افق روشن
www.ofros.com

یک خبر و یک گزارش از شهر صنعتی رشت


فعالان ضدسرمایه داری گیلان                                                                                شنبه ١۴ فروردین ١٣٨٩


مطلّب کارگر کارخانه دورتا درگذشت

مطلّب قربانی سلوشی کارگر کارخانه تولید اکسیژن دورتا واقع در شهر صنعتی رشت بود. وی حدود ٤٨ سال سن و ٢۵ سال سابقه کار داشت و قرار بود در اردیبهشت سال ١٣٨٩ بازنشسته شود. او بارها به شرایط غیرانسانی محیط کار اعتراض کرده بود و هر زمان که کارخانه دچار بحران تولید می شد به همراه سایر کارگران دیگر معلق از کار می شد. بارها تهدید به اخراج گردید و معلق از کار شد. او یک کارگر ضدسرمایه داری بود .مطلّب در آخرین ساعات سال ٢٩/١٢/٨٨ پس از بازگشت از کارخانه به خانه دچار حمله قلبی شد و جان سپرد و بازنشستگی خود را به چشم ندید.
مطلب در کارخانه در قسمت تخلیه و بارگیری مشغول به کار بود. البته در گذشته به علت سابقه کاری وی مسئول سکوی تخلیه و بارگیری و تعمیرات بود که به علت اعتراضات مکررش وی را تا حد کارگر تخلیه و بارگیری تنزل دادند . مطلب دارای شش فرزند و همسر بیماری بود که توانست در این مدت با سختی و مشقت ۴ فرزند را به سر و سامان برساند . چند سالی بود فشار هزینه درمان همسر، بدهی و فشار طلبکاران عرصه را به وی تنگ کرده بود. دیگر در چهره رنجدیده اما شاداب وی اثری از لبخند و شوخ طبعی نبود. به قول کارگران همکارش، او همیشه در فکر و غمگین و افسرده بود. مطلّب کارگری شریف و زحمتکش و ظلم ستیز بود. او با تمام آرزوهایش و تمام فرسودگی جسمانی ناشی از کار شدیدش به خاک سپرده شد. پیکر تنومند او پس از مرگ به زادگاهش در سلوش لنگرود انتقال یافت.
ما مرگ همزنجیر خود مطلّب قربانی سلوشی را به خانواده محترمش تسلیت می گوییم و امیدواریم ما را در غم خود شریک بدانند. یادش گرامی باد.

---------------------

کارخانه فولاد امیرکبیر

این کارخانه متعلق به بخش خصوصی است. مالک کارخانه فردی به نام سعادت است که پسر وی در سمت مدیرعاملی کارخانه قراردارد . سعادت سرمایه دار ساکن تهران است. مدیرداخلی کارخانه فردی ضدکارگر به نام عیسی زاده است که کارگران بشدت از عملکرد وی ناراضی هستند. .
کارخانه در سال ١٣٨٣ در شهر صنعتی رشت تاسیس و از سال به بهره برداری رسید. تعداد کارگران کارخانه ٢١٠ نفر و پرسنل اداری آن ۴٠ نفر جمعاً ٢۵٠ نفر هستند که اکثر آن ها به صورت قراردادی کار می کنند. دستمزد کارگران بر اساس حداقل دستمزد اداره کار پرداخت می گردد. کارخانه دارای سرویس ایاب و ذهاب و سالن نهار خوری است که یک وعده غذای گرم می دهد. تولید کارخانه میلگرد است که مواد اولیه آن به صورت شمش از کشورهای قزاقستان و اوکراین وارد شده و سپس نورد می گردد. کارخانه درحال حاضر از نظر شرایط فروش محصول در بازار در وضعیت بحرانی به سر می برد. احتمال اخراج کارگران از ابتدای سال ٨٩ زیاد است. این مسئله موجب نگرانی کارگران شده است . میزان وقوع حادثه کارگری در کارخانه زیاد است. کم نیستند کارگرانی که درحال کارکردن دچار آسیب دیدگی شده اند . کارخانه فاقد هرگونه تشکل کارگری است .

فعالان ضدسرمایه داری گیلان

فروردین ١٣٨٩

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری