افق روشن
www.ofros.com

کارخانه هود، اخراج کارگران و مطالبات معوقه


فعالان ضدسرمایه داری گیلان                                                                             چهارشنبه ٨ تیرماه ١٣٩٠

این کارخانه در کیلومتر ١٢ جاده رشت - فومن و در نزدیکی سه راه جمعه بازار قرار دارد. کارخانه وابسته به بخش خصوصی و کارفرمای آن فردی به نام باباعلیان است. در حال حاضر در این کارخانه حدود ٤٠ کارگر مشغول به کار هستند، در حالی که سال گذشته حدود ٨٠ کارگر در این کارخانه به شکل قراردادی و کارمزدی (کنترات قطعه سازی) کار می کردند که حدود ٤٠ نفر از آن ها به مرور از کارخانه اخراج شدند. کارفرما(باباعلیان) به بهانه عدم دریافت مطالبات خود از کارفرمایان و پیمانکاران دست به اخراج کارگران زده است. ساعت کار کارگران از ٨ صبح تا ۴ بعدازظهر است، البته کارگران تا ٦ بعدازظهر اجبارا اضافه کاری می کنند. دستمزد کارگران همان حداقل دستمزد مصوب وزارت کار (بخوان وزارت سرمایه) است.
محصولات کارخانه سازه های فلزی برای سوله و پل سازی است. کارگران همگی با قرارداد موقت کار می کنند و قراردادهایشان سه ماه یکبار تمدید می شود و این بهانه ای برای به تعویق انداختن دستمزد و حقوق کارگران هر سه ماه یکبار شده است.
بیشتر کارگران بومی و از اهالی رودپیش ، کلاشم ، صومعه سرا و فومن هستند. کارگران سرویس ایاب و ذهاب ندارند. البته در گذشته سرویس ایاب و ذهاب داشتند که قطع شد. کارخانه علیرغم داشتن سالن غذاخوری از دادن غذا امتناع می کند و کارگران باید صبحانه خورده و نهارشان را با خود به کارخانه بیاورند.
خواست های کارگران هود اعم از شاغل و اخراجی :
١- بازگشت به کار ٤٠ نفر کارگر اخراجی
٢- تبدیل قراردادهای موقت به قراردادهای دایم
٣- افزایش دستمزد در حد یک زندگی متعارف و تامین مایحتاج اولیه رفاهی- معیشتی و دریافت اضافه کاری و سایر مزایا
۴- برقراری مجدد سرویس ایاب و ذهاب و راه اندازی سالن نهارخوری

فعالان ضدسرمایه داری گیلان - ٨ تیر ۱۳۹۰

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری