افق روشن
www.ofros.com

٣هزار پلدختری شغل خود را از دست می‌دهند

هرانا                                                                                                  شنبه ١۴ آذر ۱٣٨٨


با بهره‌برداری از آزاد راه خرم‌آباد ـ پل زال، ٣ هزار پلدختری شغل خود را از دست می‌دهند.

خبرگزاری هرانا - حقوق کارگران: ماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس گفت: با بهره‌برداری از آزاد راه خرم‌آباد ـ پل زال، ٣ هزار پلدختری شغل خود را از دست می‌دهند.
علی كائیدی با تاكید بر اینكه با افتتاح و بهره‌برداری از آزاد راه خرم‌آباد، پل زال برخی از مردم شهرستان بیكار می‌شوند، اظهار داشت: آزاد راه خرم‌آباد، پل زال یكی از طرح‌های ملی در دولت نهم است كه از شهرستان پلدختر و معمولان می‌گذرد و به همین خاطر بیش از ٣ هزار شهروند پلدختری و معمولانی منبع درآمد آنها در این محور بوده است، و به خاطر این محور از این شهرستان به كلی جدا می‌شود این تعداد افراد كه بیشتر آنها كسبه هستند شغل خود را از دست می‌دهند. وی افزود: با وجود اینكه پروژه ملی بوده ولی به هر جهت تبعاتی برای شهرستان پلدختر و معمولان به دنبال دارد.
نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی از دست رفتن شغل برخی از مردم را از جمله این تبعات عنوان كرد و بیان داشت: با افتتاح این پروژه یك تا ٣ هزار نفر كه در طول مسیر قبلی شغل‌هایی داشتند، كار خود را از دست می‌دهند.
كائیدی با بیان اینكه با افتتاح این آزاد راه شهرستان پلدختر متضرر می‌شود، تصریح كرد: به جایگزینی این ضرر دولت باید توجه جدی داشته باشد، مردم شهرستان از من این خواسته را دارند و باید در این رابطه فكری اساسی صورت گیرد.
وی نرخ بیكاری پلدختر را در مقایسه با سایر شهرستان‌های لرستان بالا دانست و عنوان داشت: اگر این آزاد راه افتتاح شود بر مشكلات مردم شهرستان پلدختر نیز افزوده می‌شود.
نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جایگزین اشتغال برای مردم شهرستان در بحث بهره‌برداری از آزاد راه خرم‌آباد، پل زال باید صورت گیرد.
كائیدی با اشاره به اینكه برخی از مصوبات سفرهای قبلی هیئت دولت به لرستان عملیاتی نشده است، اظهار داشت: اجرا نشدن این مصوبات مشكلاتی را در مسیر رشد و توسعه استان به عنوان یكی از سیاست‌های محوری دولت در مناطق محروم ایجاد كرده است.
وی افزود: در سفر قبلی ریاست جمهوری تزریق پول به لرستان مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد ۵/٢ برابر سپرده مردم استان، تسهیلات بانكی به بخش خصوصی پرداخت شود كه این مصوبه مهم نیز تاكنون محقق نشده است.
نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: تحقق كامل مصوبات سفرهای قبلی هیئت دولت به استان لرستان، گام مهم و موثری در زمینه پیشرفت، رشد و توسعه لرستان است.
كائیدی گفت: باید به سمت تعامل پیش رویم، نقاط قوت را بارز و كاستی‌ها را در استان لرستان برطرف كنیم. وی در ادامه به كارخانه سیمان پلدختر اشاره كرد و اظهار داشت: با بهره‌برداری از كارخانه سیمان پلدختر بیش از ۴٠٠ نفر صاحب شغل می‌شوند. نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: عملیات اجرایی كارخانه سیمان پلدختر با ۵٠ میلیارد ریال اعتبار و با ٢٠ درصد پیشرفت فیزیكی در منطقه میانكوه غربی پلدختر در حال انجام است.
كائیدی خاطرنشان كرد: طرح اجرای این كارخانه با جدیت بیشتری از ٢٠ آبان ماه جاری پیگیری و عملیاتی شده است.
وی با اشاره به اینكه عملیات اجرایی این كارخانه از دو سال پیش آغاز و تجهیزات اولیه احداث آن تامین شده است، ابراز داشت: موانع موجود در مسیر احداث و تكمیل كارخانه سیمان از جمله وجود یك سری معارض محلی موجب توقف روند عملیات اجرایی این طرح شده است.
نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: ظرفیت روزانه این كارخانه ٣ هزار و ٣٠٠ تن است كه در صورت بهره‌برداری از آن زمینه اشتغال به كار و افزایش درآمد در منطقه فراهم می‌شود.
نماینده مردم پلدختر در مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: پیش‌بینی می‌شود این كارخانه تا ۵/٢ سال آینده به بهره‌برداری برسد.