افق روشن
www.ofros.com

مرگ جانگداز یک کارگر


فعالان کارگری ضد سرمایه داری                                                                         پنجشنبه ٢۴ فروردین ١٣٩١

داود نوبهار آهنگر اسکلت ساختمان بر اثر سقوط از بلندی اسکلت ساختمان چهار طبقه در خمام حین کار کشته شد.
وی در تاریخ ٧/١/٩١ مشغول کار در ارتفاع بود که بر اثر شکستن تخته زیر پا سقوط کرده و دچار ضربه شدید مغزی می شود. سپس وی را به بیمارستان نیمه دولتی پورسینا منتقل می کنند. عید بود و پزشکان در مرخصی سالیانه بسر می بردند. داود پس از ٨ روز دست وپنجه نرم کردن با مرگ از دنیا رفت. او متعلق به یک خانواده پر جمعیت کارگری بود که در محله کارگر نشین کوی حسینی رشت زندگی می کرد. داود با بیش از ٣٠ سال سن مجرد و سرپرست خانواده بود وی بیمه نبود. در ضمن ساختمان در حال ساخت نیز بیمه نبود. کارفرمای داود فردی ضد کارگر به نام نایب که پیمانکار ساختمان های تربیت بدنی استان گیلان است گفتنی است خانواده وی پس از مرگ داود اقدام به شکایت علیه کارفرما - نایب - کرده اند.
راستی نظام سرمایه داری تا چه زمانی اینگونه بیرحمانه ما کارگران را در بی حقوقی کامل به قتل می رساند؟ و کدام سیستم حقوقی در مقابل نظام سرمایه داری
خصوص سرمایه داری اسلامی از منافع کارگران دفاع خواهد کرد؟
چه کسانی؟ چه نظامی بجز نظام سرمایه سالار اسلامی مسئول این جنایات علیه کارگران می باشد؟
بهرحال ما فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان ضمن همدردی با خانواده داغدار داود نوبهار و عرض تسلیت، خود را در غم این خانواده کارگری شریک می دانیم.

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان