افق روشن
www.ofros.com

پروانه اسانلو: منصور اسانلو، هفتۀ گذشته به دادگاه رفت


هرانا - رهانا                                                                                                      سه شنبه ١۵ تیر ١٣٨٩


پروانه اسانلو: منصور اسانلو، هفتۀ گذشته به دادگاه رفت

پروانه اسانلو گفت: آقای اسانلو، روز چهارشنبه هفته‌ی گذشته به شعبه شش دادگاه کرج احضار شد و در دادگاه حضور پیدا کرد. رهانا :در هفته‌های اخیر، اتهامی تحت عنوان «ارتباط با معاندین نظام» علیه منصور اسانلو، فعال کارگر زندانی وارد شده بود که موجب شد او مدتی به بند انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل شود.
پروانه اسانلو، همسر منصور اسانلو، رئیس زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در گفتگو با خبرنگار رهانا گفت: پیش از این همسرم در دادگاه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال زندان محکوم شده بود اما در دادگاه روز چهارشنبه، سوال‌هایی از وی در مورد «ارتباط با گروه‌های معاند با نظام» پرسیدند.
پروانه اسانلو در خصوص وضعیت جمسی عروس‌اش که پیش از این به مدت چند ساعت بازداشت شده و مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفته بود گفت: وضعیت جسمی عروس‌مان به حالت طبیعی باز نگشته و هنوز هم دست‌های او درد شدیدی دارد و آتل‌بندی شده است.
وی هم‌چنین گفت: در خصوص بازداشت عروس‌ام و ضرب و شتم او شکایتی تنظیم کرده‌ایم، اما نمی‌دانم به آن رسیده‌گی می‌شود یا خیر.
منصور اسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه، با محکومیت ۵ ساله در زندان رجایی‌شهر کرج است. وی از تاریخ ۹ خرداد ماه با اتهامی جدید تحت عنوان «ارتباط با گروه های معاند نظام» تحت بازجویی در سلول انفرادی سپاه قرار داشت و دادگاه وی به همین اتهام در روز چهرشنبه‌ی هفته‌ی گذشته، ۹ تیرماه در کرج برگزار شد.

--------------

منصور اسانلو به دادگاه انقلاب کرج رفت
خبرگزاری هرانا                                                                                                      شنبه ١٢ تیر ١٣٨٩

منصور اسانلو، رئیس زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، به شعبه شش دادگاه کرج احضار شده است.
دلیل احضار آقای اسانلو به دادگاه که چهارشنبه گذشته صورت گرفته است، هنوز به طور کامل روشن نیست، اما در هفته های اخیر، اتهام جدیدی تحت عنوان "ارتباط با معاندین نظام" علیه این فعال کارگر زندانی وارد شده بود که موجب شد او مدتی به بند انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل شود.
به گزارش رادیو فردا، پس از آن که ماموران امنیتی منصور اسانلو را در تیر سال ١٣٨٦ در تهران بازداشت کردند، دادگاهی او را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال زندان محکوم کرد.
گزارش ها همچنین حاکیست که رضا شهابی، یکی از اعضای "سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه"، که روز ٢٢ خرداد بازداشت شد، با خانواده خود تماس تلفنی کوتاهی داشته است.
با این همه، هنوز از وضعیت سعید ترابیان، عضو دیگر هیئت مدیره این تشکل کارگری، که روز ١٩ خرداد بازداشت شد، خبری در دست نیست.