افق روشن
www.ofros.com

عفونت چشمان ساناز الله یاری

تمدید بازداشت امیرحسین محمدی فر و ساناز الله یاری

خبر                                                                                                         دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲ آوریل ۲۰۱۹


عفونت چشمان ساناز الله یاری

ساناز الله یاری از اعضای نشریه گام که در پی وقایع هفت تپه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است، دچار عفونت چشمی شده است.
شرایط نگهداری متهمین در بند ۲۰۹ زندان اوین که بازداشتی های وزارت اطلاعات در آنجا محبوس می شوند بسیار نامطلوب است. علاوه بر عدم جدی شمردن حال و شرایط سلامتی محبوسین و رسیدگی های سرپایی بهداری ۲۰۹، فضای اتاق ها بسیار کم نور است و به دلیل عدم رسیدگی می توانند آغشته به انواع میکروبها و آلودگی ها باشند. فرد نیز در طول هفته به جز نوبتهای هواخوری که سر جمع به یک ساعت نیز نمی رسد در معرض هوای آزاد و نور طبیعی قرار نمیگیرد. این شرایط عمومی، باعث اثرات زیانبار می شود. این آثار سوء و زیانبار برای ساناز الله یاری که از عینکی با مجموع شماره های ۱۰ استفاده می کند و بیش از ۱۰۰ روز است که در آن سلول های نامطلوب حبس شده است، قطعا بیشتر بوده و چشمان وی دچار عفونت شده است.
نیروهای قضایی و امنیتی باید بدانند که مسئولیت تمام این آسیبها که بسیاری از آثارش دیگر قابل جبران نیست، با آنها بوده و ملزم به این هستند که متهمین را در شرایط مطلوبی نگهداری کنند و با آنها برخورد مجرمگونه نشود.
همچنین لازم به ذکر است که دوره بازجویی ساناز الله یاری، بیش از ٧۰ روز است که به پایان رسیده و به صورت غیرقانونی از آزادی وی به قید وثیقه تا شروع مراحل دادرسی جلوگیری میشود.

***********

تمدید بازداشت امیرحسین محمدی فر و ساناز الله یاری

با گذشت سه ماه از بازداشت ساناز الله یاری و امیرحسین محمدی فر، طبق اخبار وصولی از منابع مطلع، بازداشت ایشان برای دوره چهارم نیز تمدید شده است.
با وجود پیگیری های فراوان خانواده های این دو نویسنده نشریه کارگری گام و نیز خانواده عضو دیگر این نشریه، امیر امیرقلی، هنوز هیچ پاسخ روشنی درخصوص وضعیت ایشان به آنها داده نمیشود و این سه همچنان تحت فشارهای سیستم قضایی و امنیتی قرار دارند.
از آذر ماه بود که نشریه گام به دلیل پوشش مسایل و اخبار کارگری ایران و به ویژه شوش و اهواز تحت پیگیرد قرار گرفت و عسل محمدی از اعضای هیات تحریریه این نشریه بازداشت شد و متعاقب پخش مستندی از اعترافات اسماعیل بخشی و سپیده قلیان، اعضای دیگر این نشریه (ساناز الله یاری، امیرحسین محمدی فر و امیر امیرقلی) بازداشت شدند و در سلولهای بند ٢٠٩ زندان اوین تحت شکنجه های روحی و جسمی قرار گرفتند.
به گفته منابع مطلع، دوره بازجویی ایشان بیش از دو ماه است که پایان یافته و بدون هیچ ادله ای، ایشان به صورت غیرقانونی در زندانهای رژیم به سر می برند.
با توجه به سابقه نیروهای امنیتی، نگهداری بدون دلیل افراد به صورت طولانی مدت، علاوه بر ایجاد ترور و رعب در جامعه و درهم شکستن روحیه افراد دربند، می تواند در راستای انواع و اقسام سناریوهای کیهان نشینان باشد.
لذا بر همه نیروهای آگاه و آزادیخواه و دل در گروی رهایی انسان است که پیگیرانه از هر عملی که بتواند به آزادی ایشان و نیز اسماعیل بخشی و سپیده قلیان یاری رساند، کوتاهی نکنند.

حمله قلبی پدر ساناز الله یاری

طبق گزارشات واصله از منابع مطلع، در پی عدم نتیجه بخش بودن پیگیری های ممتد خانواده ساناز الله یاری، عضو دربند نشریه گام و نیز تمدید بازداشت وی برای بار چهارم، پدر وی در روز دوشنبه با حمله قلبی مواجه شد و در بیمارستان قلب تهران تحت مداوا قرار گرفت.
به گزارش همین منبع، خانواده زندانیان عضو نشریه گام در این مدت بیش از ٩٠ روز که از بازداشت وی میگذرد به صورت مکرر جهت پیگیری پرونده و حال فرزندشان به دادستانی اوین مراجعه کرده اند و هر بار با جوابهای توخالی و سربالای آنان مواجه شده اند.
فشار حاصل از مدت طولانی بازداشت فرزند و نوع برخورد لاقیدانه و تزویرآمیز و ظالمانه عناصر امنیتی و قضایی با خانواده این عضو هیات تحریریه نشریه کارگری گام، تا بدانجا بوده که باعث این حمله قلبی شده است.
همچنین لازم به ذکر است که حال عمومی مادر وی نیز مساعد گزارش نشده و غم دوری طولانی از فرزند و نگرانی بابت شرایطش در بند ٢٠٩ اوین، باعث آن بوده است.

***********

دوشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۸ - ۸ آوریل ۲۰۱۹

سه ماه از بازداشت امیرحسین محمدی فر و ساناز الله یاری گذشت

امیرحسین محمدی فر و ساناز الله یاری که از اعضای هیات تحریریه نشریه گام بودند، در روز ١٩ دی ماه ٩٧ بازداشت شدند که با گذشت ٣ ماه از بازداشتتشان، آزاد نشده اند. این دو که با یورش به منزل پدری دستگیر شده بودند به سلولهای بازداشتگاه ٢٠٩ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شده و تاکنون نیز در آنجا نگهداری میشوند.
این دو و نیز عسل محمدی و امیر امیرقلی، به عنوان اعضای هیات تحریریه نشریه گام، به دلیل دفاع از حقوق کارگران و به ویژه کارگران هفت تپه دستگیر شده اند. عسل محمدی که در آذر ماه دستگیر شده بود با قرار وثیقه بعد از حدود یک ماه آزاد شد و امیر امیرقلی که اواخر دی ماه دستگیر شده بود همچنان در زندان شوش به سر می برد.