افق روشن
www.ofros.com

از رشت چه خبر؟

خشم و اعتراض کارگران خدمات شهری در رشت


فعالان کارگری ضد سرمایه داری                                                                    چهارشنبه ١٩ بهمن ماه ١٣٩٠

عصر روز دوشنبه ١٧/١١/٩٠ در حدود ٣۵ نفر از کارگران قراردادی ناحیه ها و مناطق مختلف شهرداری رشت به استانداری گیلان واقع در خیابان معلم رشت رفتند. این کارگران نسبت به عدم امنیت شغلی و بی ثباتی کارشان و عدم تجدید قراردادهایشان با شرکتهای خدماتی طرف قرارداد اعتراض کردند.
زیرا به تازگی - چند روز پیش - در اخبار سراسری و شبکه گیلان خبر از تثبیت وضعیت شغلی و انتقال کارگران به سازمان شهرداری و یا تعاونی شهرداری شده بود که متعاقب آن کارگران دیگر تحت پوشش شرکتهای خدماتی قرار نگیرد.
البته از طرف استاندار سعادتی پاسدار در روز ١٧/١١/٩٠ به کارگران قول داده شده که تاریخ شنبه بیستم بهمن از تهران کسب تکلیف بکنند. بیشتر این کارگران زحمتکش خدمات شهری با شرکتهای خدماتی مانند شهرباران ، نیل آبی زرجوب نور تابان و ... طرف قرارداد و مورد استثمار هستند مادر گزارش های قبلی خود بارها وضعیت وخیم شرایط کاری این کارگران را گزارش کردیم .
این کارگران در ازای اضافه کاری نه اضافه کار می گیرند نه بن کارگری نه پاداش و نه سایر مزایا ...
با توجه به افزایش شدید نرخ تورم در ماههای اخیر و گرانی کالاهای اساسی و مصرفی از یکسو و نزدیک شدن عید کارگران همچنان در وضعیت نابسامان معیشتی آنهم با حداقل دستمزد مصوبه ی اداره کار ( تو بخوان اداره سرمایه ) با تاخیر ١۵ روزه در هر ماه بسر می برند.
گفتنی است در این میان فریدونی شهردار منفور و دزد و دلال پیمانکاران در رشت به کارگران گفت ما حاضریم با شما قرارداد ببندیم اما استاندار سعادتی پاسدار مخالفت می کند و در نتیجه کارگران در میان دو نهاد سرمایه داری شهرداری و استانداری پاس کاری می شوند و بلاتکلیف هستند.
کارگران خدمات شهری رشت خواستار حمایت سایر هم طبقه ای های خود و سایر شهرهای گیلان و ایران هستند . زیرا لغو قراردادهای موقت را گام اول برای قطع زنجیر بردگی سرمایه داری اسلامی در ایران می دانند.

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان