افق روشن
www.ofros.com

دستگیری فعال کارگری در سنندج

فعالان شبکه همبستگی کارگری                                                                       شنبه ٢٣ آبان ۱٣٨٨

طبق اخرین خبر رسیده روز پنجشنبه ٢١ آبان ماه حدود ساعت ۵ بعد از ظهر تجمعی با فراخوان نهاد های حقوق بشری در اعتراض به حکم اعدام شهروندان در خیابان فردوسی سنندج صورت گرفت که با هجوم نیروهای امنیتی روبرو شد و تعدادی از تجمع کنندگان نیز دستگیر شدند .
در همین موقع نیز نیروهای امنیتی در نقطه ای دیگر از خیابان و بدون هیچ دلیلی پدرام نصرالهی از فعالین کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری با یورش نیروهای سرکوب گر مواجه شد و به طرز وحشیانه ای مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در همان موقع دستگیرشد . بنا به اخبار رسیده نامبرده در بازداشتگاه اداره اطلاعات بسر میبرد و قرار است روز شنبه برای بررسی پرونده به دادگاه ارجاع داده شود .
ما به عنوان فعالین کارگری هرگونه ارتباط نامبرده را با تجمع مذکور رد کرده و بازداشت وی را به عنوان حربه ای برای فشار برفعالین کارگری میدانیم.

فعالان شبکه همبستگی کارگری

جمعه ٢٢/٨/٨٨

گرایش مارکسيست های انقلابی ایران

Iranian Revolutionary Marxists' Tendency
www.militantmag1.blogfa.com