افق روشن
www.ofros.com

گزارش هایی از ریسندگی خاور و کنف کار


فعالان ضدسرمایه داری گیلان                                                                                جمعه ٢٢ مرداد ١٣٨٩


ادامه اعتصاب در ریسندگی خاور

کارخانه ریسندگی خاور در جاده رشت - فومن در منطقه آتشگاه قرار دارد. سال هاست که این کارخانه با بحران کارگری روبه روست. در سال گذشته (١٣٨٨) فردی به نام دکتر لامع مالک کارخانه های حوله برق لامع با استفاده از قانون خصوصی سازی بخش عمده سهام کارخانه را خرید. او دستگاه های مدرن و جدیدی را وارد کارخانه کرد. اما در زمینه پرداخت مطالبات کارگران، که بیش از یک سال حقوق و مزایا طلب دارند، کوچک ترین اقدامی نکرد. در گذشته، کارخانه خاور روزانه ٩ تن نخ تولید می کرد. در حال حاضر در این کارخانه ٢٧٠ کارگر مشغول به کار هستند که ٢٠٠ نفر آن ها قراردادی و ٧٠ نفرشان استخدامی دائم هستند. کارگران از ابتدای سال ١٣٨٩ و بعد از عید، تولید را خواباندند و به عنوان اعتراض تعدادی از کارگران همراه اعضای شورای اسلامی کارخانه برای حل مشکل خود به دفتر ریاست جمهوری در تهران رفتند که توسط ماموران نیروی انتظامی و اطلاعات مورد ضرب و شتم قرار گرفتند . تعدادی از کارگران و اعضای شورای اسلامی کارخانه نیز دستگیر شدند که پس از اعتراضات کارگران، اعضای شورای اسلامی و کارگران دستگیر شده آزاد شدند و کارگران دست از پا درازتر به رشت بازگشتند.
کارگران در تاریخ ٩/۵/٨٩، که مصادف با سومین روز درگذشت یکی از کارگران فعال کارخانه به نام نعمت پورابراهیمی بود، همگی در مراسم سوگواری او شرکت کردند. لازم به ذکر است کارگران خاور در طول سال ها مبارزه بارها جاده رشت - فومن را بستند. اما به آن ها وعده های سر خرمن داده شد و عملاً قدمی در جهت برآوردن مطالبات معوقه شان برداشته نشد. با این همه، کارگران خاور همچنان جهت گرفتن مطالبات خود پافشاری می کنند . لازم به ذکر است بیشتر کارگران در محل زندگی شان به بقال و نانوا و ... بدهکارند و در شرایط فوق العاده سخت معیشتی به سر می برند. لذا از تمامی فعالان و رسانه های واقعی کارگری می خواهند که تا رسیدن به مطالبات شان از مبارزات بر حق آن ها حمایت کنند. لازم به ذکر است هم اکنون 3 تن نخ در انبار موجود است و علیرغم اصرار و پافشاری دکتر لامع کارگران حاضر به تولید نیستند و همچنان در اعتصاب به سر می برند.
ما کارگران فعال ضدسرمایه داری گیلان، ضمن تسلیت درگذشت همزنجیرمان نعمت پورابراهیمی به خانواده و کارگران همکارش، از مبارزات کارگران کارخانه ریسندگی خاور برای گرفتن مطالبات معوقه شان حمایت می کنیم.

--------------

کنف کار و مطالبات معوقه کارگران

کارگران کنف کار رشت بیش از ٣ ماه است که دیناری دریافت نکرده اند. در حال حاضر در حدود ١۴٠ کارگر در کارخانه در یک شیفت مشغول به کارند. تعدادی از این کارگران همراه اعضای شورای اسلامی کارخانه در روز سه شنبه ٢٩/۴/٨٩ به استانداری گیلان واقع در خیابان معلم رشت رفتند و در حضور کارفرمایان و وکیل آن ها با هیئت کارگری استانداری به مذاکره پرداختند.
در این جلسه، کارفرمایان به جای تعیین تکلیف مطالبات معوقه کارگران به طرح تسویه حساب های شخصی خود پرداختند و دو تن از آنان به نام جزایری عرب که پسرعمو هستند مدعی بودند که وام یک میلیاردی دریافتی از بانک باید بابت مطالبات آن ها و سرمایه گذاری شان جهت راه اندازی کارخانه به آن ها پرداخت شود. کارگران می گویند ما کاری به دعوای بین کارفرمایان نداریم و مطالبات خود را می خواهیم. لازم به ذکر است که بیش از ٦٠ نفر از کارگران نزدیک به ٢۵ سال سابقه و دارای شرایط سختی کار هستند و در مرز بازنشستگی قرار دارند. هنوز حق بیمه ٣ ماهه اول سال ١٣٨٩ پرداخت نشده است و مواد اولیه نیز برای تولید موجود نیست. کارگران در شرایط سخت معیشتی به سر می برند و هیچ نهادی هم به آنان پاسخ نمی دهد.

فعالان ضدسرمایه داری گیلان

١٦مرداد ١٣٨٩

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری