افق روشن
www.ofros.com

احضار علیرضا و محسن ثقفی دو فعال کارگری به دادگاه انقلاب

خبرگزاری هرانا                                                                                                 سه شنبه ٦ بهمن ۱٣٨٨

علیرضا و محسن ثقفی دو فعال کارگری که پیشتر در مراسم روز جهانی کارگر بازداشت شده بودند به دادگاه انقلاب احضار شدند.
خبرگزاری هرانا - حقوق کارگران: دو فعال کارگری به نامهای علیرضا ثقفی و محسن ثقفی که به دلیل شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در پارک لاله بازداشت شده بودند به دادگاه انقلاب احضار شدند.
علیرضا و محسن ثقفی دو فعال کارگری که به همراه ده ها فعال کارگری در مراسم روز جهانی کارگر توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از سپری کردن حدود ۴٠ روز بازداشت در بند ٢۴٠ و ٧ زندان اوین با قرار وثیقه ۵٠ میلیون تومانی آزاد شده بودند برای محاکمه به دادگاه انقلاب احضار شدند.
در روزهای اخير، شماری از فعالان کارگری در شهرهای مختلف ايران با توجيهات مخنلف احضار و يا بازداشت شده‌اند.