افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارگران پروژۀ، کارگران مخابرات

راه دور، پنجمین روز اعتصاب كارگران میبد و تعویق دستمزد


هرا - اینا                                                                                                           جمعه ٢٠ اسفند ١٣٨٩


اعتصاب کارگران پروژهٔ سیکل ترکیبی نیروگاه گازی آبادان

خبرگزاری هرانا - حدود ۸۰ نفر از کارگران تحت پوشش یکی از پیمانکاری هایی مشغول در پروژهٔ سیکل ترکیبی نیروگاه گازی آبادان از دو روز پیش به دلیل پرداخت نشدن حقوقشان دست از کار کشیدند.
گفته می شود که این کارگران با تامین بخشی از مطالباتشان از امروز دوباره به سر کار بازگشتند.
به گزارش ایلنا از آبادان، این کارگران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا گفتند: "حدود سه ماه است که حقوق دریافت نکرده‌ایم."
به گفتهٔ آنان پرداخت نشدن حقوقشان سبب بروز مشکلات فراوانی از جمله تاخیر در پرداخت قبوض، گذران زندگی و هزینهٔ تحصیل فرزندان شده است.
آن‌ها افزودند: "نزدیکی به ایام نوروز و نیاز به تامین مایحتاج مورد نیاز خانواده مشکلات آنان را دوچندان نموده است."
آنان از مسوولان امر خواستند تا در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند.
به گفتهٔ نظری مدیر پروژهٔ سیکل ترکیبی نیروگاه گازی آبادان با پیگیریهای به عمل آمده و تامین اعتبار از تهران امروز بخشی از مطالبات این افراد پرداخت شد و مابقی نیز متعاقبا پرداخت می‌شود.
امروز پس از پرداخت بخشی از مطالبات کارگران، اعتصاب دو روزهٔ آنان شکسته شد و آن‌ها بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفتند.

------------------------

گزارشی از اعتراضات كارگران كارخانه مخابرات راه دور شیراز

آژانس ایران خبــر
روز دوشنبه ٨٩.١٢.١٦ همزمان با رفتن احمدی نژاد به شیراز , معاون وزیر صنایع نیز جهت سخنرانی به كارخانه راه دور شیراز رفت . در هنگام سخنرانی معاون وزیر یكی از كارگران حاضر در این جلسه بشدت وی را مورد انتقاد قرار داد.
این اعتراض درتجمعی با حضور بیش از ۵٠٠ كارگر این شركت صورت گرفت . قابل توجه است كه قبل از رفتن احمدی نژاد به شیراز ,دولت برای ساكت كردن اعتراضات كارگران كه ٢٠ ماه حقوق معوقه دارند , برای هرنفر مبلغ یك میلیون تومان پرداخت كرده بود.
كارگران دراعتراض شدیدشان به برخی از ظلم وستمهایی كه بر آنها روا شده اشاره كرده وازجمله رو به وزیر مزبور گفتند:" آیا معنای عقب افتادن ٢٠ ماه حقوق كارگر را میفهمی؟ آیا معنی از هم پاشیدن خانواده ها رااحساس میكنی؟ّآیامیدانی كه مهندسین این كارخانه بعد از ٢۵ سال كار دارند دست فروشی وگل فروشی درخیابان ها میكنند؟" معاون وزیركاملادرتدافع بود وفقط یك سری قولهای بی معنی مثل بازنشست كردن تعداد بیشتری ازكارگران را به آنها داد.

------------------------

عدم پرداخت ۵ ماه حقوق كارگران شركت سپید بافت صبا

شركت سپید بافت صبا درگیلان , كه حدود دو سال است تعطیل شده حقوق تعدادی از كارگران ومنجمله نگهبانان كارخانه راپرداخت نكرده است. به نگهبانان كارخانه بیش از۵ماه است كه حقوقی داده نشده است, علیرغم تلاش وپیگیری توسط كارگران ولی هیچكس پاسخگونیست وجواب مشخصی به كارگران داده نمیشود.

------------------------

عدم پرداخت بیش از یك سال از حقوق كارگران ریسندگی نختاز درگیلان

شركت تولیدی و ریسندگی نختاز درگیلان كه قبلا بیش از ٣۵٠ كارگر داشت در حال حاضر تعطیل شده است . این شركت حقوق بیش از یك سال كارگرانش را نپرداخته است. كارگران پیگیری های مستمری دررابطه با دریافت حقوقشان كرده اند, اما تاكنون هیچ پاسخی نگرفته اند . این كارگران بعضا ٢٢ تا ٢٣ سال سابقه كاردارند وهركدام بین بین ٦ تا ١٠ میلیون تومان از شركت طلب دارند.

------------------------

كارگران كارخانه فولاد میبد در پنجمین روز اعتصاب

روز چهارشنبه ٨٩.١٢.١٨ بیش از ١٠٠ نفر از كارگران كارخانه فولاد میبد در مقابل فرمانداری این شهر تجمع كردند. كارخانه فولاد از كارخانه های فعال میبد بوده كه بعد از خصوصی سا زی بحرانی شده و نهایتاً تعطیل گردیده است ، بیش از ۵٠٠ كارگر این كارخانه ٧ ماه حقوق نگرفته اند. به گفته یكی از كارگران شركت كننده در این تجمع , آنها روز چهارشنبه پنجمین روز اعتراض و تجمع خود را پشت سر گذراندند.

------------------------

اعتراض كارگران قراردادی در پتروشیمی شیراز به تبعض و بی عدالتی

حدود ١٨٠٠ نفر از كارگران پتروشیمی شیراز غیر رسمی و قراردادی هستند كه از مزایا و بیمه و حقوق شغلی كارگران پتروشیمی محرومند و بویژه از بابت بی عدالتی و تبعیضی كه بین كارگران رسمی و قراردادی وجود دارد معترض میباشند.
یكی از كارگران در این رابطه میگوید: بعد از واگذاری پتروشیمی به سپاه و خصوصی شدن این شركت ، مشكلات ما خیلی بیشتر شد . در حال حاضر علیرغم ١۴ سال سابقه كار حقوق پایه همان ٣٠٣ هزارتومان میباشد كه با ا ضافه كاری و سایر مسایل حاشیه به حدود ٣٩٠ تا ۴٧٠ هزارتومان در ماه می رسد ، در حالیكه در همین موضع كاری با همین حجم كار ،یك كارگر رسمی حدود یك میلیون و ۴۵٠ هزار میگیرد . و مزایاو .... جانبی هم به آن افزوده میشود.
پتروشیمی شیراز ٢٧٠٠ كارگر رسمی و قراردادی دارد كه بیش از ٦٠% آن قراردادی میباشند.