افق روشن
www.ofros.com

كارگران شركت آبنگان اراك ٦ ماه حقوق نگرفته‌اند

هرانا                                                                                                          سه شنبه ١٨ اسفند ۱٣٨٨

در سال‌های گذشته شركت آبنگان اراك را با ١۴ میلیارد واگذار كردند و در این مدت حدود ۵٠ میلیارد دولت به آنها وام داد اما هنوز كارگران آن كارخانه بیكارند.
خبرگزاری هرانا - نماینده اراك با اشاره به واگذاری شركت آبنگان اراك و بیكاری كارگران این شركت گفت: اگر نوع واگذاری‌ها این چنین است بهتر است اصل ۴۴ را اجرا كنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد لطفی آشتیانی نماینده اراك در تذكری با استناد به اصل 3 قانون اساسی گفت: ‌با توجه به اینكه در گذشته با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی بسیاری از كارخانجات صنعتی را واگذار كردیم بهتر نیست كه پیگیری كنیم و نتیجه عملیات گذشته را به دست آوریم.
وی تصریح كرد: در سال‌های گذشته شركت آبنگان اراك را با ١۴ میلیارد واگذار كردند و در این مدت حدود ۵٠ میلیارد دولت به آنها وام داد اما هنوز كارگران آن كارخانه بیكارند. این نماینده مجلس خاطرنشان كرد: اگر نوع واگذاری‌ها این چنین است بهتر است اصل ۴۴ را اجرا نكنیم.
لطفی یاداور شد:كارگران شركت آبنگان ٦ ماه است كه حقوق نگرفتند و بلاتكلیف مانده‌اند و هر روز مراجع به ادارات و سازمان‌های دولتی مشكلات عدیده‌ای را برای دولت به وجود آورد.