افق روشن
www.ofros.com

هادی دانشیار فعال کارگری به سه سال حبس تعزیری محکوم شد


گزارشگران حقوق بشر                                                                                                 شنبه ٩ دی ١٣٩١

هادی دانشیار فعال کارگری به سه سال حبس تعزیری محکوم شد

سید هادی دانشیار فعال کارگری اهل شیراز به سه سال حبس تعزیری محکوم شده است.
بنا به گزارشات رسیده به کمیته گزارشگران حقوق بشر، سید هادی دانشیار طی حکمی از سوی دادگاه انقلاب شیراز در روز یکشنبه ٢٨ آبان ماه به اتهام تبلیغ و تبانی علیه نظام،به نفع گروه های ضد نظام و شرکت در تجمعات غیرقانونی در شیراز به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است و گفته شده که متهم ظرف مدت بیست روز می تواند با حضور در دادگاه انقلاب این شهر به حکم صادره اعتراض نماید.
سید هادی دانشیار ٣٨ ساله فعال کارگری ساکن شیراز در جریان اعتصاب کارگران معدن استان فارس ،در سال ٨٧ بازداشت و پس از تحمل دو ماه بازجویی و حبس در اداره اطلاعات و زندان عادل آباد شیراز با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شده بود. وی پیش از این و در ابتدای سال ٨٧ نیز بنا بر شکایت اداره اطلاعات و به اتهام اقدام علیه امنیت کشور مبنی بر تحریک کارگران معدن به اغتشاش به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

-------------------------

بازداشت پدر هادی دانشیار، فعال کارگری در شیراز

ظهر روز سه شنبه ۲۲ آذرماه ۱۳۸۱ مأموران اداره اطلاعات شهرستان شیراز برای بازداشت این فعال کارگری به منزل ایشان مراجعه کردند که پس از آگاهی از عدم حضور ایشان، به تفتیش منزل پرداخته و سپس اقدام به بازداشت پدر ایشان کرده‌اند.
بنا به اخبار رسیده به کمیته گزارشگران حقوق بشر، پدر این فعال کارگری روز چهارشنبه ۲۳ آذر ماه طی یک تماس تلفنی کوتاه با خانواده از صدور قرار بازداشت موقت توسط دادگاه انقلاب شهر شیراز و انتقالش به زندان عادل آباد خبر داده است.
تا این لحظه اطلاع دقیقی از اتهامات وارده به ایشان در دست نیست، این در حالی است که مأموران پس از تفتیش منزل اقدام به ضبط کامپیوتر و کتاب‌های اعضای خانواده کرده‌اند. سید هادی دانشیار ۳۸ ساله فعال کارگری ساکن شیراز به اتهام تبلیغ و تبانی علیه نظام، به نفع گروه های ضد نظام و شرکت در تجمعات غیرقانونی در شیراز به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده است.
دانشیار در جریان اعتصاب کارگران معدن استان فارس، در سال ۸۷ بازداشت و پس از تحمل دو ماه بازجویی و حبس در اداره اطلاعات و زندان عادل آباد شیراز با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شده بود. وی پیش از این و در ابتدای سال ۸۷ نیز بنا بر شکایت اداره اطلاعات و به اتهام اقدام علیه امنیت کشور مبنی بر تحریک کارگران معدن به اغتشاش به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.