افق روشن
www.ofros.com

منصور اسانلو به بند عمومی منتقل شد


خبرگزاری هرانا                                                                                                دوشنبه ١٧ خرداد ١٣٨٩

منصور اسانلو، رئيس زندانی هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، روز يکشنبه مجددا به بند پنج زندان رجايی شهر کرج منتقل شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، آقای منصور اسانلو در پی شکایت یک زندانی عادی که به جرم قتل برادرش در زندان بسر می برد با اتهام جدیدی که با تهدید و اعمال فشار مسئولین حفاظت زندان بر این زندانی انجام شده است، به سلول انفرادی سپاه پاسداران در زندان رجایی شهر منتقل شد.
منصور اسانلو که در تير ماه سال ۱۳۸۶ به اتهام اقدام عليه امنيت ملی بازداشت و به پنج سال زندان محکوم شده است، او از بيماری های قلبی و بینایی در رنج است. تشکل های کارگری درايران و اتحاديه های بين المللی کارگری در جهان بارها خواستار اعطای مرخصی به آقای اسانلو برای درمان پزشکی و همچنين آزادی فوری او و ساير فعالان کارگر زندانی مانند ابراهيم مددی شده اند.
بند پنج زندان رجايی شهر به خاطر حضور زندانيان معتاد و مبتلا به بيماری های عفونی و مقاربتی «بند متادونی» خوانده می شود و آقای اسانلو بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در میان زندانیان معتاد به مواد مخدر و خطرناک تحمل حبس می نماید.
شایان ذکر است سید محمد روح الله هاشمی - فرزند مجتبی هاشمی - که به اتهام قتل برادر و همسر برادرش در زندان رجایی شهر محبوس است، به تحریک کرمانی رییس و معاونش فرجی، از مسئولان حفاظت زندان بر علیه منصور اسانلو اعلام شکایت کرده و پرونده جدیدی برای این فعال کارگری از سوی دادگاه انقلاب تشکیل شده است. روح الله هاشمی پس از شکایت علیه اسانلو به سایر زندانیان اعلام داشت که با تهدید افراد مذکور دست به این اقدام زده است.