افق روشن
www.ofros.com

چند گزارش کوتاه و یک خبر

کاشی خزر، زیتون گوارا، شرکت بالک و اعتصاب در بخش دولتی انگلیس

فعالان ضدسرمایه داری گیلان                                                                                   شنبه ٢٢ اسفند ۱٣٨٨

کاشی خزر

شرکت کاسمی ایتالیا نمایندگی کاشی خزر در ایران را بر عهده دارد. این کارخانه - کاشی خزر- در شهر صنعتی رشت واقع و وابسته به بخش خصوصی است - سهامداران کارخانه برازجانی، علاءالدین قائدی- مدیر عامل برازجانی است.

کارخانه دارای ٣۵٠ کارگر است که نیمی از آنان قراردادی و بقیه در استخدام دائم هستند. ظرفیت تولید ٠٠٠/١٠ قطعه کاشی است. کارخانه در سه شیفت مشغول به کار و دارای سرویس ایاب و ذهاب و سالن نهار خوری است. کارگران به طور متوسط ٠٠٠/٣٢۵ تومان در ماه دستمزد دریافت می کنند. کارخانه فاقد شورای اسلامی کار است. در کارخانه کاشی خزر ١٣ نفر از کارگران زن و بقیه مرد هستند.

------------------------

شرکت زیتون گوارای سپیدرود

این کارخانه واقع در شهر صنعتی رشت است. محصولات این کارخانه زیتون کنسرو شده و بسته بندی است. این کارخانه سس مایونز ورتنا تولید می کند . در این کارخانه ۴٨ کارگر مشغول به کارند که از این تعداد ١٧ نفر مرد و ٢١ نفر زن هستند . کارخانه وابسته به بخش خصوصی و مدیر عامل و کارفرمای آن فردی ضدکارگر بنام " وهاب زاده " است. مدیر داخلی کارخانه " عبدی " است . در کارخانه ٤ دستگاه مشغول به فعالیت است که یک دستگاه مربوط به زیتون است . کارخانه سالن نهار خوری ندارد . متوسط دستمزد کارگران ٠٠٠/٢۴٠ تومان است و تمامی کارگران قراردادی یکساله هستند . کارخانه سالن غذا خوری و سرویس ایاب و ذهاب و شورای اسلامی ندارد . لازم به ذکر است که وهاب زاده ضد کارگر - مدیر عامل و کارفرمای کارخانه – دارای املاکی در منطقه سیاهکل ، سنگر ، شفت و رشت است.

------------------------

شرکت غذایی و دارویی بالک

این شرکت وابسته به شرکت صنایع غذایی بالک است. تعداد کارگران شاغل در این کارخانه ٣۶ نفر است - از این تعداد ۴ نفر کارمند بقیه کارگر هستند. ٣٠ نفر مرد ، ٦ نفر زن هستند. کارخانه متعلق به بخش خصوصی است . ظرفیت تولید روغن مایه روزانه ١٠ تن ، روغن زیتون ۵ تن روزانه مالک کارخانه فردی ضدکارگر به نام عبدی است . این کارخانه دارای سرویس ایاب و ذهاب است. مالک کارخانه در باکو دارای باغ زیتون است . کارخانه فاقد شورای اسلامی کار است. میزان دستمزد به طور متوسط ٠٠٠/٢۵٠ تومان است. از بین کارگان ٢٣ نفر استخدامی دائم و ١٣ نفر قراردادی هستند. تنها حسن رفتار کارخانه پرداخت بموقع دستمزد اندک کارگران است.

------------------------

اعتصاب کارکنان بخش دولتی در انگلیس

کارکنان بخش دولتی انگلیس در اعتراض به کاهش پرداخت غرامت اخراج از کار اعتصاب کردند. کارکنان فرودگاه ، مراکز کاریابی و دفاتر صدور گذرنامه ساختمان های دولتی در انگلیس اعتصاب کردند. بیش از ٢۵٠ هزار نفر در اعتصاب شرکت کردند. این بزرگ ترین اعتصاب در بیست سال اخیر در بخش کارکنان دولتی در انگلیس است . پنج اتحادیه از شش اتحادیه در بخش دولتی متاسفانه قرارداد جدید پرداخت غرامت را پذیرفتند. کسانی که اعتصاب کرده اند امیدوارند نمایش قدرتشان منجر به از سرگیری مذاکرات شود.
اطلاعات ١٩/١٢/٨٨

فعالان ضدسرمایه داری گیلان - اسفند ١٣٨٨

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری