افق روشن
www.ofros.com

گزارش هایی از کارخانه های پلاستیک رام، سبحان، شیمی سبحان و چولاب


فعالان ضدسرمایه داری گیلان                                                                           پنجشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٠


پلاستیک رام

کارخانه پلاستیک رام در شهر صنعتی رشت است و متعلق به فردی ضدکارگر به نام باقری پور که ضمنا مالک کارخانه پلاستیک شمال و یکی از سرمایه داران عمده در گیلان است. این کارخانه تولید کننده ظروف یکبار مصرف است. تعداد کارگران و پرسنل کارخانه در گذشته ٨٠ نفر بود که از بین آن ها ٢٠ نفرشان استخدام دائم و بقیه قراردادی بودند.
در حال حاضر تعداد کارگران ۵٠ نفر است که از بین آن ها ٢٢ نفر استخدام و بقیه قراردادی هستند. دستمزد کارگران طبق مصوبه اداره کار است. کارگران قراردادی هر سه ماه یا شش ماه اخراج شده و به جایشان کارگران قراردادی جدیدی می آیند. کارگران قراردادی از طریق شرکت های خدماتی به کار گماده می شوند که در این میان شرکت های خدماتی انگل وار هم از کارگران و هم از کارفرما درصدی از دستمزد کارگران را برداشت کرده و ارتزاق می کنند. کارخانه دارای سرویس ایاب و ذهاب است و صبحانه و نهار مختصری نیز به کارگران داده می شود. البته کارگرانی نیز به طور شخصی و خارج از مدار اداره کار و به طور سفارشی به کار گمارده می شوند. در حال حاضر از عیدی و حقوق پایان سال خبری نیست.

************************

سبحان

این کارخانه در شهر صنعتی رشت واقع است. مدیر عامل کارخانه فردی ضدکارگر بنام برندگی است. در این کارخانه در حال حاضر ٣۴٠ کارگر مشغول به کار هستند که بیشتر آن ها قراردادی هستند و قرار داد یکساله و ۶ ماهه با کارفرما بسته اند. شرکت، تولید کننده محصولات پزشکی از قبیل سرنگ و سرم و...است. ساعت کار از ٧ صبح تا ٣٠/١۵ بعد از ظهر است. کارخانه دارای سرویس ایاب و ذهاب و سالن نهار خوری است و در ضمن پنجشنبه ها تعطیل است.

************************

شیمی سبحان

این کارخانه در گذشته متعلق به بنیاد ١۵ خرداد بود و اخیرا به بنیاد فرمان امام انتقال مالکیت یافته است. این بنیاد تحت نظارت رهبری است و درآمدش مستقیم به حساب آن می رود. مدیر عامل کارخانه فردی ضدکارگر به نام دکتر امجد است.
در کارخانه شیمی سبحان تعداد ٨۶ کارگر مشغول به کار هستند که همگی قراردادی اند و اعتبار قراردادهایشان سه ماهه است. در این کارخانه کارگرانی با سابقه یک تا ١٠ سال حضور دارند. کارخانه دارای سالن غذا خوری و سرویس ایاب و ذهاب است. کارخانه روزهای پنجشنبه هر هفته تعطیل و ساعت کار آن از ٣٠/٧ صبح تا ١۵/١٦ عصر است.
در این کارخانه داروهای ضدسرطان وارداتی از خارج کشور بسته بندی می شود. علیرغم آنچه که در اخبار و رسانه ها منعکس شده است در این کارخانه داروهای ضدسرطان تولید نمی شود. در حال حاضر، نمایندگانی از بنیاد فرمان امام در کارخانه حضور دارند و فضایی کاملا پلیسی بر کارخانه حاکم است. قابل ذکر است که هنوز از دستمزد و حقوق اسفند و پاداش و عیدی پایان سال خبری نیست و کارگران همچنان شرمنده ی خانواده هایشان هستند.

************************

چولاب

شرکت پروژه ای پل وراه سازی چولاب وابسته به بخش خصوصی است و گزارش آن را قبلا منتشر کرده ایم. کارگران معادل ۴ ماه حقوق بجز اسفند ماه را طلبکارند. در حدود ١٢٠ کارگر در کارگاه طالش و بیش از ١٠٠ کارگر در کارگاه انزلی و حدود ٣٠ کارگر در کارگاه امامزاده هاشم مشغول به کارند. به کارگران چولاب گفته شده است که در ازای مطالبا تشان معادل ٢ ماه حقوق و عیدی و پاداش پایان سال ٨٩ به آن ها پرداخت خواهد شد که در آن صورت کارگران ۴ ماه از دستمزدشان را طلبکار خواهند شد. بهانه کارفرمایان چولاب عدم پرداخت بموقع مطالباتشان توسط اداره راه استان گیلان است که طبق تحقیقات به عمل آمده این مسئله درست نیست و اداره راه مطالبات پیمانکاران چولاب را پرداخت کرده و این پیمانکاران ضد کارگر از قبیل دکتر نیکویه و ...هستند که از زیر بار پرداخت مطالبات کارگران می گریزند.

فعالان ضدسرمایه داری گیلان - ١٧ فروردین ١٣٩٠

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری