افق روشن
www.ofros.com

جیب كوچك كارگران و وزن زیاد هزینه‌ها


خبرگزاری هرانا                                                                                                  سه شنبه ٦ مهر ١٣٨٩

بیش از شش ماه از زمانی كه شورای عالی كار حداقل مزد كارگران را برای سال ٨٩ تعیین كرد می‌گذرد و در طی این مدت میلیون‌ها كارگر ایرانی ناراضی از این تصمیم اعضای شورای عالی كار برمبنای مزد پایه ٣٠٣ هزار تومان در هر ماه، كار كردند تا معاش خانواده خود را آبرومندانه تامین كنند.
به گزارش ایلنا، گرچه به باور مزدبگیران كارگر با ٣٠٣هزار تومان شكاف ایجاد شده میان دخل و خرج زندگی همچنان خالی باقی می‌ماند؛ اما به نظر می‌رسد در نتیجه ادامه نابسامانی‌های اقتصادی در مدت ٦ ماه گذشته بر گسترده دهانه این شكاف افزوده شده‌است.
به گواه آمارهای موجود شورای عالی كار در حالی در تاریخ ٢٢ اسفند سال ٨٨ تصمیم قطعی خود را در مورد حداقل مزد جدید گرفت و با افزیش ١١درصدی درآمد كارگران در سال ٨٩ موافقت كرد كه طی این ٦ ماه بهای سبد كالاهای ضروری رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.
درحالی كه در تمام مدت ٦ ماه اخیر مطالبات مزدی كارگران بر مبنای مزد پایه ٣٠٣ هزار تومان در ماه پرداخت شده‌است. گزارش‌های بانك مركزی نشان می‌دهد كه هزینه متوسط برخی اقلام ضروری (لبنیات، تخم مزغ، برنج، حبوبات، میوه و سبزی تازه، گوشت قرمز و مرغ، قند، شكر چای و روغن نباتی) از حدود ٧٠٣ هزار و ٢٧٠ ریال در هفته منتهی به ٢١ اسفند سال ٨٨ (شب تعیین حداقل دستمزد سال ٨٩) به یك میلون و دویست‌ و پنجاه‌ و پنج هزار و سیصد و١٠ ریال در هفته منتهی به آغاز مهرماه (٢/٧/٨٩) افزایش یافته است.
با فرض این‌كه مقدار كالری موجود در سبد فوق برابر ٨۴ هزار و ۵١٠ واحد است و نیز پذیرش این مطلب كه مطابق تعاریف پذیرفته جهانی حداقل كالری روزانه مورد نیاز برای هر فرد ٢ هزار و ١٧٩ واحد (ماهانه ۶۵ هزار و٣٧٠ واحد) است می‌توان با یك تناسب ساده نتیجه گرفت كه هر ایرانی برای رفع گرسنگی ماهانه خود باید مبلغی در حدود ٩٦ هزار تومان هزینه كند كه به صورت تقریبی معادل ثلث حداقل حقوق یك كارگر ساده است.
اما از آنجا كه شورای عالی كار در زمان تعیین دستمزدها مبلغ ٣٠٣ هزار تومان را برای یك خانواده چهار نفری تعیین كرده است بدیهی است با اضافه شدن تعداد اعضای خانواده فرد مزد بگیری این هزینه از ثلث حقوق فراتر خواهد رفت.
از سوی دیگر اگر براساس نتایج بررسی‌های سال ٨٧ بانك مركزی بپذریم مواد غذایی همچنان ٢٣.٨ درصد از كل هزینه‌های ناخالص هر خانوار را تشكیل می‌دهند می‌توان با تناسب ساده دیگر فهمید كه برای تامین سایر هزینه‌های پوشاك، مسكن، آب و برق، بهداشت و درمان و حمل و نقل باید درحدود ۴١٧ هزار و ٣٩١ تومان هزینه كرد.
بر این اساس درمجموع می‌توان نتیجه گرفت كه هر خانوار ایرانی ماهانه بالغ بر ۵١٣ هزار و ٣٩١ ریال هزینه می‌كند كه از پایه مزدی تعیین شده٢١٠ هزار و ٣٩١ تومان كمتر است.