهرداری زیر مجموعه نهاد ولایت فقیه می باشد.

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان