افق روشن
www.ofros.com

دو خبر از گیلان


فعالان ضدسرمایه داری گیلان                                                                                یکشنبه ٢٣ خرداد ١٣٨٩

اخراج ٢ تن دیگراز کارگران شرکت سبز زیور

شرکت سبز زیور، پیمانکار شهرداری منطقه یک رشت (گلسار) است. کارگران خدماتی قراردادی شهرداری منطقه یک رشت که با این شرکت کار می کنند در حال حاضر حداقل 5 ماه اضافه کاری معادل یک میلیون تومان از این شرکت طلبکارند . مالک شرکت سبز زیور فردی به نام جمشیدی از اهالی کرج است که با زد و بند با شهردار رشت و اعضای شورای شهر رشت توانست این قرارداد را منعقد کند . در این میان کارگران معترض حتی با شهردار ضدکارگر رشت - فریدونی - و رئیس شورای ضد کارگر رشت - قاسمی - بارها مذاکره کرده اند اما نتیجه نگرفته اند. در پی این اعتراضات دو تن دیگر از کارگران خدماتی شهرداری منطقه یک گلسار رشت نیز از شرکت خدماتی سبز زیور اخراج شدند . این دو تن که جمشید ضیاء و رحمان فخیم صادقی نام دارند از تاریخ ٤/٣/٨٩ اخراج شده اند . لازم به ذکر است که ماشین های حمل و نقل شهرداری که در اختیار شرکت سبز زیور است به علت استهلاک بالا و هزینه زیاد تعمیر و نگه داری از دور کارکردن خارج شده اند. شهرداری خواستار خسارت در این زمینه و فسخ قرارداد با جمشیدی به علت بی لیاقتی وی است . در مقابل، جمشیدی با پررویی تمام خواستار ضرر و زیان ناشی از فسخ قرارداد است. در این میان سرنوشت و تکلیف کارگران خدماتی شهرداری مشخص نیست.

-------------

کنف کار

کارخانه کیسه بافی کنف کار که متعلق به خانواده زهرابی و دو پسرعموی جزایری عرب است در حال حاضر با ١٣٠ کارگر مشغول به کار در یک شیفت است. کارگران هریک درحدود ۴ میلیون تومان مطالبات معوقه طلبکارند. اما کارخانه علیرغم تولید از اول سال جاری ٨٩ تا کنون فقط ٣٠٠ هزار تومان به هریک از کارگران پرداخته است . مدیر عامل ضدکارگر فعلی دختر زهرابی است که وکیل وی مسئول رتق و فتق کارها است. کارخانه دارای شورای کارگری تحت نظارت اداره کار و تایید شده اطلاعات است که سه عضو دارد که سال هاست در شورا عضویت دارند.

فعالان ضدسرمایه داری گیلان

خرداد ١٣٨٩

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری