افق روشن
www.ofros.com

تجمع كارگران لوله سازی و شماری از کارگران مخابرات راه دور


اینا - هرانا                                                                                                         یکشنبه ٧ آذر ١٣٨٩


تجمع اعتراضی كارگران لوله سازی خوزستان

آژانس ایران خبــر : روز شنبه ششم آذر ماه بیش از ٢۵٠ نفر از كارگران لوله سازی خوزستان از ساعت ٠٧:٣٠ در مقابل این كارخانه در اهواز تجمع كردند و خواستار راه اندازی مجدد كارخانه و١٩ ما ه حقوق معوقه خود شدند .

----------------------

تجمع اعتراضی شماری از

کارگران کارخانه مخابرات راه دور در شيراز

شماری از کارگران کارخانه مخابرات راه ‏دور ايران، در شيراز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد ۱۷ ماه گذشته خود در محل اين واحد توليدی تجمع کرده اند.
به گزارش رادیو فردا و به نقل از خبرگزاری ایلنا هاشم شمشيری، نايب ‌رئيس شورای اسلامی کار در کارخانه مخابرات راه ‏دور ايران نوشت که مصوبات دولت برای راه اندازی دوباره اين واحد و خروج آن از بحران مالی هنوز اجرا نشده است.
کارگران اين کارخانه خواستار اجرای کامل مصوبات هيئت دولت، حل مشکلات بازنشستگی، دريافت ۱۷ ماه حقوق معوقه و پرداخت حق بيمه خود هستند.
در ساليان گذشته، گزارش های بسياری در مورد عدم پرداخت دستمزد کارگران در شماری از کارخانه ها در ايران انتشار يافته است.