افق روشن
www.ofros.com

دو خبر تحلیلی: کارگران مناطق آزاد و بیمه؛ پرستاران وشرایط خطرناک کار

گروهی از فعالان ضدسرمایه داری گیلان                                                               جمعه ۴ دی ۱٣٨٨


دو خبر تحلیلی از «گروهی از فعالان ضدسرمایه داری گیلان»

چرا « کارگران مناطق آزاد » نباید مشمول بیمه بیکاری شوند؟

محمود نثار حقیقی فرد، معاون موسسه کار و تامین اجتماعی، در گفتگو با ایرنا اعلام کرد :
براساس ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب شهریور سال ٦٩ ، تمامی مشمولان قانون تامین اجتماعی که تابع کار و قانون کار کشاورزی هستند مشمول قانون بیمه بیکاری می باشند .
اما به استناد ماده ٢ قانون کار مصوب سال ٦٩ ، قانون کار کشاورزی ملغی شد و کارگران کشاورزی که مشمول قانون کار کشاورزی بودند همگی تحت پوشش قانون کار قرار گرفتند .
وی اضافه کرد ، شاغلان مشمول مقررات اشتغال مناطق آزاد کشور که تحت پوشش قانون کار نیستند با توجه به ماده ٢ قانون کار مصوب سال ٦٩ مشمول قانون بیمه بیکاری نمی شوند (اطلاعات، ٢٨/٩/٨٨).
قانون کار در تمام دنیا به ویژه در جمهوری اسلامی سند بردگی مزدی طبقه کارگر است و کلیت آن به سود سرمایه داران است و نه کارگران. اما در همین سند بردگی مزدی ممکن است موادی وجود داشته باشد که کارگران آن ها را به زور به سرمایه داران و دولتشان تحمیل کرده اند و اگر طبقه سرمایه دار و دولت او دستشان برسد بی برو برگرد و در اولین فرصت کارگران را از شمول آن ها خارج می کنند. یکی از این مواد، بیمه بیکاری است که، چنان که در خبر فوق می بینیم، دولت سرمایه داری بخشی از کارگران از جمله کارگران مناطق آزاد را از آن محروم کرده است. سوال ما این است که چرا این کارگران نباید تحت پوشش قانون کار قرار بگیرند ؟ آیا این ستمگری و زورگویی - که بی تردید بر بستر ضعف و درماندگی و پراکندگی طبقه کارگر ایران صورت گرفته است - هیچ دلیلی جز سودجویی و خون آشامی سرمایه داران و دولت آن ها دارد؟

شرایط تحمیلی و کلاهبردارانه برای بازنشستگی پیش از موعد پرستاران

محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستار، اعلام کرد پرستاران در بازنشستگی پیش از موعد در محضر متعهد می شوند تا زمان تامین اعتبار وزارت بهداشت پیگیر مطالبات پاداش پایان خدمت خود نباشند .
وزارت بهداشت به برخی از متقاضیان بازنشستگی پیش از موعد پیشنهاد دریافت سهام را در ازای پاداش پایان خدمتشان داده است .
این در حالی است که با تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان بسیاری از وزارتخانه ها از جمله آموزش و پرورش و اقتصاد و دارایی با دریافت پاداش پایان خدمت بازنشسته شده اند. وی ادامه داد : همان طور که می دانیم پرستاران به علت سختی و زیان آور بودن شغلشان برای بازنشستگی مشمول پنج سال بخشودگی می شوند .
البته به علت فراوانی تقاضا برای بازنشستگی پیش از موعد در حوزه بهداشت و درمان کادر درمانی در نوبت بازنشستگی قرار دارد - در حالی که اعتبار این قانون تا سال ٨٩ اعلام شده است .
شریفی مقدم همچنین گفت : کسری بودجه ١٩٠٠ میلیارد تومانی وزارت بهداشت عاملی برای این تصمیم است که این کسری ها ناشی از ضعف مدیریتی !! در سطح کلان می باشد .
طرح کارانه پرستاران با ٦ الی ١٨ ماه تاخیر، حق لباس ، مسکن و حتی اضافه کاری نیز با تاخیر پرداخت می شود، که فشاری مضاعف بر ادامه کاری پرستاری می باشد .
عموماً پرستاران در محیط خطرناک و بحرانی مشغول به کار هستند .

همیشه خطر انتقال و سرایت بیماری های عفونی مانند ایدز ، آنفولانزا نوع A ، هپاتیت ، سل و سایر بیماری های واگیر دار آن ها را تهدید می کند .
بیش از ٧٠ % از پرستاران با ١٢ سال سابقه خدمت دچار مشکلات و بیماری های ناشی از شغل مانند بیماری های اسکلتی عضلانی کمردرد و واریس می شوند (اطلاعات، ٣٠/٩/٨٨) .
پرستاران به عنوان بخشی از طبقه کارگر همواره تحت ستم و استثمار شدید قرار دارند و در شرایط خطرناک و ناایمن کار می کنند.
با آن که دارای تشکلی به اسم « خانه پرستار» هستند اما این تشکل نیز مانند سایر تشکل های دولتی نه فقط قادر به گرفتن خواست های رفاهی و معیشتی پرستاران نیست بلکه به عنوان سدی برای جلوگیری از تحقق این خواست ها عمل می کند . همان گونه که در این خبر آمده است، دبیر کل این تشکل شرایط تحمیلی و کلاهبردارانه وزارت بهداشت و درمان نه به نظام استثمارگر سرمایه داری بلکه به «ضعف مدیریت» نسبت می دهد. از نظر ایشان گویا نوعی مدیریت سرمایه داری وجود دارد که با کارگران پرستار ضدیت ندارد و می تواند تصمیماتی به سود پرستاران بگیرد!! باید این توهم مخرب و ویرانگر را که نگاه کارگران را به جای نظام سرمایه داری متوجه بیراهه هایی چون «ضعف مدیریت» می کند برای توده کارگران از جمله کارگران پرستار افشا کرد.
به نظر ما پرستاران نیز همراه با دیگرهمزنجیران کارگرشان باید عطای این گونه تشکل های فرمایشی و رهبران توهم پرداز آن ها را به لقایشان ببخشند و در اندیشه راه اندازی شوراهای ضدسرمایه داری باشند . فقط با قدرت این شوراهاست که کارگران می توانند به مطالبات پایه ای خود دست یابند.

گروهی از فعالان ضدسرمایه داری گیلان - ٢ دی ٨٨

کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری

www.hamaahangi.com