افق روشن
www.ofros.com

بازنشستگان خانه کارگر پاکدشت و ورامین مقابل مجلس تجمع کردند


خبرگزاری هرانا                                                                                                   شنبه ١۵ آبان ١٣٨٩

نفر از بازنشستگان خانه‌ کارگر پاکدشت و ورامین در اعتراض به انتقال درمان از تامین اجتماعی به وزارت بهداشت مقابل مجلس تجمع کردند.
به گزارش آفتاب، صبح امروز ٢٠٠ نفر از بازنشستگان خانه‌های کارگر شهرستان‌های ورامین و پاکدشت در اعتراض به انتقال بخش درمان مستقیم از سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. گفتنی است؛ انتقال درمان از سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت به‌عنوان یک پیشنهاد در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است که بخش زیادی از کارگران بازنشسته نسبت به این موضوع اعتراض داشتند.
روز چهارشنبه نیز بازنشستگان خانه کارگر غرب تهران و شهر ری در اعتراض به این موضوع مقابل مجلس تجمع کرده بودند.
لازم به ذکر است که کارگرانی که صبح امروز مقابل مجلس تجمع کرده بودند نسبت به افزایش ٦ درصدی دستمزدها نیز اعتراض داشتند و خواستار افزایش ١۵ درصدی دستمزد خود بودند.
سید حسین نقوی نماینده ورامین نیز به جمع این مردم آمده بود و از حمایت‌های مجلس از قشر کارگری سخنرانی ‌کرد.