افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از مجتمع فولاد گیلان


فعالان ضدسرمایه داری گیلان                                                                                       جمعه ٧ آبان ١٣٨٩

مجتمع فولاد گیلان در شهر صنعتی رشت و در انتهای ورودی ٢ قرار دارد. این کارخانه تولید فولاد متعلق به بخش خصوصی است و مالکان و سهامداران اصلی آن از خاندان هاشمی هستند. در ضمن فردی به نام دانیال زاده نیز سهامدار و مدیر عامل شرکت است که بیشتر در تهران در دفتر مرکزی حضور دارد. مدیر کارخانه در شهر صنعتی فردی ضد کارگر به نام رزاز است. در ضمن جعفر دانیال زاده برادر مدیر عامل نیز با رزاز همکاری می کند. جعفر دانیال زاده از عوامل ضد کارگر است که همیشه کلت کمری حمل می کند.
کارخانه دارای حدود ١٣٠٠ کارگر است که در بخش فولاد گرم و فولاد سرد و بخش ترابری و حمل و نقل و خدمات مشغول به کار هستند . تمامی کارگران بخش تولید و خدمات دارای قراردادهای سه ماهه هستند . اخیراً دو ماه است که مواد اولیه ( شمش فولاد ) وارد نشده است و کارخانه تولید ندارد. اما دستمزد این دو ماه کارگران پرداخت شده است.
مواد اولیه کارخانه از کشورهای روسیه، قرقیزستان و اوکراین خریداری می شود که هنوز به کارخانه تحویل داده نشده است. این مسئله سایه وحشت از بیکاری را بر کارگران انداخته است. گفتنی است که زنجیره کارخانجات تولیدی وابسته به فولاد گیلان در شهر صنعتی سمنان قرار دارد.

فعالان ضدسرمایه داری گیلان - ٦ آبان ١٣٨٩

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری