افق روشن
www.ofros.com

مرگ کارگر جوانی در اثر سقوط از ساختمان درقم

هرانا                                                                                                            پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱٣٨٨

روز چهارشنبه ١٩ اسفند ماه، کارگر جوانی به نام غلامرضا رضاوند به دلیل عدم رعایت ایمنی کار از سوی کار فرما در حین کار و بر اثر سقوط از ساختمان در شهر قم، جان باخت.
خبرگزاری هرانا - کارگر جوانی در حین کار بر اثر سقوط از ساختمان، جان باخت.
به گزارش هرانا، بعد از ظهر ١٩ اسفند ماه کارگری به نام غلامرضا رضاوند در حین کار در ساختمان در حال ساختی در منطقه ی شهرک قدس قم، بر اثر سقوط از ارتفاع ٦ متری دچار ضربه ی مغزی شد و علی رغم انتقال وی به بیمارستان جان باخت.
گفتنی است هر ساله تعداد زیادی از کارگران به دلیل نبود ایمنی کافی در حین کار جان خود را از دست می دهند.